คอร์สออนไลน์พื้นฐานและการออกแบบระบบโซล่าเซลล์

รหัสหลักสูตร: 63913

จำนวนคนดู 681 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
คอร์สออนไลน์ (VDO)

สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
หลักสูตรพื้นฐานและการออกแบบระบบโซล่าเซลล์ เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้ที่ประกอบวิชาชีพทางช่างไฟฟ้า ช่างโซล่าเซลล์ หรือผู้ที่สนใจทางด้านโซล่าเซลล์ สามารถนำความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติงานออกแบบและติดตั้งโซล่าเซลล์ตามความต้องการของลูกค้าได้


หัวข้อการอบรม

1. แนะนำคอร์สพื้นฐานและการออกแบบระบบโซล่าเซลล์

2. หัวข้อการอบรมในคอร์ส 

3. พื้นฐานไฟฟ้า และการเชื่อมต่อแบบอนุกรมและขนาน (Basic of Electrical) 

4. ชนิดของระบบโซล่าเซลล์ (Solar cell system Type) 

5. ส่วนประกอบของระบบโซล่าเซลล์ - แผงโซล่าเซลล์ (Solar Panel) 

6. ส่วนประกอบของระบบโซล่าเซลล์ - แบตเตอรี่ดีพไซเคิล (Deep Cycle Battery) 

7. ส่วนประกอบของระบบโซล่าเซลล์ - เครื่องควบคุมการชาร์จแบตเตอรี่ (Solar Charge Controller) 

8. ส่วนประกอบของระบบโซล่าเซลล์ - เครื่องแปลงกระแสไฟ (Inverter) 

9. ระบบป้องกันโซล่าเซลล์ (Solar System Protection) 

10. อุปกรณ์โครงยึดแผงโซล่าเซลล์ (Solar Mounting and Floating System) 

11. การออกแบบและคำนวณระบบโซล่าเซลล์แบบออฟกริด (Off-Grid Solar System Design) 

12. การออกแบบและคำนวณระบบโซล่าเซลล์แบบไฮบริดออฟกริด (Hybrid Off-Grid Solar System Design) 

13. การออกแบบและคำนวณระบบโซล่าเซลล์แบบออนกริด (On-Grid Solar System Design) 

14. ระบบโซล่าเซลล์แบบไฮบริดออฟกริดแรงดันสูง (High Voltage Hybrid Off-Grid Solar System Design) 

15. ระบบโซล่าเซลล์สำหรับปั๊มน้ำ (Solar Pump System) และระบบโซล่าเซลล์เพื่อประหยัดไฟแอร์ (Solar Air-Con System) 

16. การทดลองวัดค่าทางไฟฟ้าของแผงโซล่าเซลล์ (Solar Panel LAB) 

17. การทดลองต่อระบบโซล่าเซลล์แบบออฟกริดส่วนที่ 1 (Off-Grid Solar System LAB – Part 1) 

18. การทดลองต่อระบบโซล่าเซลล์แบบออฟกริดส่วนที่ 2 (Off-Grid Solar System LAB – Part 2) 

19. การทดลองต่อระบบโซล่าเซลล์แบบออฟกริดส่วนที่ 3 (Off-Grid Solar System LAB – Part 3) 

20. การทดลองเชื่อมต่อตู้ควบคุมและสาธิตการทำงานของระบบโซล่าเซลล์แบบออนกริด (On-Grid Solar System LAB) 

21. การทดลองเชื่อมต่อตู้ควบคุมของระบบโซล่าเซลล์แบบไฮบริดออฟกริด (Hybrid Off-Grid Solar System LAB) 

22. บทส่งท้ายและแนะนำอุปกรณ์โซล่าเซลล์


เนื้อหาของคอร์ส
Course Online Intro แนะนำคอร์สพื้นฐานและการออกแบบระบบโซล่าเซลล์
Course Online Intro แนะนำคอร์สพื้นฐานและการออกแบบระบบโซล่าเซลล์
06:57
Agenda หัวข้อการอบรมในคอร์ส
Agenda หัวข้อการอบรมในคอร์ส
07:48
Basic พื้นฐานไฟฟ้า และการเชื่อมต่อแบบอนุกรมและขนาน (Basic of Electrical)
Basic พื้นฐานไฟฟ้า และการเชื่อมต่อแบบอนุกรมและขนาน (Basic of Electrical)
14:01
ชนิดของระบบโซล่าเซลล์ (Solar cell system Type)
ชนิดของระบบโซล่าเซลล์ (Solar cell system Type)
22:17
ส่วนประกอบของระบบโซล่าเซลล์
ส่วนประกอบของระบบโซล่าเซลล์ - เครื่องแปลงกระแสไฟ (Inverter)
24:24
ระบบป้องกันโซล่าเซลล์ (Solar System Protection)
ระบบป้องกันโซล่าเซลล์ (Solar System Protection)
42:39
อุปกรณ์โครงยึดแผงโซล่าเซลล์ (Solar Mounting and Floating System)
อุปกรณ์โครงยึดแผงโซล่าเซลล์ (Solar Mounting and Floating System)
07:43
การออกแบบและคำนวณระบบโซล่าเซลล์ (Solar System Design)
การออกแบบและคำนวณระบบโซล่าเซลล์แบบออนกริด (On-Grid Solar System Design)
24:36
ระบบโซล่าเซลล์แบบไฮบริดออฟกริดแรงดันสูง (High Voltage Hybrid Off-Grid Solar System Design)
ระบบโซล่าเซลล์แบบไฮบริดออฟกริดแรงดันสูง (High Voltage Hybrid Off-Grid Solar System Design)
48:04
ระบบโซล่าเซลล์สำหรับปั๊มน้ำ (Solar Pump System) และระบบโซล่าเซลล์เพื่อประหยัดไฟแอร์ (Solar Air-Con System)
ระบบโซล่าเซลล์สำหรับปั๊มน้ำ (Solar Pump System) และระบบโซล่าเซลล์เพื่อประหยัดไฟแอร์ (Solar Air-Con System)
33:11
การทดลองและเชื่อมต่อระบบโซล่าเซลล์ (Solar System LAB)
การทดลองเชื่อมต่อตู้ควบคุมของระบบโซล่าเซลล์แบบไฮบริดออฟกริด (Hybrid Off-Grid Solar System LAB)
12:07
บทส่งท้ายและแนะนำอุปกรณ์โซล่าเซลล์
บทส่งท้ายและแนะนำอุปกรณ์โซล่าเซลล์
02:56
Sponsored
หลักสูตร การวิเคราะห์ระบบการวัด (Measurement System Analysis 4th edition - MSA)

ในอุตสาหกรรมยานยนต์เป็นที่เข้าใจกันดีว่า เครื่องมือวัดที่จะนำมาทำการทดสอบหรือใช้ตรวจสอบ...

ดูรายละเอียด
การคัดเลือกซัพพลายเออร์ (ผู้ขาย) อย่างมืออาชีพ (Supplier Selection as Professional)

การคัดเลือกซัพพลายเออร์ (ผู้ขาย) อย่างมืออาชีพ (Supplier Selection as Professional) ...

ดูรายละเอียด
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: โซล่าเซลล์, โซลาเซลล์, solar cell