เนื่องจากทางบริษัทกำลังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 จึงมีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอในการให้บริการท่าน การตอบกลับจะล่าช้ากว่าปกติ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

โดยช่องทางที่ติดต่อได้จะเป็น LINE: @seminardd

การสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่องานบริการ

รหัสหลักสูตร: 65518

จำนวนคนดู 976 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 094-489-6364 / 097-474-6644
อีเมล์ cs@seminardd.com
ไลน์ไอดี @seminardd
การมีค่านิยม และวัฒนธรรมองค์กรเพื่องานบริการที่ดี สามารถนำไปสู่การบริการที่ดีขึ้นได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กับงานบริการที่ต้องใช้มนุษย์ในฐานะผู้ให้บริการ เป็นผู้ส่งมอบงานบริการไปยังลูกค้า หลักสูตรนี้ จะสามารถรู้จักวิธีการสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่องานบริการอย่างมีประสิทธิภาพ แนวโน้มการบริหาร และพัฒนาคนในองค์กรเพื่องานบริการ อย่างยั่งยืน


วัตถุประสงค์ 1. เข้าใจวัฒนธรรมองค์กรเพื่อการบริการ

                   2. สร้างความแตกต่างในงานบริการ เพื่อพัฒนางานบริการ

                   3. ประยุกต์การบริการกับการทำงานในทุกส่วนขององค์กรหัวข้ออบรมสัมมนา
   ที่มาและวิธีการกำหนดค่านิยมองค์กรเพื่องานบริการ

   การนำค่านิยมไปใช้ในงานบริการเพื่อสร้างความแตกต่าง

   การนำค่านิยมองค์กรเพื่องานบริการไปปรับใช้กับงานทรัพยากรมนุษย์

   วิธีการเปลี่ยนค่านิยมองค์กรไปสู่วัฒนธรรมเพื่องานบริการ

   ขั้นตอนกระบวนการสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่องานบริการ

   การประเมินผลความสำเร็จการสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่องานบริการ

   ตัวอย่างการสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่องานบริการที่ประสบความสำเร็จ

   ตัวอย่างกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่องานบริการกับคนในองค์กรต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 094-489-6364 / 097-474-6644
อีเมล์ cs@seminardd.com
ไลน์ไอดี @seminardd
คำค้นประกาศนี้ Tags: วัฒนธรรมการบริการ, องค์กรแห่งการบริการ, การบริการ, service

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด