การจัดการกับการร้องเรียนต่อว่าของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ (Customer Complaint Management)

รหัสหลักสูตร: 65233

จำนวนคนดู 501 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
การจัดการกับการร้องเรียนต่อว่าของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ (Customer Complaint Management)
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

? คุณเคยสังเกตหรือไม่ว่า  พนักงานบางคน ดูเหมือนว่าสามารถจะจัดการกับสถานการณ์ที่ลูกค้าร้องเรียน ต่อว่าได้อย่าง ง่ายดาย    ในขณะที่บางคนกลับปฏิบัติเหมือนกับว่า …..เอาน้ำมันมาราดลงไปในกองไฟ

? ความไม่พอใจที่เกิดขึ้นกับลูกค้า : ลูกค้ามาร้องเรียน และต่อว่า…..หากท่านสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้ลูกค้าได้  ลูกค้าจะรู้สึก “ทึ่ง”  กับบริการที่เขาได้รับ เท่ากับท่านส่งมอบบริการที่ดีให้ลูกค้าอีกครั้งหนึ่ง ลูกค้าจะประทับใจและจะอยู่กับท่านต่อไป

? ลูกค้าไม่พอใจ  อารมณ์เสีย  ที่มาร้องเรียนต่อว่านั้น  แสดงว่าลูกค้ายังเปิดโอกาสให้บริษัทบริการต่อไป  ซึ่งท่านจำเป็นจะต้องมีวิธีจัดการ  อย่างถูกต้อง  เพื่อรักษาและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  1  วัน   ในลักษณะ Motivational  Training  Workshop

 #  ผู้เข้าฝึกอบรมจะได้เรียนรู้หลักการที่ถูกต้องในการจัดการ กับข้อร้องเรียนต่อว่าของลูกค้า อย่างเป็นระบบ

 #  ร่วมวิเคราะห์แก้ปัญหา ระดมสมอง    แสดงความคิดเห็น จากกรณีศึกษา ในภาพยนตร์ตัวอย่าง  และสถานการณ์จริง

 #  พร้อมฝึกปฏิบัติเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติ  และการใช้  คำพูด ที่ถูกต้องในการจัดการกับข้อร้องเรียนต่อว่าของลูกค้า


หัวข้ออบรมสัมมนา

คิดสร้างสรรค์  เพื่อความสำเร็จในงานบริการ

การบริการ “อย่างครบเครื่อง” ตามแนวพัฒนาคุณภาพ

ระบบการจัดการกับการร้องเรียน - ต่อว่า

        กระบวนการป้องกัน (Preventive Process) : เชิงรุก

        กระบวนการแก้ไข (Corrective Process) : เชิงรับ 

วิเคราะห์ข้อร้องเรียน-ต่อว่า ของลูกค้า /  ผู้รับบริการ

        บริการอย่างดีแล้ว แต่ลูกค้ายังไม่พอใจ  …..ตำหนิ - ต่อว่า อะไร ? และ อย่างไร ?

        เหตุสำคัญ 3 ประการ ของการร้องเรียน ต่อว่า

วิธีการรับและดำเนินการกับข้อร้องเรียนต่อว่าให้ได้ผล

การปฏิบัติของบุคคลเมื่อเผชิญกับการร้องเรียน- ต่อว่า

        การสร้างทัศนคติที่ถูกต้องต่อการร้องเรียน   

        LA CAR Technique 

        สื่อสารอย่างไรให้ลูกค้ากับเรา เข้าใจกันได้ดี

        เทคนิค การรับอารมณ์ต่าง ๆ ของลูกค้า

        ฝึกปฏิบัติจัดการกับการร้องเรียน- ต่อว่า ของลูกค้า / ผู้รับบริการ

ทำอย่างไรเมื่อลูกค้าร้องเรียน ต่อว่า ทางโทรศัพท์

วิธีป้องกันการต่อว่า (ซ้ำสอง) จากลูกค้า

แนวทางสำรวจประสิทธิภาพการจัดการกับ ..... ข้อร้องเรียน - ต่อว่า ของลูกค้า / ผู้รับบริการ

หลักจิตวิทยาสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า 


วิทยากร

เปรมฤดี ปันกองงาม (อาจารย์เปรม)

สำหรับองค์กร (การขาย, การตลาด)

วิทยากรและผู้พัฒนาหลักสูตร การสื่อสาร การประสานงาน การบริการ การขาย การบริห่าร


ปิยาภรณ์ ประพุทธ์พิทยา (อาจารย์ปราง)

สำหรับองค์กร (การเป็นผู้นำ / ผู้บริหาร, การโค้ชชิ่ง, การขาย, การตลาด, ทักษะความชำนาญทั่วไป)

ปรึกษางานฝึกอบรมด้านการขาย การตลาด และจิตวิทยาการบริหาร

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าทั้งฝ่ายขายและฝ่ายบริการ
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
เบอร์โทรศัพท์ :0944896364

หากท่านต้องการสมัคร การจัดการกับการร้องเรียนต่อว่าของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ (Customer Complaint Management)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: complaint, ร้องเรียน, ต่อว่า, complaint mangement, อบรมการจัดการข้อร้องเรียน

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด