การพัฒนา Mindset เพื่อการทำงานและความสัมพันธ์ในองค์กร ( Mindset for Performance & Relationships in Workplace )

รหัสหลักสูตร: 66608

จำนวนคนดู 792 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
การพัฒนา Mindset เพื่อการทำงานและความสัมพันธ์ในองค์กร ( Mindset for Performance & Relationships in Workplace )
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล
     มีหลายปัจจัยที่ทำงานล้มเหลว คือ สัมพันธภาพระหว่างกันของคนทำงาน มิใช่ปัญหาของกระบวนการคัดเลือก สรรหาให้ได้คนเก่งๆ มาร่วมงานเท่านั้น แต่ที่สำคัญคนเหล่านั้นมีแตกต่างกันบนพื้นฐานของการศึกษา การใช้ชีวิต และประสบการณ์ที่แตกต่างกัน ทุกๆ องค์กรที่ต้องการสร้าง Mindset หรือความเชื่อที่มีผลต่อพฤติกรรมการทำงานที่ดี และประสบผลสำเร็จในการทำงานต่อตนเองและองค์กร หากองค์กรที่มีบุคลากรแบบ "Fixed Mindset" หรือทัศนคติที่ยึดติดอยู่ในกรอบเดิมไม่กล้าที่จะออกจาก “Comfort Zone” เป็นเวลานาน ส่งผลให้พนักงานรู้สึกว่าแต่ละวันที่ไปทำงานนั้นไม่มี “passion” ในการทำงาน  จึงส่งผลกระทบในการนำศักยภาพแต่ละคนออกมาใช้ในการทำงานได้อย่าเต็มที่
     ดังนั้นการปลูกฝังให้พนักงานมีทักษะแนวคิดใหม่ๆ สร้าง "Growth Mindset" หรือทัศนคติและแนวคิดแบบยืดหยุ่นและเติบโตพัฒนาต่อไปข้างหน้า พร้อมกับมีการสร้าง Passion ต่อการพัฒนาศักยภาพคนทำงานให้มีพลัง ความกระตือรือร้นสู่ความสำเร็จในการทำงานและองค์กร ด้วยการจัดกรอบความคิด ชีวิตก็เปลี่ยนจาก Fixed Mindset เป็น Growth Mindset มีเทคนิคการสื่อสาร จัดการสภาพแวดล้อมมีความไว้วางใจต่อกันระหว่างการทำงานร่วมกัน สร้างวัฒนธรรมการทำงาน สร้างกำลังใน และสัมพันธภาพที่ดีเพื่อเพิ่มผลผลิต และความสุขในองค์กร
วัตถุประสงค์
   1.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้และปรับทัศนะ Mindset สำหรับการเรียนรู้ความแตกต่างที่หลากหลายในองค์กรสู่การสร้างความสำเร็จในการทำงานและเป้าหมายขององค์กรได้
   2.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมนำความรู้ไปปรับใช้เสริมสร้างทักษะตนเองแบบ "Growth Mindset" การสร้าง Passion กับการทำงานให้ประสบความความสำเร็จในการดึงศักยภาพการทำงานให้ได้ผลสูงสุด  พร้อมเห็นคุณค่าของเพื่อนร่วมงาน และคุณภาพของงานด้วยการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับเป้าหมายความสำเร็จของงาน อนาคต ครอบครัว และส่วนตัว

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อบรม
   1.  ความหมายและความสำคัญของ Mindset, Fixed Mindset, Growth Mindset
   2.  การปรับ Mindset สู่การสร้างความสำเร็จในการทำงานอย่างมีเป้าหมาย
   3.  การตั้งเป้าหมาย และการพัฒนาทัศนคติต่อการสร้างสัมพันธภาพในทำงานร่วมกับคนอื่น
   4.  WORKSHOP การแบ่งกลุ่มระดมความคิด การสร้าง Mindset เพื่อความสำเร็จในการทำงาน
   5.  การคลายความคิด ปลดล๊อค Fixed Mindset ให้เป็น Growth Mindset
   6.  การสร้างแรงกระตุ้นและค้นหา Passion ในการทำงานกับยุคการเปลี่ยนแปลงและภาวะวิกฤติ
   7.  Re-Skills การสร้าง Passion สู่ความสำเร็จในการทำงาน
            -    Communication (การสื่อสาร)
            -    Growth and Development (การเติบโตและการพัฒนา)
            -    Recognition and Appreciation (การถูกยอมรับและการถูกชื่นชม)
            -    Trust and Confident (การสร้างความไว้ใจได้และการสร้างความมั่นใจ)
  8.  WORKSHOP การวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นจาก Fixed Mindset รูปแบบการทำงานของตนเอง ที่เป็นอุปสรรคต่อการทำงาน  มีรูปแบบการสื่อสาร ทำความเข้าใจผู้อื่นในการทำงาน การวางตนเองในการทำงานร่วมกัน และสรุป Growth Mindset จากการพัฒนาการรับฟัง การสื่อสาร การให้ความสำคัญกับกระบวนการการแก้ไขปัญหาของตนเอง และผู้ร่วมงาน
  9.  Touch & Trust TEAMWORK ด้วยการสร้างทีมแห่งความสุข งานและคนในที่ทำงาน
  10.  ถาม-ตอบ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

วิทยากร
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

    หลักสูตรนี้มีขั้นต่ำ 3 คน จึงจะสามารถเปิดอบรมได้
    หากจำนวนผู้ยืนยันเข้าร่วมอบรม (รวมทั้งหมดจากทุกบริษัทที่สมัครเข้ามา) ไม่ถึงขั้นต่ำที่กำหนด สัมมนาดีดี ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเลื่อน วันอบรม
    (สำหรับท่านที่ชำระเงินเข้ามาแล้ว และต้องการยกเลิกอันเนื่องมาจากการเลื่อนรอบ ท่านจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน)
    ** กรุณาตรวจสอบและยืนยันการเปิดอบรมจากหน้าเวป หรือจากเจ้าหน้าที่อีกครั้ง **
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :094-489-6364
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร การพัฒนา Mindset เพื่อการทำงานและความสัมพันธ์ในองค์กร ( Mindset for Performance & Relationships in Workplace )
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 094-489-6364 / 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: การพัฒนา Mindset เพื่อการทำงานและความสัมพันธ์, การทำงานและความสัมพันธ์ในองค์กร, Mindset for Performance, Relationships in Workplace

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

หลักสูตร มาเป็นผู้นำหน่วยงาน..จัดซื้อกัน (Be Purchasing Leader)

ขอเชิญอบรม หลักสูตร มาเป็นผู้นำหน่วยงาน..จัดซื้อกัน (Be Purchasing Leader) เมื่อคุณต้องมารับผิดชอบหน่วยงานจัดซื้อ ก็ช่วยไม่ได้ที่คุณจะต้องรู้ว่า งานจัดซื้อ เป็นอย่างไร! ต้องรับผิดชอบ อะไร ! และต้องทำอะไรบ้าง ! และต้องรู้อะไรบ้าง!

อบรมออนไลน์หลักสูตร เจาะลึก เพื่อแก้ปัญหางานจัดซื้อ (Deep in Purchasing Job)

งานจัดซื้อเป็นงานพื้นฐานที่ทุกองค์กรต้องมี ไม่ว่าจะเป็นรูปตัวบุคคล หรือเป็นหน่วยงาน และเป็นหน้าที่ที่สำคัญมากๆ ซื้ออย่างไร ! ประสานงานอย่างไร ! ถึงไม่มีปัญหา ! และไม่เป็นจัดซื้อแบบตรายาง