สัมมนาฟรี ยกระดับธุรกิจสู่ Smart Logistics

จำนวนคนดู 668 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สัมมนาฟรี ยกระดับธุรกิจสู่ Smart Logistics
สัมมนานี้ปิดรับสมัคร
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
ด้วยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ยกระดับธุรกิจสู่ Smart Logistics " ภายใต้กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ (EEC และ SEC) ยุคดิจิทัล 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษให้มีการบริหารจัดการโดยใช้เทคโนโลยีในการรวบรวมข้อมูล จัดเก็บ วิเคราะห์ และการเข้าถึงข้อมูล รวมถึงการออกแบบรายงานในหลากหลายมุมมอง

เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการตัดสินใจทางธุรกิจ และวางแผนธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ไทย


รุ่นที่ 1 วันที่ 21 - 22 มกราคม 2563 ณ โรงแรม ซันธารา เวลเนส รีสอร์ท จังหวัดฉะเชิงเทรา

รุ่นที่ 2 วันที่ 12 - 13 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรม CBD2 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

* รุ่นที่ 1 รับสมัครตั้งแต่ วันนี้ ถึง วันที่ 10 มกราคม 2563

* ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ วันที่ 12 มกราคม 2563

* ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการส่งเสริม SMEs นำระบบ BI มาใช้ในธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จะดำเนินการสัมภาษณ์และคัดเลือก SMEs ที่มีความพร้อมและความตั้งใจในการเข้าร่วมโครงการ

* การถ่ายทอดองค์ความรู้ เวลา 09.00 - 16.00 น. จำนวน 2 วัน ฟรี ในแต่ละรุ่น

รับจำนวน 25 กิจการ/รุ่น


ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: สัมนาฟรี, โลจิสติกส์, การขนส่ง, คลังสินค้า, สัมมนา2563

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด