สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
newsletter signup

บริษัทมาใหม่

ดูบริษัทจัดสัมมนาทั้งหมด »

วิทยากรมาใหม่

ดูวิทยากรทั้งหมด »
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now

Smart English Presentation Skills

Smart English Presentation Skills
หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์
การเขียนเพื่อนำเสนอข้อมูล ข่าว รายงาน เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างมีระบบโดยเกี่ยวข้องกับทักษะในการสื่อสาร บทบาทที่สำคัญมากในการสื่อสารทางธุรกิจนั้นวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลข่าวสาร(Information) เพื่อแก้ไขปัญหา (Problem Solving) เพื่อการชักชวนโน้มน้าว (Persuasion) และเพื่อในการตัดสินใจ (Decision Making) ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งจะต้องมีการนำเสนออย่างเป็นระบบเพื่อบรรลุเป้าหมาย การนำเสนอในการประชุม / สัมมนาเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับทักษะและการสื่อสารของผู้นำเสนอ ซึ่งรวมถึงมีทักษะทั้งการพูด การเขียน การใช้ท่าทางและการสร้างจินตนาการเพื่อให้กับผู้ฟังคล้อยตาม ฉะนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเรียนรู้และฝึกฝนให้ชำนาญเพื่อประโยชน์สูงสุด
วันที่จัดงาน
วันที่ 3 กรกฎาคม 2561

เวลา 09.00-16.00 น.

โรงแรมไอบิส สุขุมวิท ซอย 4


หัวข้ออบรมสัมมนา
การนำเสนอให้มีประสิทธิภาพนั้นจะต้องมีขั้นตอนดังนี้

•การวางแผน (Planning)

•รวบรวมข้อมูลเนื้อหาในการนำเสนอ (Collecting Information)

•เอกสาร – โสตทัศนศึกษา (Document – Visual aid)

•การซ้อมการนำเสนอ (Rehearsal on Presentation)

•พัฒนาการนำเสนอ (Developing Presentation)

•การนำเสนอจริง (Actual Presentation)

ในการเรียนการสอนนั้นจะเน้นถึงการนำเสนอในที่ประชุมต่อองค์กรของท่าน ขณะเดียวกันต้องนำความรู้ทักษะของภาษาอังกฤษชั้นสูงมาใช้ ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีความชำนาญการใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี ซึ่งต้องมีองค์ประกอบในการฝึกอบรมดังต่อไปนี้

1.เข้าใจเทคนิคในการนำเสนอและนำมาใช้ได้อย่างดีเยี่ยม ประกอบด้วย:

1.1หลักฐานและแหล่งข่าว (Evidence / Sources)

1.2การวิเคราะห์ผู้ฟัง (Audience Analysis)

1.3การกำจัดความประหม่า (Tips for Reducing Anxiety)

1.4สิ่งที่ไม่ควรทำ (What not to do?)

1.5สิ่งที่จะต้องแสดงออก น้ำเสียงและการใช้สายตา (What you project vocally and visually?)

1.6ขั้นตอนในการนำเสนอ (Important sequences for Presentation)

2.การจัดการกับคำถามที่ยาก คำถามในแง่ลบ และการเป็นนักฟังที่ดี (Reaction towards ordeal questions and negative question) เทคนิคการเขียน การจับประเด็นในการเขียน (Technical Writing / Main Points)

3.ไวยากรณ์และโครงสร้างของประโยค และ วัฒนธรรมทางด้านภาษา / โครงสร้างของประโยคเพื่อใช้ในงานได้อย่างถูกต้อง (Grammar / Culture of Languages / Structure of Sentences)

3.1 การตีความ / บอกเป็นนัย (Inferring / Implying)

3.2 การสรุปใจความ (Conclusion)

4ฝึกพูดในที่สาธารณะ (Practicing on Public Speaking)

4.1การแนะนำตัวเอง / บริษัท (Introducing oneself / Company’s profile) /

 การประชุม (Minutes of Meeting)

4.2ฝึกบทบาทสมมุติ (Play role)

5.ฝึกปฏิบัติการนำเสนอ (Practicing on Presentation)


วิทยากร
ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง
สถานที่จัดงาน
ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 3,800.00 บาท  ราคาท่านละ3,800

Early Bird จ่ายก่อนลดพิเศษ3,500

(ราคาไม่รวมvat)ติดต่อสอบถาม คุณอรัญญา (ตุ้ม) ฝ่ายอบรม Tel. 0-21753330 or 086-6183752

Fax. 0-29030080 ext. 9330 หรือ E-mail : info.ptstraining@gmail.com ; ptstraining3@gmail.com

www.ptstraining.in.th


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:PTS Training
ชื่อผู้ติดต่อ:Aranya Chaidejsuriya
อีเมล์:
เบอร์โทรศัพท์ :0868929330

หากท่านต้องการสมัคร Smart English Presentation Skills
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ไม่มีค่าใช้จ่าย
หลักสูตรระดับพื้นฐาน ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ หุ่นยนต์อุตสาหกรรม มาก่อน ใช้งานจริง
2900บาท
ดังนั้น หลักสูตร “การปฐมพยาบาลเบื้องต้น” จึงเป็นหลักสูตรที่จะสามารถทำให้ผู้เข้าอบรมเกิดความรู้ความเข้าใจในหลักการและวิธีการในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นอย่างถูกวิธี
ไม่มีค่าใช้จ่าย
เรียนรู้และเข้าใจรูปแบบพฤติกรรมของมนุษย์ สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการสร้างเสริมความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น
3900บาท
เป็นที่ทราบกันดีว่า ความคิดของคนเป็นไปได้ในหลากหลายแนวทางขึ้นกับลักษณะและพฤติกรรมของเจ้าของความคิดนั้นๆ อย่างไรก็ตาม ความคิด (Mindset) ของคนมีผลอย่างยิ่งต่อผลงาน ยอดขาย การปฏิบัติงาน การกระทำ พฤติกรรม ความมุ่งมั่น ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล รวมถึงความสุขของ
ไม่มีค่าใช้จ่าย
เรียนแบบอินเตอร์ ต้องพัฒนาใจให้ทัน / พัฒนาจิตเยาวชนแบบบูรณาการ ยุวพุทธฯ
4500บาท
หลายคนเชื่อว่าความคิดสร้างสรรค์เป็นพรสวรรค์ติดตัวมากับบางคน ดังเช่นที่พบในศิลปิน นักแสดง แต่ในความเป็นจริง เราทุกคนมีความคิดสร้างสรรค์ซ่อนอยู่ในตัวเรา โดยอาจต้องการเพียงการปลุกความคิดสร้างสรรค์ที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิด หรืออาจต้องการเพียงโอกาสที่มีคนหยิบยื่น
3800บาท
ในสถานการณ์ปัจจุบัน เป็นยุคการแข่งขันและปรับตัว ทักษะที่สำคัญที่ทุกคนจำเป็นต้องสร้างให้เกิดขึ้นคือ การคิด (Thinking) ซึ่งการจะคิดได้ดีนั้น จำเป็นต้องมีกรอบความเข้าใจในการคิด ในหลายมิติ รวมถึงเข้าใจถึงวิธีการฝึกการคิดในมิติที่สำคัญเพื่อเตรียมความพร้
3500บาท
เขาว่ากันว่าโลกทุกวันนี้อยู่ยากขึ้นทุกวัน เนื่องจากโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว...คนที่ปรับตัวได้เท่านั้นถึงจะอยู่รอดอย่างประสบความสำเร็จและอยู่อย่างมีความสุข หลักสูตรนี้จะทำให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจตนเองและผู้อื่น ทราบวิธีการขจัดพลังลบเพิ่มพลังบวกตลอ
3900บาท
หลักสูตร พัฒนาการสื่อสารและบุคลิกภาพที่เป็นเลิศ ความประทับใจต่อบุคคลมีความสำคัญอย่างไรในการทำงาน กลไกความลับของความสำเร็จของการสร้างความประทับใจแรกพบ 4 ด้านของการสร้างความประทับใจที่เหนือชั้น กิจกรรม วิเคราะห์ 4 ด้านของตนเอง