สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

สัมมนาเรื่อง ทิศทางการจัดการขยะเป็นพลังงาน

จำนวนคนดู 245 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สัมมนาเรื่อง ทิศทางการจัดการขยะเป็นพลังงาน
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
ปัญหาขยะในประเทศ นโยบายท้องถิ่นในการจัดการขยะ ปัญหางบประมาณ การเปิดรับซื้อไฟฟ้าตาม PDP การสนับสนุนอัตราค่าไฟฟ้า มุมมองเอกชนที่ลงทุนในโรงไฟฟ้าขยะ ความคุ้มค่าและความเสี่ยงในเทคโนโลยี ปัญหาสิ่งแวดล้อม มวลชน และนโยบายของรัฐ รวมถึงเทคโนโลยีด้านความสำเร็จในการแปลงขยะเป็นพลังงาน และแนวทางการผลักดันในประเทศไทย
หัวข้ออบรมสัมมนา
  1. Technology of Waste to Energy
  2. The green Technology and success of Waste incineration Power Plant Waste to Energy in China and Japan
  3. เทคโนโลยีและความสำเร็จในการแปลงขยะเป็นพลังงาน และ แนวทางการผลักดันในประเทศไทย
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: การจัดการขยะ, ขยะ, พลังงาน
เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยหลัก HO – REN - SO
3900บาท
พร้อมรับส่วนลดพิเศษ สมัคร 3 ท่าน เข้าฟรีอีก 1 ท่านทันที รีบติดต่อสำรองที่นั่งด่วนนะคะ
LEAN EXPRESS for SMEs
19,000บาท
บริษัทท่านเคยเจอปัญหานี้ไหม รายได้เยอะแต่กำไรเหลือนิดเดียว หรือบางองค์กรขาดทุนด้วยซ้ำ การทำงานล่าช้า ส่งของไม่เคยทัน พนักงานก็ขยันทำงานนะ แต่ผลผลิตที่ได้ต่อวันน้อย เก็บสต๊อกสินค้าจำนวนมาก การทำงานเดินไปเดินมา สุดท้ายลูกค้าไม่ค่อยพอใจ
Strategic Center : จัดอบรม หลักสูตร Project Management - Definition and Planning (หลักการบริหารโครงการ การกำหนดและวางแผนโครงการ)
6800.00บาท
การบริหารจัดการทรัพยากรที่เรามีอยู่ให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ซึ่งการดำเนินกิจกรรมใดๆ ในปัจจุบัน มักต้องเตรียมแผนบริหารโครงการ ตั้งแต่กระบวนการเริ่มต้นไปจนถึงกระบวนการสุดท้าย ให้สัมพันธ์กันกับระยะเวลา (Time) ในการดำเนินงาน งบประมาณทั้งหมดของโครงก
การจัดเก็บเอกสารให้เป็นระบบ และค้นหาง่าย ต้นทุนต่ำ
3900บาท
เพื่อจัดเก็บเอกสารอย่างมีระบบ และค้นหาได้ง่าย ลดต้นทุนแฝงในการจัดเก็บและค้นหาเมื่อต้องการใช้
เบียร์เกมและการบริหารสินค้าคงคลัง
3900บาท
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจหลักการและความสำคัญของการบริหารโซ่อุปทาน ปรับทัศนคติให้ผู้ปฏิบัติงานทุกส่วนงานเข้าใจกัน มองเห็นปัญหาที่ระบบการบริหารจัดการ
การยกระดับการประกันคุณภาพในผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตด้วย QA Network
3900บาท
เพื่อเข้าใจแนวทางในการทำ QA Network สามารถวางแผนป้องกัน ลดปัญหาที่เกิดซ้ำ และเพื่อลดต้นทุนในการผลิต
หลักสูตร หลักสูตร เลขานุการผู้ช่วยผู้บริหาร 4.0
2900บาท
สมัคร 4 ท่านรับส่วนลดทันทีเพิ่มอีกท่านละ 1,000 บาท ทันที (จากราคาปกติท่านละ 3,900 บาท)
QC 7 Tools แก้ไขปัญหาที่หน้างาน
3900บาท
การควบคุมคุณภาพในการผลิตของภาคอุตสาหกรรม มักพบปัญหาว่าพนักงานและบุคคลากรที่หน้างานไม่สามารถหาสาเหตุที่แท้จริงหรือ ROOT CAUSE และไม่เข้าใจการวิเคราะห์ CORRECTIVE ACTION และ PREVENTIVE ACTION เพื่อให้ปัญหาเหล่านั้นได้รับการแก้ไขได้ตรงจุด ซึ่งวิธีการแก้ไขปัญ
Strategic Center : จัดอบรม หลักสูตร Customer Insight Creating Marketing Strategy (การหา Customer Insight เพื่อกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด)
6800.00บาท
การสร้างความผูกพันกับลูกค้า คือ หัวใจของการตลาด ไม่ใช่แค่การสร้างให้เกิดความพึงพอใจเท่านั้น การเข้าใจพฤติกรรมของผู้บริโภค และการค้นหา Customer Insight เป็นกุญแจที่สำคัญที่จะทำให้เราบรรลุถึงเป้าหมายดังกล่าว ฉะนั้นกุญแจสู่ความสำเร็จทางการตลาดก็คือ การที่จะเ