คิดสร้างสรรค์ จุดประกายความคิด เพิ่มแนวคิดใหม่ๆ เพื่อสร้างผลงาน KAIZEN

รหัสหลักสูตร: 65471

จำนวนคนดู 268 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)

- ร่วมค้นหาและมีแนวทางในการเสนอโครงการ kaizen ใหม่ๆ
 - มีแนวทางในการกระตุ้นความคิดทีมงาน และ สร้างความร่วมมือในการทำโครงการ kaizen
- มีเทคนิคการนำเสนอโครงการ kaizen ที่น่าสนใจ


หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้ออบรม
หลักสูตร Workshop  ร่วมคิด ร่วมคุย จุดประกายความคิดใหม่ๆ
 
เทคนิควิธีการคิดค้นหาวิธีการ / สิ่งใหม่ๆ
เหลียวซ้าย แลขวา มองไปข้างหน้า ค้นหาวิธีใหม่ๆ
คิดเชิงบวกต่องานและการเปลี่ยนแปลง
ดึงความคิดสร้างสรรค์ เพื่องาน kaizen ใหม่
     เป้าหมาย ... ค้นหาปัญหา ... ปรับปรุง ... คิดค้น …สนุก ... น่าสนใจ ... ได้ประโยชน์ ... ทำด้วยกันได้
     เราจะหาแนวคิดใหม่ ได้อย่างไร ?
                  ... จงเป็น นักสงสัย ขยันหาปัญหา เปรียบเทียบ สร้างภาพฝัน ชอบลองของ ลองดู และ ลองดีดี
     (กิจกรรม วิทยากรชวนคิด ทำกิจกรรม workshop จากกลุ่มงาน / แผนก  เสนอตัวอย่างผลงาน )
ใช้ Mindset เพื่อการพั?นาประสิทธฺภาพคนทำงาน
          ขจัดคำพูด / ความคิด ที่ขัดขวางการทำ kaizen
     หลักการคิด เพื่องาน kaizen ใหม่ๆ – CM3RS3
     การนำหลัก “การผลิตเชิงคุณภาพ” มาประยุกต์ใช้ในการทำ kaizen อย่างเหมาะสม
          เช่น การแก้ปัญหาหน้างาน 4M , Waste , 3R , หลัก5G , Economic , just in time , visual control ,
                poka yoke , horenso , zero defect , CRM ฯลฯ.
     การใช้นวัตกรรมททางความคิดสู่งาน kaizen
สื่อ  ทีม kaizen ต้องเป็นนักสื่อสาร เพื่อส่งต่อความคิดให้ทีมงาน
ชวน  ชักชวนคนในทีม / ลูกน้องในแผนก / หน่วยงาน ร่วมคิด ... ในฐานะคนหน้างาน
        วิธีการสื่อสารสร้างความร่วมมือ กระตุ้นความคิดทีมงานในการทำ kaizen
     (วิทยากรแนะวิธีการสื่อสาร สร้างความร่วมมือ)
แสดง  เทคนิคการนำเสนอผลงาน kaizen ที่น่าสนใจ “WOW kaizen presentation”


ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: kaizen, คิดสร้างสรรค์, จุดประกายความคิด, แนวคิดใหม่ๆ, แนวคิดไคเซ็น, ไคเซ็น

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด