การปฏิบัติงาน HR ยุคปัจจุบันอย่างมืออาชีพ

รหัสหลักสูตร: 65256

จำนวนคนดู 304 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
การปฏิบัติงาน HR ยุคปัจจุบันอย่างมืออาชีพ
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

ปัจจุบันงานHR (บริหารทรัพยากรบุคคล) เป็นงานที่สำคัญอย่างยิ่งในทุกองค์กร ในสายงาน HR เองนั้นก็มีการพัฒนา เปลี่ยนแปลง วิธีการต่างๆอยู่ตลอดเวลา 


การทำงานด้านบริหารบุคลากรนั้น  สิ่งที่สำคัญในการทำงานคือ ความเข้าใจในงานเชิงปฏิบัติ เพราะการมีความรู้ในงาน HR นั้นสามารถหาได้จากการอ่าน แต่การลงมือปฏิบัติจริง บางครั้งคนที่ทำงาน HR.อาจยังสับสนหรือขาดความแน่ใจ ในการปฏิบัติงาน

ให้ได้สำเร็จ 


ดังนั้น การได้ Share ประสบการณ์ในงาน เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานประจำวัน จึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับ HR.่ทุกคน


หัวข้ออบรมสัมมนา

Manpower Planning 

   การวางแผนกำลังคน และโครงสร้างองค์กร

   การวิเคราะห์อัตรากำลัง

   การกำหนดงบประมาณด้านทรัพยากรบุคคล

Role Profile

   การจัดทำ Role Profile

   Competency

   การนำ Role Profile ไปใช้ประโยชน์

Recruitment & Selection

  แนวทางการสรรหาบุคลากรในตำแหน่งงานต่างๆ

   การคัดเลือกบุคลากร

   การกำหนดอัตราการจ้างงาน

   การวางแผนและการประเมินผลพนักงานทดลองงาน

Performance Management

    การประเมินผลการปฏิบัติงาน

    การตัดเกรดการประเมินผล

    การนำผลการปฏิบัติงานไปใช้ในการบริหารงาน

Compensation & Benefits

    การบริหารเงินเดือนพื้นฐาน

    แนวทางในการนำเสนอโบนัสและเงินปรับ

    การบริหารด้านสวัสดิการเพื่อประโยชน์สูงสุด

HR.Development

   การเขียนเสนออนุมัติการอบรมพื้นฐาน

    การเสนอหลักสูตรฝึกอบรมพื้นฐานขององค์กร

Employee Relations

    การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานในองค์กรในเชิงบวก


วิทยากร

วัลภา วงศาโรจน์

งานบุคคล HR หัวหน้างาน การทำงาน

ประสบการณ์โดยตรงด้าน HR มามากกว่า 20 ปี

ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
เบอร์โทรศัพท์ :0944896364

หากท่านต้องการสมัคร การปฏิบัติงาน HR ยุคปัจจุบันอย่างมืออาชีพ
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: HR, อบรม HRD, อบรม HR

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด