สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

หลักสูตรอบรม การนำแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานให้ถูกกฎหมายภายใต้ MOU

จำนวนคนดู 136 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตรอบรม การนำแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานให้ถูกกฎหมายภายใต้ MOU
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
หลักการและเหตุผล

 ผู้ประกอบกิจการขนาดเล็กส่วนใหญ่แล้ว มักจะเกิดปัญหาแรงงานขาดแคลน เนื่องจากมีอุตสาหกรรมบางประเภทคนไทยไม่ทำ ดังนั้น เพื่อเป็นการผักดันให้ธุรกิจเดินหน้าได้ นายจ้างจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องการสรรค์หาบุคลากร จากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาทำงานโดยขั้นตอนของกฎหมายก็จะมีหลักให้นายจ้างได้ปฏิบัติตามใน กรณีนายจ้างฝ่าฝืน รับลูกจ้างเข้าทำงานโดยไม่ให้เป็นไปตามข้อกฎหมายที่กำหนด นายจ้าง – ลูกจ้าง ก็จะมีความผิดได้รับโทษตามที่ได้บัญญัติไว้

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ และความสามารถนำแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงาน ให้กับองค์กรได้อย่างถูกกฎหมาย หรือกรณีมีลูกจ้างมาสมัครงานเองก็จะสามารถเข้าตรวจสอบเอกสาร หรือนำแรงงานไปจดทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมายได้

2.เพื่อให้ทราบถึงการดำรงรักษาแรงงานที่ดี ให้อยู่กับองค์กรได้อย่างถูกกฎหมายได้นานๆ หรือนำกฎหมายแรงงานไปใช้บังคับกับพนักงานได้อย่างถูกต้องและเป็นธรรม

3.เพื่อให้นำองค์ความรู้ที่ได้รับไปบริหารจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้น ทั้งในองค์กรและนอกองค์กรให้ปัญหานั้นยุติลงได้


หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการบรรยาย


1.ประกาศ / ระเบียบ / คำสั่ง นายจ้างต้องปฏิบัติตามอย่างไร?

2.ปัญหาที่ทำให้เกิดการจ้างแรงงานต่างด้าวมาจากอะไร?

3.การนำแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานโดยผ่านบริษัทฯ จัดหางาน ต้องดำเนินการอย่างไร?

4.นายจ้างติดต่อแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานให้กับองค์กรเอง ทำได้หรือไม่?

5.นายจ้างมีแรงงานต่างด้าวอยู่แล้ว แต่ต้องการจ้างให้ถูกกฎหมาย ต้องตรวจสอบเอกสารอย่างไร?

6.นายจ้างรับแรงงานต่างด้าวเข้าทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน นายจ้างจะมีโทษอย่างไรและลูกจ้างจะมีโทษอย่างไร?

7.แรงงานต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่มีใบอนุญาต จะมีโทษอย่างไร?

8.การจ้างแรงานต่างด้าวอย่างถูกกฎหมายภายใต้ MOU ต้องปฏิบัติอย่างไร?

9.การต่อวีซ่าหรือพาสปอร์ต ของแรงงานต่างด้าว ต้องทำอย่างไร?

10.แรงงานต่างด้าวต้องรายตัวต่อนายทะเบียน (ขณะทำงานกับนายจ้าง) อย่างไร?

11.การเลิกจ้างแรงงานต่างด้าวในกรณีต่างๆ ต้องดำเนินการอย่างไร?

12.นายจ้างต้องแจ้งต่อนายทะเบียน การเข้า – ออก ของลูกจ้างต่างด้าวอย่างไร?

13.ข้อดีของการจ้างแรงงานต่างด้าว / ข้อเสียของการจ้างแรงงานต่างด้าว คืออะไร?

14.การจ้างแรงงานมีหลายประเภท มีอะไรบ้าง?

15.โทษทางวินัย มีกี่สถาน

16.การกล่าวโทษใบเตือน จะต้องมีผลต่อการซ้ำคำเตือนอย่างไร?

17.จะพิจารณาโทษให้เป็นใบเตือน ให้กับพนักงานหรือเลิกจ้างพิจารณาจากอะไร?

18.การบอกเลิกจ้างด้วยวาจาหรือทางโทรศัพท์ นายจ้างทำได้หรือไม่?

19.การออกหนังสือเลิกจ้าง ข้อความที่ระบุไว้ของเหตุเลิกจ้าง ถ้าไม่ระบุชัดเจนจะมีผลกระทบต่อการต่อสู้คดีในชั้นศาลอย่างไร?

20.เมื่อเกิดปัญหามีข้อพิพาทแรงงงานเกิดขึ้นในองค์กร ผู้บริหารงานบุคคลจะใช้เทคนิคเข้าไปไกล่เกลี่ยประนีประนอมให้ปัญหานั้นยุติลงได้อย่างไร?

21.การเลิกจ้างพนักงานรายวัน – รายเดือน หรือลูกจ้างทดลองงาน ต้องบอกกล่าวอย่างไร?

22.เมื่อเลิกจ้างพนักงาน สิ่งที่นายจ้างจะต้องเข้าไปตรวจสอบ หรือสิทธิต่างๆ ของลูกจ้างที่จะได้รับมี 10 ประการ อะไรบ้าง?

23.การกระทำอันไม่เป็นธรรม คือการปฏิบัติอย่างไร?

24.การเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม คือการปฏิบัติอย่างไร?

25.เมื่อลูกจ้างลาออกจากงานไปแล้วไปฟ้องศาลแรงงาน ผู้บริหารงานบุคคลเห็นหมายเรียกของศาลแล้ว จะต้องแจ้งต่อนายจ้าง และดำเนินการอย่างไร?

26.เมื่อคู่ความขาดนัดไม่ไปศาล ตามวัน – เวลา ที่ศาลกำหนดจะเกิดปัญหาอะไร?

27.เมื่อผู้ประนอมคดี ไกล่เกลี่ยคู้ความจะนำเสนอหลักการและเหตุผลของการเลิกจ้าง หรือไม่เปิดช่องทางให้ผู้ประนอมได้ไกล่เกลี่ยคดี เพื่อให้ตกลงกันได้อย่างไร?

28.ระหว่างสืบพยานโจทก์ – จำเลย ต้องนำพยานเอกสาร – พยานบุคคล เข้าเสนอศาล เพื่อให้ศาลพิจารณาและตัดสินคดีอย่างไร?

29.ให้ระหว่างสืบพยานโจทก์ – จำเลย ต้องนำเอกสาร – พยานบุคคลเข้าเสนอ เพื่อให้ศาลพิจารณา และตัดสินคดีอย่างไร?

30.เมื่อคู่ความประสงค์จะยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาของศาล จะยื่นอุทธรณ์ภายในกี่วัน และอุทธรณ์ให้ข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมาย อย่างไร?

31.คำพิพากษาของศาลฎีกาที่ตัดสินคดี แรงงานซึ่งผู้บริหารงานบุคคลควรรู้ มีอะไรบ้าง?


วิทยากร
อาจารย์สมบัติ น้อยหว้า
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: แรงงานต่างด้าว, กฏหมายแรงงาน, การบริหารจัดการ, การแก้ปัญหาแรงงานต่างด้าว, หลักสูตร, อบรม
VIP COURSE เลือกเรียนได้ตามใจลูกค้า
30000บาท
เลือกเรียนเครื่องสำอางค์ได้ 5 สูตรหรือตามตกลงเงื่อนไขของลูกค้า สอนแบบตัวต่อตัว ผู้เรียนสามารถเข้าเรียนได้ไม่เกิน 2 ท่าน ใน 5 สูตรสามารถเลือกได้ว่าจะเรียนครีมสบู่แชมพูครีมนวดเซรั่มหรือเครื่องสำอางอื่นๆที่ลูกค้าต้องการจะเรียน สอนลึกทุกหลักสูตรโดยอาจารย์ชำนา
หลักสูตรการทำขนมเค้กและขนมอบมืออาชีพขั้นสูง ADVANCED BAKERY COURSE
45900บาท
อีกระดับของครัวเบเกอรี่ เรียนรู้เทคนิคและเพิ่มทักษะวิธีการตกแต่งเค้กให้สวยงาม
ทำสบู่ก้อนสมุนไพร สบู่เหลวธรรมชาติ การคำนวณสูตรสบู่ การทำเบสกลีเซอรีนเอง
5000บาท
1.การคำนวนสูตรสบู่ คุณสมบัติขององค์ประกอบที่มีผลต่อคุณภาพของสบู่ 2.เรียนรู้สมุนไพรที่นิยมนำมาทำสบู่เพื่อลดปัญหา สิว ฝ้า กระ จุดด่างดำ รอยเหี่ยวย่น ฯลฯ 3.เทคนิคการผสมสมุนไพรและสารสกัดลงในสบู่ (ไม่มีพื้นฐานก็สามารถเรียนเข้าใจและทำเองเป็น)
ทำสบู่ก้อนสมุนไพร สบู่เหลวธรรมชาติ การคำนวณสูตรสบู่ การทำเบสกลีเซอรีนเอง
5000บาท
1.การคำนวนสูตรสบู่ คุณสมบัติขององค์ประกอบที่มีผลต่อคุณภาพของสบู่ 2.เรียนรู้สมุนไพรที่นิยมนำมาทำสบู่เพื่อลดปัญหา สิว ฝ้า กระ จุดด่างดำ รอยเหี่ยวย่น ฯลฯ 3.เทคนิคการผสมสมุนไพรและสารสกัดลงในสบู่ 4.เทคนิคการทำสบู่เหลวใสจากธรรมชาติ 100 %แบบไม่ใช้ SLS
Sun screen and water proof sun block กันแดด
5500บาท
ผลิตภัณฑ์ที่จะได้เรียนทำคือ 1.กันแดดรองพื้นเนื้อแบบบางเบา 2.กันแดดสูตรน้ำบรรจุเป็นสเปรย์ได้ 3.กันแดดซิลิโคนเนื้อมูส 4.โลชั่นกันแดดขั้นเทพ (Body Lotion Sun Screen) 5.กันแดดเนื้อเจล (Sun Screen Gel) 6.กันแดดชนิดแท่ง (Sun Block Pigmented Stick)
เคล็ดลับสู่การเป็นเลขานุการมืออาชีพ
6800บาท
พัฒนาความเป็นมืออาชีพของเลขานุการ เพื่อให้เห็นบทบาทและหน้าที่โดยรวมของงานเลขานุการ
Principles and  Applications of Nitrogen  by Dumas Method
4500บาท
หลักสูตร หลักการและการประยุกต์ใช้งานเครื่องวิเคราะห์ค่าไนโตรเจนด้วยวิธี Dumas method
การทำผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปากและฟันจากสมุนไพรไทย
5000บาท
การทำผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปากและฟันจากสมุนไพรไทย (ทั้งแบบผง,ตลับ,ครีม,สูตรเกลือและน้ำสมุนไพรบ้วนปาก)