ออนไลน์ ฟรี!สัมมนาพัฒนาการจัดการด้านพลังงานด้วย ระบบ การจัดการด้านการอนุรักษ์พลังงาน ISO50001:2018

จำนวนคนดู 614 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
ไลฟ์สอนสดออนไลน์
ออนไลน์ ฟรี!สัมมนาพัฒนาการจัดการด้านพลังงานด้วย ระบบ การจัดการด้านการอนุรักษ์พลังงาน ISO50001:2018
รอบที่

1

วันที่จัดงาน 19 มีนาคม 2564

เวลา 09:00 - 16:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 21 วัน


รอบที่

2

วันที่จัดงาน 8 พฤษภาคม 2564

เวลา 09:00 - 16:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 71 วัน


รอบที่

3

วันที่จัดงาน 2 กรกฎาคม 2564

เวลา 09:00 - 16:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 126 วัน


รอบที่

4

วันที่จัดงาน 4 กันยายน 2564

เวลา 09:00 - 16:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 190 วัน


รอบที่

5

วันที่จัดงาน 12 พฤศจิกายน 2564

เวลา 09:00 - 16:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 259 วัน


กรุณาเลือกรอบที่ต้องการสมัคร จากตัวเลือกทางด้านบนนี้

•ผู้อบรมสามารถจัดการพลังงานที่เป็นรูปธรรม นำไปปฏิบัติได้จริง ทำให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในองค์กร

•เข้าใจถึงระบบการจัดการพลังงาน ด้านข้อกำหนด ด้านเทคนิค และด้านจิตสำนึกอนุรักษ์พลังงาน

•เพิ่มความรู้ความสามารถให้กับพนักงานที่เกี่ยวข้องที่ต้องปฏิบัติตามระบบจัดการพลังงานที่กำหนดเอาไว้

•สนับสนุนให้เกิดการใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ด้านประสิทธิภาพพลังงาน

•เกิดการยอมรับในระดับสากล เป็นการเสริมภาพลักษณ์ให้กับองค์กรในด้าน CSR

•วางแผนการควบคุมผู้ส่งมอบที่เกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่การผลิต เพื่อสนับสนุนให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

•เฝ้าติดตามหรือควบคุมเกิดการตรวจวัดการใช้พลังงานของเครื่องจักรอุปกรณ์ที่สำคัญ เพื่อให้อยู่ในสภาวะที่มีประสิทธิภาพอย่างสม่ำเสมอ

•เกิดความตระหนักและมีส่วนร่วมในการควบคุมและอนุรักษ์พลังงานในงานทุกระดับ

•นำไปปรับปรุงอย่างต่อเนื่องโดยบูรณาการเข้ากับระบบการจัดการ ISO 9001 กับ ISO 14001


ไลฟ์สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
1. แนวคิด หลักการ และองค์ประกอบ ระบบจัดการด้านพลังงาน

•การจัดการด้านพลังงานคืออะไร

•องค์ประกอบของการจัดการด้านพลังงาน

•การจัดการจัดการด้านพลังงาน

2. ระบบการจัดการด้านพลังงานเพื่อความยั่งยืน

•การจัดการด้านพลังงานเพื่อความยั่งยืน

•กฎระเบียบ และข้อบังคับ ด้านพลังงานเพื่อความยั่งยืน

•มาตรฐานระบบจัดการด้านพลังงาน ISO 50001:2018

3. การประยุกต์ใช้งานระบบการจัดการด้านพลังงาน ISO 50001:2018

•การพัฒนาการจัดการพลังงานสู่มาตรฐาน ISO 5001:2018

•การวางแผนด้านพลังงาน

•การนำไปปฏิบัติและการดำเนินการ

•การตรวจสอบ

•การทบทวนฝ่ายบริหาร

•การนำระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001 ไปใช้งานร่วมกับระบบการจัดการมาตรฐานสากลอื่นๆ


Sponsored
Basic MS PowerPoint

         ไม่อยากปฏิเสธได้ว่า ในปัจจุบันการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน ถือว่ามีความ...

ดูรายละเอียด
พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 PDPA (The Personal Data Protection Act B.E.2562)

Øผู้เข้าอบรม "ได้ความรู้ - เกิดความข้าใจ -สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจขององค์กรได้ทัน...

ดูรายละเอียด
วิทยากร

นาย วิรุฬห์ ผู้พัฒน์ (อ.วิรุฬห์)

สำหรับองค์กร (การบริหาร, ฝ่ายบุคคล, ระบบมาตรฐานและคุณภาพ, งานเอกสาร, การผลิต)

วิทยาการด้านการบริหารองค์กร เทคนิคการผลิต และระบบมาตรฐานต่างๆ

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
1.ผู้ประกอบการที่สนใจทำระบบ ISO

2. วัยทำงานที่ สนใจ และต้องการ อัพโปรไฟล์ ตัวเอง เพื่อสมัครงาน และสนใจงานระบบการจัดการพลังงาน

3. กลุ่มบุคคลทั่วไป ที่สนใจงาน ระบบการจัดการพลังงาน

4. นักเรียน นักศึกษา ที่สนใจอยากมีความรู้เรื่องระบบระบบการจัดการพลังงาน

โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ

เป็นสัมมนาฟรี ที่ไม่มีอะไรแอบแฝงใดๆ ทั้งสิ้น ผู้ให้ความรู้ต้องการให้เป็นวิทยาทานจริงๆ **Disclaimer: ทางผู้จัดสัมมนาเป็นผู้เลือกคำตอบนี้ โดยใช้วิจารณญาณและความเห็นส่วนตัว ทางเวปสัมมนาดีดี ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการเลือกหรือชี้แนะใดๆ ทั้งสิ้น ( หากท่านคิดว่าข้อมูลนี้ไม่ถูกต้อง โปรดแจ้ง info[at]seminardd.com หรือไลน์ @seminardd )

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:ฺB Smart Consulting Co.,Ltd
ชื่อผู้ประสานงาน:ณัฐพงศ์ แพเรือง
เบอร์โทรศัพท์ :0949595552
ไลฟ์สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร ออนไลน์ ฟรี!สัมมนาพัฒนาการจัดการด้านพลังงานด้วย ระบบ การจัดการด้านการอนุรักษ์พลังงาน ISO50001:2018
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

คำค้นประกาศนี้ Tags: 50001, Energy, อนุรักษ์, System, ระบบ, ประยุกต์

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด