สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

หลักสูตรอบรมการนำเสนองานระดับมือโปร

จำนวนคนดู 128 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตรอบรมการนำเสนองานระดับมือโปร
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
หลักการ/แนวความคิด

 ประสิทธิภาพของการนำเสนองาน ต้องคำนึงถึงผู้ฟังเป็นหลักว่าจะเข้าใจเรื่องที่นำเสนอหรือไม่ ประเด็นสำคัญที่ต้องการนำเสนอการบรรลุวัตถุประสงค์ของการนำเสนอโครงสร้างการนำเสนออย่างมีขั้นตอน สื่อต่างๆที่ใช้ประกอบการนำเสนอ การถ่ายทอดการนำเสนอไปสู่ผู้ฟังที่ต้องใช้ทักษะและการฝึกฝน เพื่อให้ผลลัพธ์ของการนำเสนองานบรรลุตามที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้

 ความสำเร็จต่อการนำเสนอของผู้เข้ารับการอบรมนั้น เกิดมาจากเรื่องของการนำเสนองานอย่างเป็นขั้นตอนและมีหลักการที่ถูกต้อง ทั้งในเรื่องของขั้นตอนการนำเสนอ การพูด การยืน การเดิน การนั่ง ทัศนคติที่ดี การถามและตอบคำถามอย่างน่าฟังน่าตอบสื่อต่างๆที่ใช้ประกอบการนำเสนอเหล่านี้ช่วยสร้างโอกาสอันดีหลายประการให้กับตัวผู้เข้ารับการอบรม องค์กร ธุรกิจ และส่งผลต่อความสำเร็จให้กับการนำเสนองานนั้นๆ

 หลักสูตรการนำเสนองานระดับมือโปรถูกออกแบบให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้เทคนิคและฝึกฝนทักษะรอบด้านเพื่อใช้ในการนำเสนอให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด โดยหลักสูตรได้มุ่งเน้นไปที่การนำเสนอจากสองส่วนที่สำคัญ ส่วนแรกคือด้านของผู้ที่นำเสนอ ส่วนที่สองคือส่วนของการสร้างและนำเสนอด้วยสไลด์ ผลลัพธ์ของการนำเสนอที่เกิดขึ้นจะสร้างโอกาสอันดีในเชิงขององค์กรและเชิงของธุรกิจส่วนด้านของตัวผู้เข้ารับการอบรมเองจะช่วยสร้างทักษะและเพิ่มพูนเทคนิคสำคัญต่อการนำเสนองานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รู้เทคนิคต่างๆของการนำเสนองานในแบบของมือโปร

2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เกิดความเชื่อมั่นมั่นใจ และน่าเชื่อถือในการนำเสนองานให้กับองค์กร

3.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้พัฒนาการนำเสนองานในด้านของผู้นำเสนอและตัวงานที่นำเสนอ

4.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้นำความรู้ที่ได้ไปปรับประยุกต์ใช้ในการนำเสนองานได้ทุกรูปแบบ


หัวข้ออบรมสัมมนา
เนื้อหาหลักสูตร

1.เหตุใดการนำเสนอที่เพียบพร้อม จึงไม่ประสบผลสำเร็จ

2.ทำอย่างไร ถึงจะเป็นส่วนหนึ่งกับผู้ฟังได้

3.การครอบครองใจผู้ฟังในเบื้องต้น

•ถ้าคุณเป็นคนที่ผู้ฟังรู้จักอยู่แล้ว

•ถ้าคุณเป็นคนที่ผู้ฟังไม่เคยรู้จักมาก่อน

•ถ้าคุณเป็นผู้บังคับบัญชา

•ถ้าคุณเป็นผู้ใต้บังคับบัญชา

4.ทักษะการนำเสนอ

5.เตรียมพร้อมการนำเสนอ

6.การวิเคราะห์ผู้ฟัง

7.ขั้นตอนการพัฒนาบุคลิกภาพต่อการนำเสนอ

8.การพัฒนาบุคลิกภาพภายนอก

•กริยาท่าทางท่วงท่าต่างๆการยืน การเดิน การนั่ง สีหน้า แววตาท่าทางประกอบ

•วิธีการสื่อสารที่เหมาะสมกับผู้ฟัง

•การแต่งกายและเครื่องประดับ

•การดูแลร่างกาย การดูแลผิวพรรณ การแต่งทรงผม การแต่งหน้า

•การดูแลน้ำเสียง

9.การพัฒนาบุคลิกภาพภายใน

•การมีทัศนคติที่ดี มองโลกในด้านบวก

•การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์

•การปรับอารมณ์และความรู้สึกภายใน เพื่อสร้างพลังต่อการนำเสนอ

•การปรับกรอบความคิดให้สอดคล้องต่อการนำเสนอ

10.Workshop แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ

11.ให้โจทย์ฝึกทักษะเตรียมความพร้อมการนำเสนอ บุคลิกภาพ ความกล้าในการแสดงออก

12.ผู้เข้ารับการอบรมและวิทยากร ร่วมกันวิเคราะห์ความสำเร็จของแต่ละกลุ่มที่นำเสนอ

13.วิทยากรชี้จุดที่ควรปรับปรุง

14.วิทยากรให้ผลลัพธ์ที่ได้ของเวิร์กช็อบนี้

15.รูปแบบการนำเสนอเชิงองค์กร

16.รูปแบบการนำเสนอเชิงธุรกิจ

17.รูปแบบการนำเสนอในเวลาที่จำกัด

18.หลักการสร้างและนำเสนอด้วยสไลด์พาวเวอร์พอยต์อย่างน่าสนใจ

19.วิเคราะห์สไลด์พาวเวอร์พอยต์ก่อนการนำเสนอ

20.กรณีศึกษาจากประสบการณ์ตรงของวิทยากร

21.Workshop แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ

•ให้โจทย์ฝึกทักษะการนำเสนอพร้อมฟลิปชาร์ทประกอบ

•ผู้เข้ารับการอบรมและวิทยากร ร่วมกันวิเคราะห์ความสำเร็จของแต่ละกลุ่มที่นำเสนอ

•กลุ่มที่มีแนวทางการนำเสนอดีที่สุด จะได้รับของรางวัลจากทางวิทยากร

•วิทยากรให้ผลลัพธ์ที่ได้ของเวิร์กช็อบนี้

22.สรุปเนื้อหาแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ด้วยการวิเคราะห์จากผู้เข้ารับการอบรม

23.ข้อคิดฝากให้กับผู้เข้ารับการอบรม เพื่อนำกลับไปฝึกปฏิบัติให้เกิดการพัฒนาที่ดียิ่งขึ้น


วิทยากร
อาจารย์ ไพรัช วนัสบดีไพศาล
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: การนำเสนองาน, เทคนิคการนำเสนองาน, ทักษะการนำเสนอ, หลักสูตร, , สัมมนา
หลักสูตร การนำเสนอเบื้องต้น (BASIC POWERPOINT) INW Promotion
3900บาท
ทำความรู้จักกับ Powerpoint ว่าทำะไรได้บ้าง เทคนิคต่างๆในการทำ Powerpoint อย่างไรให้สวยงาม ปุ่มต่างๆของโปรแกรมมีอะไรบ้างและใช้อย่างไร Template ที่สวยงามเป็นอย่างไร
การบริการลูกค้าทางโทรศัพท์อย่างมืออาชีพ CALL CENTER CONFIRM!
3000บาท
ทุกวันนี้โทรศัพท์ นอกจากเป็นเครื่องมือสำคัญของผู้ให้บริการทางธุรกิจแล้ว ยังพัฒนาไปสู่การเป็นเครื่องมือทางการตลาดอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งการให้บริการแก่ลูกค้าในธุรกิจบริการที่มีจำนวนลูกค้าเพิ่มมากขึ้น และการบริการมีความหลากหลาย เจ้าหน้าที่ Call Center/พนง.ส่
จิตสำนึกรักองค์กร&สร้างแรงจูงใจการทำงาน
2500บาท
การทำงานที่มีความสุขเป็นอย่างไร เข้าใจตนเอง เข้าใจเพื่อนร่วมงาน เข้าใจหัวหน้า-ลูกน้อง เข้าใจองค์กร องค์กรสำคัญอย่างไรต่อเรา