ทักษะหัวหน้างานที่มีประสิทธิภาพ

รหัสหลักสูตร: 66886

จำนวนคนดู 464 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
4,500฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
ทักษะหัวหน้างานที่มีประสิทธิภาพ
รอบที่

1

วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2566

เวลา 09:00 - 16:00 น.

4,500฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

หากท่านต้องการโบร์ชัวร์หลักสูตรเพื่อนำเสนอ สามารถดาวน์โหลดไฟล์ PDF ได้ทันที Course Outline

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

หลักการและเหตุผล

สำหรับผู้ที่กำลังจะก้าวขึ้นมาเป็นหัวหน้างาน เทคนิคและทักษะหลายประการ

ของผู้ที่กำลังจะก้าวขึ้นมาเป็นหัวหน้างานนี้ จำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะต้องเรียนรู้วิธีคิด

สำหรับการเป็นหัวหน้างาน เรียนรู้หลักในการครองใจคน เรียนรู้หลักในการบริหารรงาน

ในส่วนต่างๆ รวมไปถึงการบริหารคนและเวลา มีเทคนิคและทักษะที่สารคัญที่หัวหน้า

งานจะละเลยไม่ได้นั่นก็คือ การบริหารความคิดและอารมณ์ เพราะนี่คือหัวใจสำคัญ

ที่จะนำพาไปสู่การเป็นผู้นำที่มีความสามารถได้อย่ำงแท้จริงได้และสามารถต่อยอด

ทักษะการบริหารงานในระดับสูงขึ้นในลำดับต่อไป

ในการติดต่อสื่อสารและการประสานงาน เป็นศาสตร์สำคัญของผู้ที่จะมาเป็น

หัวหน้างานต้องมี เพราะงานจะสำเร็จได้ ไม่ได้มีเราแค่คนเดียว ทีมงานและบุคคล

ที่เกี่ยวข้องรอบข้างนั้นมีความสำคัญที่หัวหน้างานจะต้องใช้ทักษะในการบริหารจัดการ

ให้เกิดเป็นผลสัมฤทธิ์ขึ้นมา

ผู้เข้ารับการอบรม จะได้เรียนรู้เทคนิคและทักษะต่างๆ ของการเป็นหัวหน้างาน

รวมไปถึงการเรียนรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการทำงาน

ทั้งของตนเองและผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องเหมาะสม และสามารถ

สร้างแรงจูงใจและแรงบันดาลใจให้เกิดขึ้นกับงานที่ตนเองและผู้ใต้บังคับบัญชาทำอยู่

ได้ ส่งผลให้งานต่างๆ เกิดประสิทธิภาพ และประสบความสำเร็จตามที่องค์กร

ได้กำหนดเป้าหมายไว

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีภาวะผู้น า และสามารถพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาให้สามารถปฏิบัติงานได้

อย่างมีประสิทธิภาพ

2. สามารถมีทักษะในการสื่อสาร เพื่อการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง

น าผู้ใต้บังคับบัญชาไปสู่เป้าหมายในงานที่มอบหมายได้

3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมฝึกทักษะในการแก้ปัญหา และการตัดสินใจและมีธรรมมาภิบาลในการ

บริหารงาน

4. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีจิตวิทยาในการเป็นหัวหน้างาน ครองใจผู้ใต้บังคับบัญชา

เพื่อการพัฒนางานไปสู่เป้าหมายเดียวกัน

หัวข้ออบรมสัมมนา
1.สามคำที่คนทั่วไปไม่พัฒนาคือคำว่า “ฉันรู้แล้ว”โลกเปลี่ยนไปอีกแล้ว NEW > NOW > NEXT NORMAL คือ สถานีต่อไปทฤษฎีล้างโลก คนที่อ่อนแอจะแพ้ไปเอง เราต้องพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่
Workshopสำรวจตนเอง ฉันเป็นหัวหน้างานที่มีนิสัยอย่างไร และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงด้านใด

2.ทฤษฎีภาวะผู้นำ และ การเปลี่ยนแปลงเป็นผู้นำต้องทำตัวอย่าง ด้วยหลัก 5 ให้ 5 เหตุผลที่ลูกน้อง ยอมรับหัวหน้างานได้

3.อภิปราย สิ่งที่ได้เรียนรู้จากกิจกรรม และการนำไปใช้จริงการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ทักษะการพูด และ ทักษะการฟัง สำหรับหัวหน้างานทักษะแสดงการเห็นด้วย และ ไม่เห็นด้วยรูปแบบของการฟังต่างๆ เพื่อสร้างประสิทธิภาพของงาน

4.กิจกรรมเกมสันทนาการ ละลายพฤติกรรมเทคนิคการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาเทคนิคการ “สั่งงาน” และ เทคนิคการ “สอนงาน”

5.อภิปราย สิ่งที่ได้เรียนรู้จากลุงสมพร และ การประยุกต์ใช้วิธีการเอาใจลูกน้องมาใส่ใจเราพลังของคำพูดที่มีผลต่อชีวิต และ การทำงานคำพูดพลังงานหนัก และ พลังงานเบาวิธีการพูด เพื่อสร้างกำลังใจให้กับตนเอง
การสร้างพลังให้กับเพื่อนร่วมงาน ด้วยคำที่มีพลังจิตวิทยาการเป็นหัวหน้างานการเป็นหัวหน้างานในดวงใจการสร้างความไว้ใจ เชื่อใจ และ เกรงใจ

ถามตอบ ข้อสงสัย และแบ่งปันประสบการณ์ 


วิทยากร
ดูประวัติ

ศักดิ์ชัย ดวงดุษดี (Trainer Sakchai)

สำหรับองค์กร (การขาย)

พันธกิจที่เรียบง่ายของผมคือการพัฒนาศักยภาพและความคิดของบุคคลากร

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
1.ผู้บริหาร

2.หัวหน้าฝ่ายงานต่างๆ

สถานที่จัดงาน

โรงแรมโกลด์ออร์คิด (Gold Orchid Bangkok Hotel)

เขตราชเทวี | กรุงเทพมหานคร

ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :094-489-6364

หากท่านต้องการสมัคร ทักษะหัวหน้างานที่มีประสิทธิภาพ
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้

4,500฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: ทฤษฎีภาวะผู้นำ, ด้วยหลัก 5 ให้ 5 เหตุผล, NEW > NOW > NEXT NORMAL, สามารถมีทักษะในการสื่อสาร

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด