ศิลปะการฟัง เพื่อความสุขและความสำเร็จ รุ่นที่ 44 | สัมมนาดีดี ดอท คอม
สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
newsletter signup
728x150 banner
search now

ศิลปะการฟัง เพื่อความสุขและความสำเร็จ รุ่นที่ 44

จำนวนคนดู 312 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
ศิลปะการฟัง เพื่อความสุขและความสำเร็จ รุ่นที่ 44
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
การที่คนอื่นไม่ฟังเรา หรือไม่อยากคุยกับเรา แก้ไขได้โดย ”ทักษะการฟังที่ดี” ของเราเอง ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของ:


ความสุข ที่ได้จาก

  • การที่เราเข้าใจเขาจริงๆ (trust) 
  • ความสัมพันธ์อันดีกับคนรอบข้าง เพราะเราให้เกียรติเขา (respect) 
  • การที่เขาอยากฟัง เวลาเราพูด (credibility) 

ความสำเร็จ ที่ได้จาก

  • การแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพ (trust) 
  • การทำงานเป็นทึมที่เข้มแข็ง (respect) 
  • ไอเดียใหม่ๆ ที่มีประโยชน์จริงๆ (credibility) 

วิทยากร
โค้ช ภฑิล สุทธิเชื้อชาติ

ที่ปรึกษาการพัฒนาบุคลากร (People Management & Development)

ผู้ดำเนินรายการวิทยุ “สะมาริตันต์ชวนฟัง” – สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา, กรมประชาสัมพันธ์


คำค้นประกาศนี้ Tags: การฟัง, การพูด, การสื่อสาร, ความสำเร็จ, ความสุข, การชื่นชมอย่างจริงใจ
การทำงานเชิงรุกและพัฒนาศักยภาพเพื่อบรรลุเป้าหมาย : Work Hard Work Smart
3500บาท
สถานการณ์การทำงานในปัจจุบัน มีการแข่งขัน และ ความเปลี่ยนแปลงอย่างมากมาย ทำให้ต้องมีการปรับตัว ทั้งส่วนองค์กรและส่วนพนักงาน ผู้ปฏิบัติงานจึงมีความจำเป็นต้องพัฒนาศักยภาพของตนอยู่เสมอ เพื่อให้เป็นมืออาชีพที่แท้จริง มีการปรับวิธีการทำงาน ป้องกันและแก้ไข
Professional Image & Best Personality
3900บาท
• เห็นความสำคัญของภาพลักษณ์และเกิดแรงบันดาลใจในการพัฒนาบุคลิกภาพ • แต่งกายได้อย่างมืออาชีพ น่าเชื่อถือ เหมาะกับบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ • รู้วิธีการเลือกเครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ จัดแต่งทรงผม ได้เหมาะกับบุคคล
หลักสูตร อ่านคนด้วยศาสตร์ 5 ธาตุ
3900บาท
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 16 ส.ค.61 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..
อบรม หลักสูตร Customer Journey Map
6800บาท
เรียนรู้ถึงแนวคิดต่างๆ ที่จะเพิ่มประสบการณ์ที่ดีแก่ลูกค้า (Customer Experience) รวมถึงแนวทางในการบริหารจัดการประสบการณ์ลูกค้า และมาทำความเข้าใจถึงการกำหนดเป้าหมายและการสร้าง Customer Journey Map อย่างเป็นขั้นเป็นตอน
หลักสูตร Think and Do(คิดและทำ) วิธีคิดเปลี่ยนชีวิต  2วัน 1คืน อาหารและที่พัก ไม่มีค่าใช่จ่าย
ไม่มีค่าใช้จ่าย
เป็นการบรรยายทั้ง 2 วัน โดยวิทยากร ที่อัดแน่นด้วยเนื้อหาสาระที่สำคัญ ของความสำเร็จในชีวิตและสามารถนำกลับไปปฏิบัติและนำไปแก้ไขปัญหาได้ทันที เราจึงไม่จำเป็นต้องมีกิจกรรมนันทนาการใดๆ ทั้งสิ้น
หลักสูตร การสื่อสารและการจัดการภาวะวิกฤต (Communication and Crisis Management)
3900บาท
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 14 ก.ย.61 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..
สร้างแรงบันดาลใจ เพิ่มพลังบวก เพื่อความสำเร็จ
3800บาท
การคิดบวกเพียงอย่างเดียวหลายครั้งไม่พอที่จะทำให้คนเราสามารถก้าวไปสู่เป้าหมายได้ การที่จะสามารถสร้างแรงจูงใจในตนเองเพื่อก้าวไปสู่เป้าหมายได้นั้นจะต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับจิตวิทยาส่วนบุคคลที่ดีพอ หลักสูตรนี้มุ่งที่จะสร้างความเข้าใจทั้งในเรื่องจิตวิทยาส่วนบ
Free Workshop - ศิลปะการฟัง เพื่อความสุขและความสำเร็จ รุ่นที่ 52
ไม่มีค่าใช้จ่าย
การฝึกปฏิบัติสนุกๆ แบบเข้าใจง่าย และนำไปใช้ได้จริง (กิจกรรมนั้จัดมาตั้งแต่ ปี 2554 ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการทำความดีถวายพ่อหลวง ร.๙)
การคิดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
3800บาท
ในสถานการณ์ปัจจุบัน เป็นยุคการแข่งขันและปรับตัว ทักษะที่สำคัญที่ทุกคนจำเป็นต้องสร้างให้เกิดขึ้นคือ การคิด (Thinking) ซึ่งการจะคิดได้ดีนั้น จำเป็นต้องมีกรอบความเข้าใจในการคิด ในหลายมิติ รวมถึงเข้าใจถึงวิธีการฝึกการคิดในมิติที่สำคัญเพื่อเตรียมความพร้