เนื่องจากปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในหลายพื้นที่ และมีการแจ้งปิดสถานที่ในบางพื้นที่ ทั้งกรุงเทพฯ และบางจังหวัด ส่งผลกระทบต่อการสัมมนาในวงกว้าง ทางเวปสัมมนาดีดี จึงขอเรียนให้ท่านผู้ใช้งาน โปรดสอบถามยืนยันสถานะการจัดสัมมนากับทางผู้จัดงานอีกครั้ง

ลงประกาศ

สัมมนาฟรี

คลิกที่นี่

การวางแผนทดแทนตำแหน่งงาน (Succession Planning)

จำนวนคนดู 408 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
การวางแผนทดแทนตำแหน่งงาน (Succession Planning)
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
วัตถุประสงค์ ของการจัดอบรมครั้งนี้

1. รู้และเข้าใจถึงกระบวนการวางแผนและการจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่ง

2. เข้าใจในกระบวนการพัฒนาพนักงาน

3. วิเคราะห์และสรรหาพนักงานที่มีคุณสมบัติและความสามารถตรงกับความต้องการขององค์กรกำหนดให้


หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการฝึกอบรม

1.หลักการ ความหมายและประโยชน์ของการทำ Succession Planning

2.เข้าใจความแตกต่าง ของ Succession Planning

3.บทบาทและหน้าที่ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทำ Succession Planning

4.ความจำเป็นของการจัดทำ Succession Plan ในองค์กร

5.องค์ประกอบและขั้นตอนของการจัดทำแผนทดแทนตำแหน่งงาน

1.การกำหนดกลุ่มงาน / ตำแหน่งงานหลัก

6.การวางแผนพัฒนาบุคคลตามแผนทดแทนตำแหน่งงานและขั้นตอนของการวางแผน

7.แนวทางการวิเคราะห์เพื่อค้นหาความสามารถและพิจารณาบุคลากรที่มีศักยภาพสูง

8.กลยุทธ์การสรรหาและคัดเลือกผู้มีความสามารถสูง

9.วิธีการประเมินเพื่อค้นหาผู้มีความสามารถ

1.การประเมินผลการปฏิบัติงาน

2.การประเมินศักยภาพ

3.การประเมินความสามารถในงาน

10.การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDPs) สำหรับผู้ที่เป็น Successor


Sponsored
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: การวางแผนทดแทนตำแหน่งงาน (Succession Planning), Succession Planning, การวางแผน, งาน
การสรุปผลวิเคราะห์ข้อมูลทางบัญชีการเงินผ่าน MS-Power BI Desktop
4500บาท
หลักสูตรการใช้ MS.Power BI Desktop สำหรับงานบัญชีและการเงินโดยเฉพาะ คุณสามารถนำเสนอข้อมูลทางบัญชีและการเงินได้อย่างมืออาชีพ
ศักยภาพเลขานุการยุคใหม่สู่มืออาชีพ “ระบบงานธุรการ”
3900บาท
แนวทางการขับเคลื่อนความพร้อม “ด้านเลขานุการ” แนวทางการขับเคลื่อนความพร้อม “ด้านระบบงานธุรการ”
ทะลุทะลวงปัญหาในงานจัดซื้อ
3900บาท
การทำงานจัดซื้อภายใต้สภาพของความ "ด่วน" และยังเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาไม่หยุดหย่อน เป็นสภาวะที่กวนอารมณ์น่าปวดหัวและรำคาญใจเป็นอย่างยิ่ง
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน
2500บาท
การฝึกอบรมและสัมมนานี้นั้น จะช่วยให้พนักงานระดับหัวหน้างาน สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ได้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นอันจะนำไปสู่การลดการประสบอันตรายและการสูญเสียชีวิตหรือทรัพย์สินของสถานประกอบกิจการ
เทคนิคการเขียนอีเมล์แบบมือโปร ด้วยวิธีการสอนขั้นเทพ
3900บาท
ผู้เข้าอบรม จะเข้าใจการพัฒนาการเขียนให้ดีขึ้น และเพิ่มความมั่นใจเพิ่มขึ้น โดยการฝึกพัฒนางานจากงานเขียนในปัจจุบัน
เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยเทคนิคการประเมินผลแบบ 360 องศา
3900บาท
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทดลองสร้างเครื่องมือประเมินแบบ 360 องศา ได้เรียนรู้วิธีการคำนวณ แปล และอ่านผล ตลอดจนนำเสนอให้ผู้เกี่ยวข้องได้ทราบข้อมูลในเรื่องต่างๆ
เทคนิคการตรวจติดตามภายใน ตามระบบ ISO 9001:2015
3900บาท
การตรวจติดตามภายในตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 จะต้องดำเนินการอย่างถูกต้องเหมาะสมให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของระบบ และข้อกำหนดขององค์กร