หลักสูตร PDPA for Recruitment / PDPA for HR

รหัสหลักสูตร: 66464

จำนวนคนดู 1694 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร PDPA for Recruitment / PDPA for HR
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล (Introduction)
     ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562 ที่จะมีการบังคับใช้ในวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ทำให้หลายองค์กรต้องรีบดำเนินการทำนโยบายที่ต้องใช้ข้อมูลบุคคลมากขึ้น ไม่เว้นแม้แต่ฝ่ายสรรหาเพราะฝ่ายสรรหานั้นจะต้องมีการรับสมัครพนักงานใหม่ เพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานตามสายงานที่แต่ละหน่วยงานขององค์กรมีการร้องขอ ดังนั้นฝ่ายสรรหาจำเป็นจะต้องมีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของการใช้ข้อมูลของผู้คนที่เข้ามาสมัครงาน หากไม่มีความรู้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562 อาจก่อให้เกิดปัญหาข้อมูลรั่วไหล ต้องเสียเงินกับสิ่งที่ไม่ได้เตรียมรับมือก่อให้เกิดเป็นต้นทุนที่ไม่จำเป็น

วัตถุประสงค์ (Objective)
   1.  เพื่อให้พนักงานเข้าใจในเรื่องกฎหมายพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562
   2.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้นำความรู้เกี่ยวกับกฎหมายพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ไปปรับประยุกต์ใช้ในงานสรรหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หัวข้ออบรมสัมมนา
เนื้อหาการบรรยาย (Key Contents)
  •    Check in ก่อนเรียนรู้ (Ice Breaking)
  •    ความสำคัญของงานสรรหา
  •    ข้อมูลส่วนบุคคลแบบทั่วไป (General Data)
  •    ข้อมูลส่วนบุคคลแบบอ่อนไหว (Sensitive Data)
  •    การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร (Recruitment)ประเภทใดบ้าง
  •    การจัดทำนโยบายความความเป็นส่วนตัว(Privacy Policy)ที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
  •    ประเภทของข้อมูลอ่อนไหวที่เกี่ยวกับการสรรหาและคัดเลือก (Recruitment)ที่ต้องระมัดระวัง
  •    กฎหมาย Lawful Basis ที่ ฝ่ายสรรหาและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวมข้อมูลการประมวลผลข้อมูล
  •    ฐานสัญญา (Contract)
  •    ฐานระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกายและสุขภาพ(Vital Interest)
  •     ฐานภารกิจสาธารณะ (Public Task)
  •    ฐานประโยชน์อันชอบธรรม (Legitimate Interest)
  •    ฐานการปฏิบัติตามกฎหมาย (Legal Obligation)
  •    ฐานความยินยอม (Consent)
  •    การวิเคราะห์ความเสี่ยง PDPA ของงานสรรหา
           - การแจ้งให้ทราบ (Informed)
           - การขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (Access)
           - การขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคล (Data Portability)
           - การคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล(Object)
           - การขอให้ลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคล (Erasure)
           - การขอให้ระงับการใช้ข้อมูล (Restrict Processing)
           - การขอให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล (Rectification)
   •    สรุปการเรียนรู้ ถาม-ตอบ

รูปแบบการการอบรม (Methodology)
   •    การบรรยาย  Coaching  กิจกรรมการเรียนรู้  และ การอภิปรายกลุ่มวิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
•    ฝ่ายสรรหา หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

    หลักสูตรนี้มีขั้นต่ำ 3 คน จึงจะสามารถเปิดอบรมได้
    หากจำนวนผู้ยืนยันเข้าร่วมอบรม (รวมทั้งหมดจากทุกบริษัทที่สมัครเข้ามา) ไม่ถึงขั้นต่ำที่กำหนด สัมมนาดีดี ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเลื่อน วันอบรม
    (สำหรับท่านที่ชำระเงินเข้ามาแล้ว และต้องการยกเลิกอันเนื่องมาจากการเลื่อนรอบ ท่านจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน)
    ** กรุณาตรวจสอบและยืนยันการเปิดอบรมจากหน้าเวป หรือจากเจ้าหน้าที่อีกครั้ง **
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :094-489-6364

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร PDPA for Recruitment / PDPA for HR
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 094-489-6364 / 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: หลักสูตร PDPA for Recruitment, PDPA for Recruitment, PDPA, Recruitment, อบรม PDPA for HR, อบรม PDPA

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

หลักสูตร มาเป็นผู้นำหน่วยงาน..จัดซื้อกัน (Be Purchasing Leader)

ขอเชิญอบรม หลักสูตร มาเป็นผู้นำหน่วยงาน..จัดซื้อกัน (Be Purchasing Leader) เมื่อคุณต้องมารับผิดชอบหน่วยงานจัดซื้อ ก็ช่วยไม่ได้ที่คุณจะต้องรู้ว่า งานจัดซื้อ เป็นอย่างไร! ต้องรับผิดชอบ อะไร ! และต้องทำอะไรบ้าง ! และต้องรู้อะไรบ้าง!

หลักสูตร นักจัดซื้อยุคใหม่... เพื่อความสำเร็จขององค์กร

คาดหวังให้นักจัดซื้อ ต้องสามารถรองรับรูปแบบการธุรกิจใหม่ๆให้ได้ด้วย เช่น e-commerce ธุรกิจในปัจจุบันนี้ ต้องการ ความรวดเร็ว (Speed) มีประสิทธิภาพ (Efficiency) และต้นทุนที่ต่ำ (Cost Deduction) ดังนั้น นักจัดซื้อสมัยใหม่จะต้องมีแนวคิดในเรื่อง Logisti

หลักสูตร งานจัดซื้อเพื่อระบบโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน ( Purchasing for logistic...

รูปแบบการทำธุรกิจทั้งหมดนี้ ถูกขับเคลื่อนด้วยระบบ ที่เรียกว่า logistic & Supply Chainsการที่จะบริหารจัดการระบบ logistic & Supply Chains จำเป็นต้องมีองค์ความรู้ที่หลากหลาย