การบริหารงานเอกสารและจัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบ

รหัสหลักสูตร: 63116

จำนวนคนดู 813 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
ทำไมองค์กรจะต้องให้ความสำคัญกับการจัดเก็บเอกสาร ?? อันที่จริงแล้วการจัดเก็บเอกสารอาจไม่จำเป็น ถ้าเอกสารไม่ต้องถูกตรวจสอบ หรือที่สำคัญเจ้าหน้าที่สรรพากร ตรวจสอบเอกสารทางบัญชี กรมศุลกากรตรวจสอบเอกสารการนำเข้า ฯลฯ ที่เกิดขึ้นกับบริษัท หรือหากมีการเคลมเงินเกิดขึ้นต้องหาเอกสารมายืนยัน การขึ้นศาลที่ต้องมีเอกสารตัวจริง จากเหตุการณ์เหล่านี้ ในส่วนที่ต้องสร้างเอกสารขึ้นมาเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกรรมต่าง ๆ ในทางธุรกิจ เราจะต้องทำอย่างไร เพื่อให้การจัดเก็บเป็นระบบ ปลอดภัย ค้นหาง่าย มีต้นทุนการค้นหาที่ต่ำที่สำคัญพบเอกสารตามที่ต้องการอายุทางกฎหมายถึงเมื่อใดเราจึงจะทำลายได้ เราจึงต้องทำให้ระบบการจัดเก็บเอกสารได้ประสิทธิภาพ


วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1.เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารงานระบบจัดเก็บเอกสาร สู่สำนักงานยุคไร้กระดาษอย่างเป็นระบบ

2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้เรื่องการบริหารงานระบบจัดเก็บเอกสาร สู่สำนักงานยุคไร้กระดาษ อย่างมีประสิทธิภาพ ภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว


หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการสัมมนาเวลา 09.00-16.00 น.

1. ความสำคัญและประโยชน์ของระบบบริหารเอกสาร

2. การประเมินปัญหาต่าง ๆ ของการบริหารและจัดเก็บเอกสาร

•ปัญหาเกี่ยวกับบุคลากร

•ปัญหาด้านระบบ

•ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ (สถานที่/อุปกรณ์)

3. กิจกรรม Workshop: บทวิเคราะห์และสรุปปัญหากลุ่ม

4.วงจรของการบริหารงานเอกสารและจัดเก็บเอกสาร

•ประเภทของเอกสารในการทำงาน

•วงจรการบริหารและจัดเก็บเอกสารตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุด

5.ระบบการจัดเก็บเอกสาร

• มาตรฐานการจัดเก็บเอกสาร

• ระบบการจัดเก็บเอกสารที่สะดวกต่อการใช้งาน และง่ายต่อการค้นหา

• ข้อแนะนำในการใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือช่วยในการจัดเก็บเอกสาร-ข้อมูล

6.ความรู้ความเข้าใจเรื่องตู้เก็บเอกสารและแฟ้มจัดเก็บเอกสาร

7. การสร้างระบบควบคุมในการบริหารงานเอกสาร (Document System Control)

8. ขั้นตอนในการจัดเก็บเอกสารที่มีประสิทธิภาพ

•การปฏิบัติเกี่ยวกับเอกสารก่อนเก็บ

•การวางแผนในการจัดเก็บเอกสารที่ได้ผล

9.วิธีการจัดเก็บเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพ

•ระบบการจัดเรียงแฟ้มเอกสาร

•การจัดทำดรรชนีเอกสาร/แฟ้ม (Index)

•การจัดเก็บเอกสารตามเลขเรียงลำดับ

•การจัดเก็บเอกสารตามเรื่องและวิธีให้สีกำกับกลุ่มเรื่อง

•การจัดระบบการยืมเอกสารเวลาในการเก็บ

10.กิจกรรม Workshop: การจัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบ

11. วิธีการปฏิบัติต่อเอกสาร แฟ้มเอกสาร และ ตู้เอกสาร

12. ความสำคัญของอายุเอกสารและการกำหนดระยะเวลาในการจัดเก็บ

13. ข้อควรปฏิบัติเพิ่มเติมในการจัดเก็บเอกสาร

14.สรุป คำถามและคำตอบ

ประโยชน์ที่องค์กร และ ผู้เข้าอบรมจะได้รับ

1.ผู้เข้าอบรมสามารถนำไปใช้ได้ในงานจริง

2.ผู้เข้าอบรมเพิ่มทักษะในงานการจัดเก็บเอกสาร และการทำลายเอกสาร

3.ผู้เข้าอบรมสามารถแบ่งประเภทเอกสารได้ตามที่ปฏิบัติงาน

กลุ่มเป้าหมาย

บุคลากรที่ปฏิบัติงานในองค์กร


Sponsored
การจัดการสินค้าคงคลัง (Inventory Management) : ต้นทุนลด กำไรเพิ่ม

          การจัดการสต๊อก (Stock) หรือ สินค้าคงคลัง (Inventory) ไม่เพียงแต่จะบริหารจัดกา...

ดูรายละเอียด
นักจัดซื้อ-ต่างประเทศ (Oversea Procurement)

นักจัดซื้อ-ต่างประเทศ (Oversea Procurement)หัวข้อใหม่นี้ พัฒนาขึ้นมา เพื่อเป็นการต่อยอ...

ดูรายละเอียด
วิทยากร
ดูประวัติ

วรรณรีย์ บี้สมบูรณ์

สำหรับองค์กร (งานธุรการ เลขานุการ, การบริการ, ฝ่ายบุคคล, การพัฒนาตนเอง, การพัฒนาทีม)

วิทยากรด้านบริการ


ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: ก่ารจัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบ