ISO45001:2018 Requirements & Implementation (1 Day)

รหัสหลักสูตร: 65506

จำนวนคนดู 573 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
ISO45001:2018 Requirements & Implementation (1 Day)
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

เป้าหมายและประโยชน์ที่แท้จริงในการจัดทำระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ตามมาตรฐาน ISO45001:2018 นั้น ไม่ใช่เพียงแค่การทำระบบแล้วได้รับการรับรอง แต่ทำแล้วต้องสามารถตอบสนองต่อทิศทาง กลยุทธ์ เป้าหมายองค์กร สนับสนุนการดำเนินธุรกิจ ช่วยให้องค์กรมีการปรับปรุง และพัฒนาอย่างมีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ


เพราะฉะนั้น บุคลากรที่เกี่ยวข้องควรมีความเข้าใจเกี่ยวกับความต้องการของข้อกำหนดอย่างถ่องแท้เพื่อการประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป


รูปแบบการเรียนรู้ในหลักสูตรนี้ เน้นให้ผู้เข้าเรียนได้เข้าใจจุดประสงค์และความต้องการของข้อกำหนดมาตรฐาน อย่างแท้จริง โดยอธิบายผ่านตัวอย่างและประสบการณ์จริงที่ได้พบจากการทำงาน


สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
•แนะนำระบบ และภาพรวม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO45001:2018

•ข้อกำหนดระบบการจัดการ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO45001:2018

•บริบทขององค์กร

•ความเป็นผู้นำการวางแผน

•การสนับสนุน

•การดำเนินการ

•การประเมินสมรรถนะ

•การปรับปรุง

•แนวทางและวิธีการปฏิบัติสำหรับจัดทำระบบบริการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย


วิทยากร

บูรณิมา วงค์เลียน

สำหรับองค์กร (ทักษะความชำนาญทั่วไป, ระบบมาตรฐานและคุณภาพ, งานประเมิน, งานเอกสาร)

1. Consultant of Management System & Quality System of Quality System ISO 9001, IATF 10949 ISO 144001 OHAS 18001 GMP & HACCP GMP & HACCP

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
•ผู้รับผิดชอบพัฒนาระบบ ISO45001 ขององค์กร

•ผู้บริหาร

•ผู้สนใจทั่วไป


ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
เบอร์โทรศัพท์ :0944896364
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร ISO45001:2018 Requirements & Implementation (1 Day)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 094-489-6364 / 097-474-6644
อีเมล์ cs@seminardd.com
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรม ISO, อบรม ISO45001, อบรม ISO45001:2018

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

หลักสูตร ทักษะหัวหน้างานมืออาชีพ Professional Leadership Skills

ขอเชิญ อบรม หลักสูตร ทักษะหัวหน้างานมืออาชีพ Professional Leadership Skills #เน้นการพัฒนาผู้บริหารระดับกลาง ด้านการบริหารตนเอง ด้านการบริหารทีมงาน การบริหารงาน เพื่อให้สอดคล้องกับแผนงานที่วางไว้จนสามารถสร้างผลลัพธ์ที่ดีให้เกิดขึ้น และสามารถบรรลุเป้าหมาย

หลักสูตร เจาะลึก...ขั้นตอนการยื่นกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อรับรองหลักสูตรฝึกอบรมแ...

ขอเชิญ อบรม หลักสูตร ขั้นตอนการยื่นกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อรับรองหลักสูตรและค่าใช้จ่าย #เน้นเนื้อหาที่สอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พร้อมทั้งเพื่อให้ผู้ที่รับผิดชอบในการพัฒนาบุคลากรภายในองค์กร เรียนรู้ขั้นตอน

หลักสูตร เทคนิคการวางแผนงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กระบวนการทำงาน

ขอเชิญอบรม หลักสูตร เทคนิคการวางแผนงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กระบวนการทำงาน #เน้นการเรียนรู้ด้านการวางแผนงาน (Planning) และการมอบหมาย (Assignment) ตลอดจนมีการควบคุมงาน (Controlling) และติดตามงาน (Monitoring) อย่างมีระบบโดยต้องอาศัยความรู้ ประสบการณ์