หลักสูตร กิจกรรม PDCA (Plan-Do-Check-Action) เพื่อการปรับปรุงงาน

รหัสหลักสูตร: 66372

จำนวนคนดู 1867 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร กิจกรรม PDCA (Plan-Do-Check-Action) เพื่อการปรับปรุงงาน
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

     การสร้างวัฒนธรรมในองค์กร ในเรื่องของการสร้างจิตสำนึกของการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ  เพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิต ลดความไม่ปลอดภัย การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และแนวคิดที่ใช้เวลาเท่าเดิมแต่ได้ผลผลิตมากขึ้น ด้วยการใช้เครื่องมือง่ายๆของกิจกรรมการทำงานตามขั้นตอน PDCA (Plan-Do-Check-Action)โดยใช้เครื่องมือที่ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบนั้น ถูกพัฒนามาอย่างต่อเนื่องและประสบผลสำเร็จ จากวงล้อของเดมิ่ง Deming Circle จนได้รับความนิยมไปในทุกวงการทั้งภาคการผลิตและบริการ ที่ต้องการพัฒนาและปรับปรุงการทำงานด้วยตัวบุคคลากรภายในเอง เป็นการส่งเสริมให้พนักงานทุกคนในองค์กรมีส่วนร่วมและเกิดจิตสำนึกรักองค์กร รวมถึงช่วยกันปรับปรุงวิธีการทำงาน ทั้งยังเป็นจุดเริ่มต้นที่ง่ายที่สุดเพื่อต่อยอดไปสู่กิจกรรมอื่นๆ ที่ช่วยส่งเสริมในเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนการผลิตต่อไปในอนาคต การดำเนินกิจกรรมตามหลักการ PDCA (Plan-Do-Check-Action) โดยหลักสูตรนี้จะสนับสนุนในการดำเนินกิจกรรม PDCA ที่จะเข้าใจแนวคิด ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นหากองค์กรได้มีการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานกิจกรรม PDCA (Plan-Do-Check-Action) อย่างจริงจังและสามารถผลักดันให้เกิดการมีส่วนร่วมในการพัฒนาขีดความสามารถของพนักงานผ่านการเรียนรู้ซึ่งกันและกันอย่างได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็จะเกิดการสร้างวัฒนธรรมในองค์กรได้อย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์ / ประโยชน์ที่จะได้รับ
   1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจ ถึงแนวคิด PDCA (Plan-Do-Check-Action)
   2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงแนวทางและขั้นตอนในการดำเนินกิจกรรม PDCA (Plan-Do-Check-Action) ในการปรับปรุงงาน
   3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดการพัฒนาและสามารถชี้บ่งขั้นตอน PDCA (Plan-Do-Check-Action) ในกระบวนการงานต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   4. ผู้เข้าอบรมสามารถเข้าใจหลักการ การปรับปรุงผ่านกิจกรรม PDCA (Plan-Do-Check-Action)  และการนำเสนองานของการแบ่งกลุ่มงานแต่ละกลุ่ม

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการอบรม
   1. การดำเนินธุรกิจและกลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพในองค์กร
   2. ระบบการผลิตและงานบริการ
   3. แนวคิดของการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่องด้วย PDCA (Plan-Do-Check-Action)
   4. หลักการแนวคิดของการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่องด้วย PDCA (Plan-Do-Check-Action)
   5. หัวใจสำคัญ และประโยชน์ของ PDCA (Plan-Do-Check-Action)  ในการปรับปรุงงาน
   6. ปัญหา และอุปสรรคของการดำเนินกิจกรรม PDCA (Plan-Do-Check-Action)
   7. การประยุกต์ใช้การแก้ไขปัญหาด้วย PDCA ในการทำงาน
   8. การดำเนินกิจกรรมการประยุกต์ใช้การแก้ไขปัญหาด้วย PDCA ในเวลาการทำงานอย่างต่อเนื่อง
   9. เครื่องมือต่างๆที่ช่วยในการดำเนินกิจกรรม PDCA (Plan-Do-Check-Action)
   10. หลักการแก้ปัญหาร่วมกันของหน่วยงานและองค์กร ผ่านแนวคิด PDCA
   11. ตัวอย่างการดำเนินกิจกรรมไคเซ็น /ตอบข้อซักถาม
กลุ่มเป้าหมาย
   - ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน พนักงาน และผู้ที่สนใจทั่วไป
รูปแบบการอบรมสัมมนา
   1. การบรรยาย 20 %
   2. เกมส์ / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop และการนำเสนอผลงานกลุ่ม 80%
   3. กรณีศึกษา และดูภาพยนตร์

รูปแบบการบรรยาย

   - ใช้เทคนิคการบรรยายในลักษณะบูรณาการ มุ่งผู้เข้ารับการอบรมเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ ใช้กิจกรรม Workshop เป็นสื่อของการเรียนรู้ และใช้เทคนิคการอภิปราย การนำเสนอ การระดมสมอง เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดและมุมมอง เป็นการพัฒนาซึ่งกันและกันวิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
   - ผู้จัดการ และผู้บริหาร ทุกระดับ, หัวหน้างาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร กิจกรรม PDCA (Plan-Do-Check-Action) เพื่อการปรับปรุงงาน
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: หลักสูตร กิจกรรม PDCA (Plan-Do-Check-Action), PDCA (Plan-Do-Check-Action) เพื่อการปรับปรุงงาน

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

หลักสูตร นักจัดซื้อยุคใหม่... เพื่อความสำเร็จขององค์กร

คาดหวังให้นักจัดซื้อ ต้องสามารถรองรับรูปแบบการธุรกิจใหม่ๆให้ได้ด้วย เช่น e-commerce ธุรกิจในปัจจุบันนี้ ต้องการ ความรวดเร็ว (Speed) มีประสิทธิภาพ (Efficiency) และต้นทุนที่ต่ำ (Cost Deduction) ดังนั้น นักจัดซื้อสมัยใหม่จะต้องมีแนวคิดในเรื่อง Logisti

อบรมหลักสูตรออนไลน์ การจัดซื้ออะไหล่เพื่อการซ่อมบำรุงเครื่องจักร (Purchasing spa...

อบรม หลักสูตร “การจัดซื้ออะไหล่เพื่อการซ่อมบำรุงเครื่องจักร” (Purchasing spare parts in maintenance) #ส่งเสริมประสิทธิภาพการใช้งานและความน่าเชื่อถือของเครื่องจักร อุปกรณ์ ผ่านกระบวนการ จัดซื้อ จัดจ้าง และจัดเก็บที่มีประสิทธิภาพ