เทคนิคการประชุมและการสื่อสารในที่ประชุมที่ได้ผล

รหัสหลักสูตร: 65474

จำนวนคนดู 165 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
เทคนิคการประชุมและการสื่อสารในที่ประชุมที่ได้ผล
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประชุมในแต่ละรูปแบบ

2. มีทักษะในการจัดและดำเนินการประชุมที่มีประสิทธิภาพ ครบทุกขั้นตอน ตั้งแต่เรื่องการเตรียมการ การประสานงาน 

   การควบคุมการประชุม การจัดการงานเอกสารต่างๆ ตลอดจนการทำรายงานและการติดตามผลการดำเนินงาน

   หลังการประชุม

3. ทำหน้าที่เป็นผู้นำหรือผู้ประสานงานในการประชุมและช่วยให้ที่ประชุมประสบความสำเร็จในการหาข้อสรุป หรือ

   แก้ปัญหาตามวัตถุประสงค์ของการประชุมได้

4. เรียนรู้บทบาท – ความรับผิดชอบและสิ่งที่ควรปฏิบัติในการประชุมในฐานะที่ตนเป็นผู้เข้าร่วมประชุม

5. เรียนรู้ทักษะและวิธีการสื่อสารต่างๆที่จะเกิดขึ้นในการประชุมเพื่อนำไปสู่การประชุมที่ประสบความสำเร็จและได้ผลสัมฤทธิ์


หัวข้ออบรมสัมมนา

1. รูปแบบการประชุมแบบต่างๆในองค์กรธุรกิจ

2. ทัศนคติที่ดีและบรรทัดฐานการประชุมที่มีประสิทธิผล

3. อุปสรรคของการประชุมที่มีประสิทธิภาพและแนวทางแก้ไข 

4. บทบาท / ความรับผิดชอบและคุณสมบัติที่ดีของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการประชุม

5. การเตรียมการก่อนประชุม และประเด็นที่สำคัญที่ควรแจ้งก่อนการประชุม

6. เทคนิคการประชุมที่ได้ผล

   การวางแผนการจัดประชุม

   การบริหารและดำเนินการประชุมที่มีประสิทธิภาพ  (การควบคุมประเด็น การควบคุมเวลา การหาข้อสรุป ฯลฯ)

7. วิธีการสื่อสารในที่ประชุมที่ดี นำสู่การประชุมที่สัมฤทธิ์ผล

   การเสนอความคิด

   การสื่อสารเพื่อดึงพลังร่วมของทีมงาน

   การประชุมเพื่อแก้ปัญหาและตัดสินใจ  

   การสื่อสารระดมสมอง     

   การสื่อสารเมื่อมีความเห็นแย้ง

                                    ฯลฯ

8. พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมและข้อเตือนใจเพื่อการเป็นผู้เข้าร่วมประชุมที่ดี

9. การจดบันทึก / การทำรายงานการประชุม และการติดตามการดำเนินงานหลังการประชุม


วิทยากร

เปรมฤดี ปันกองงาม (อาจารย์เปรม)

สำหรับองค์กร (การขาย, การตลาด)

วิทยากรและผู้พัฒนาหลักสูตร การสื่อสาร การประสานงาน การบริการ การขาย การบริห่าร

ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
เบอร์โทรศัพท์ :0944896364

หากท่านต้องการสมัคร เทคนิคการประชุมและการสื่อสารในที่ประชุมที่ได้ผล
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: ประชุม, จัดประชุม, สื่อสาร

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด