โครงการ เสริมสร้างความรู้ทางการค้า สินค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทยสู่สากล | สัมมนาดีดี ดอท คอม
สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
newsletter signup
728x150 banner
search now

โครงการ เสริมสร้างความรู้ทางการค้า สินค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทยสู่สากล

จำนวนคนดู 125 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
โครงการ เสริมสร้างความรู้ทางการค้า สินค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทยสู่สากล
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfSRZ5iypzwwyJQ2bt4xxxGyDzAKJQSKTw4FwTUqwEa8SHTAQ/viewform
หัวข้ออบรมสัมมนา
วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561

สัมมนา "โอกาสทางการค้าในตลาดอิหร่าน และ รสนิยมของผู้บริโภคอิหร่าน"

https://goo.gl/forms/GHP63avUYAe9Cevi2

สัมมนา "แนวโน้มความต้องการตลาดสินค้าอัญมณีและช่องทางการตลาดใน UAE"

https://goo.gl/forms/QT2z7Ihp1lK3RFnu2

สัมมนา "How to Expand Your Jewellery Customisation Market by CAD & 3D Printing" ในฮ่องกง

https://goo.gl/forms/vBo9nraEZ4yOBSEx1

สัมมนา "โอกาสทางการค้าสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับใน สปป ลาว"

https://goo.gl/forms/H46Hwp8oM78nshqM2

สัมมนา "โอกาสทางการค้าสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับในเมียนมาร์"

https://goo.gl/forms/Ca1A6NVB4C7DYxXY2

สัมมนา "แหล่งวัตถุดิบอัญมณีในตลาดโลก"

https://goo.gl/forms/bM9gl6n4WbboAT162

วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561

Export Clinic 2018 : เจาะลึกตลาดต่างประเทศกับกูรูพาณิชย์ (ทุกประเภทสินค้า)

https://goo.gl/forms/c2DUXQADbpdXByFy2

วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561

สัมมนา "Malaysian Jewellery Industry; Trends, Opportunity and Market Channel"

https://goo.gl/forms/YK9ClN3Mkpua2G2x1

สัมมนา "โอกาสสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับในตลาดเกาหลีใต้"

https://goo.gl/forms/ZxUqJNhQeN3MpNUe2

สัมมนา "โอกาสทางการค้าสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับในจีน"

https://goo.gl/forms/a9Z94dkeJIZQFOA43

สัมมนา "Trend ของสินค้าในปี 2018 ตลอดจน Trend ของการออกแบบในมุมมองของนักออกแบบอังกฤษ"

https://goo.gl/forms/fQ78t7GQDuSrWSGz2

สัมมนา "อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทย"

https://goo.gl/forms/91ftQvvqOMqgQAiq1

สัมมนา "โอกาสทางการค้าและแนวโน้มความต้องการ ของตลาดอัญมณีและเครื่องประดับไต้หวัน"

https://goo.gl/forms/ujlQcbNCiEdXjVMH3

สัมมนา "อัญมณีเสริมดวงชะตา 12 ราศี"

https://goo.gl/forms/TzYsT5sYhCO3ZPaf2

วิทยากร
แต่ละหัวข้อสัมมนามีวิทยากรของแต่ละหัวข้อ
Content marketing  สร้างคอนเทนท์ที่ใช่ จู่โจมจิตใจลูกค้า
ไม่มีค่าใช้จ่าย
หลักสูตรนี้เหมาะกับทุกธุรกิจไม่ว่าจะเป็น Start up หรือ SME บริษัทเอกชน หรือ หน่วยงานรัฐบาลที่เผชิญหน้ากับความไม่แน่นอนจากการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ของกฎหรือระบบอัลกอริทึมของ Facebook เเละต้องการเรียนรู้ "หัวใจของ Content marketing" เพื่อพลิกแพลงตามสถานการณ์
โรงเรียนเบาหวานเทพธารินทร์
500บาท
รักษาเบาหวานด้วยความรู้ ความเข้าใจ ซึ่งเป็นหนึ่งในกระบวนการรักษา เน้นการสอนให้ผู้เป็นเบาหวานเข้าใจในโรค และรู้จักการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตเพื่อการดูแลตนเองตลอด 24 ชั่วโมง
สัมมนาฟรี เรื่อง
ไม่มีค่าใช้จ่าย
สัมมนาฟรี เรื่อง"เปลี่ยนขยะเป็นขุมทรัพย์ (Waste to Value)" ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2561
การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ไมโครคอนโทรลเลอร์สำหรับการประยุกต์ใช้งานอิเล็กทรอนิกส์กำลัง
2700บาท
เหมาะสำหรับ นักศึกษาสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรไฟฟ้า ช่างไฟฟ้าเป็นต้น โดยเฉพาะโครงงานนักศึกษาและงานวิจัย ระดับปริญญาตรี โท และเอก และผู้สนใจที่ต้องการไมโครคอนโทรลเลอร์ควบคุมอิเล็กทรอนิกส์กำลัง จบคอร์สมีประกาศนียบัตรเข้าร่วมอบรมมอบให้
อบรมมัคคุเทศก์ บัตรบรอนซ์
39500บาท
รีบด่วนๆ ชื่อหลักสูตร 1.1 ชื่อภาษาไทย หลักสูตรการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์ทั่วไปนำเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยวชาวไทย และชาวต่างประเทศ 1.2 ชื่อภาษาอังกฤษ General Guide’s Training Course for Thai and Foreign Tourist 2) หลักการและเหตุผล 2.1 หลักการ อุตสา
Happy Money x SET Inspire “เปลี่ยน… เพื่ออนาคตที่ดีหลังเกษียณ” ความคิด | ความรัก | ความฝัน | ความสูญเสีย
ไม่มีค่าใช้จ่าย
“จุดเปลี่ยน” ครั้งสำคัญในชีวิตของเหล่าคนดัง และค้นพบจุดเปลี่ยนในแบบของตัวเอง
สัมมนาฟรี
ไม่มีค่าใช้จ่าย
เตรียมความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่กำลังจะมาพลิกโฉมกับโลกใบนี้
กฎหมายประกันสังคม ให้สิทธิผู้ประกันตนตามมาตรา 33, 39, 40  อย่างไร?
4500บาท
กองทุนประกันสังคม จะมีกองทุนจากลูกจ้าง – นายจ้าง และภาครัฐ เข้าสมทบกัน เพื่อเป็นหลักประกัน ในการช่วยเหลือลูกจ้างกรณีเจ็บป่วย อันไม่เนื่องจากการทำงาน หรือสิทธิอื่นๆ ที่ได้บัญญัติไว้ข้อกฎหมาย หรือเป็นกฎกระทรวงเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายให้กับลูกจ้างกรณีประสบอันตราย
งาน
ไม่มีค่าใช้จ่าย
พีเจ้นขอชวนคุณแม่ที่กำลังอยู่ในช่วงให้นมบุตรมาร่วมงาน "Thailand Breastfeeding Day By Pigeon" อุ่นรักจากอกแม่ ร่วมสร้างสถิติแห่งความภาคภูมิใจ