เนื่องจากทางบริษัทกำลังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 จึงมีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอในการให้บริการท่าน การตอบกลับจะล่าช้ากว่าปกติ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

โดยช่องทางที่ติดต่อได้จะเป็น LINE: @seminardd

หลักสูตร PDPA for Recruitment / PDPA for HR

รหัสหลักสูตร: 66464

จำนวนคนดู 500 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร PDPA for Recruitment / PDPA for HR
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล (Introduction)
     ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562 ที่จะมีการบังคับใช้ในวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ทำให้หลายองค์กรต้องรีบดำเนินการทำนโยบายที่ต้องใช้ข้อมูลบุคคลมากขึ้น ไม่เว้นแม้แต่ฝ่ายสรรหาเพราะฝ่ายสรรหานั้นจะต้องมีการรับสมัครพนักงานใหม่ เพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานตามสายงานที่แต่ละหน่วยงานขององค์กรมีการร้องขอ ดังนั้นฝ่ายสรรหาจำเป็นจะต้องมีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของการใช้ข้อมูลของผู้คนที่เข้ามาสมัครงาน หากไม่มีความรู้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562 อาจก่อให้เกิดปัญหาข้อมูลรั่วไหล ต้องเสียเงินกับสิ่งที่ไม่ได้เตรียมรับมือก่อให้เกิดเป็นต้นทุนที่ไม่จำเป็น

วัตถุประสงค์ (Objective)
   1.  เพื่อให้พนักงานเข้าใจในเรื่องกฎหมายพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562
   2.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้นำความรู้เกี่ยวกับกฎหมายพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ไปปรับประยุกต์ใช้ในงานสรรหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หัวข้ออบรมสัมมนา
เนื้อหาการบรรยาย (Key Contents)
  •    Check in ก่อนเรียนรู้ (Ice Breaking)
  •    ความสำคัญของงานสรรหา
  •    ข้อมูลส่วนบุคคลแบบทั่วไป (General Data)
  •    ข้อมูลส่วนบุคคลแบบอ่อนไหว (Sensitive Data)
  •    การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร (Recruitment)ประเภทใดบ้าง
  •    การจัดทำนโยบายความความเป็นส่วนตัว(Privacy Policy)ที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
  •    ประเภทของข้อมูลอ่อนไหวที่เกี่ยวกับการสรรหาและคัดเลือก (Recruitment)ที่ต้องระมัดระวัง
  •    กฎหมาย Lawful Basis ที่ ฝ่ายสรรหาและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวมข้อมูลการประมวลผลข้อมูล
  •    ฐานสัญญา (Contract)
  •    ฐานระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกายและสุขภาพ(Vital Interest)
  •     ฐานภารกิจสาธารณะ (Public Task)
  •    ฐานประโยชน์อันชอบธรรม (Legitimate Interest)
  •    ฐานการปฏิบัติตามกฎหมาย (Legal Obligation)
  •    ฐานความยินยอม (Consent)
  •    การวิเคราะห์ความเสี่ยง PDPA ของงานสรรหา
           - การแจ้งให้ทราบ (Informed)
           - การขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (Access)
           - การขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคล (Data Portability)
           - การคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล(Object)
           - การขอให้ลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคล (Erasure)
           - การขอให้ระงับการใช้ข้อมูล (Restrict Processing)
           - การขอให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล (Rectification)
   •    สรุปการเรียนรู้ ถาม-ตอบ

รูปแบบการการอบรม (Methodology)
   •    การบรรยาย  Coaching  กิจกรรมการเรียนรู้  และ การอภิปรายกลุ่มวิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
•    ฝ่ายสรรหา หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :094-489-6364

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร PDPA for Recruitment / PDPA for HR
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 094-489-6364 / 097-474-6644
อีเมล์ cs@seminardd.com
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: หลักสูตร PDPA for Recruitment, PDPA for Recruitment, PDPA, Recruitment, อบรม PDPA for HR, อบรม PDPA

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด