การสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่องานบริการ

รหัสหลักสูตร: 65518

จำนวนคนดู 208 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
การสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่องานบริการ
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

การมีค่านิยม และวัฒนธรรมองค์กรเพื่องานบริการที่ดี สามารถนำไปสู่การบริการที่ดีขึ้นได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กับงานบริการที่ต้องใช้มนุษย์ในฐานะผู้ให้บริการ เป็นผู้ส่งมอบงานบริการไปยังลูกค้า หลักสูตรนี้ จะสามารถรู้จักวิธีการสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่องานบริการอย่างมีประสิทธิภาพ แนวโน้มการบริหาร และพัฒนาคนในองค์กรเพื่องานบริการ อย่างยั่งยืน


วัตถุประสงค์ 1. เข้าใจวัฒนธรรมองค์กรเพื่อการบริการ

                   2. สร้างความแตกต่างในงานบริการ เพื่อพัฒนางานบริการ

                   3. ประยุกต์การบริการกับการทำงานในทุกส่วนขององค์กรหัวข้ออบรมสัมมนา
   ที่มาและวิธีการกำหนดค่านิยมองค์กรเพื่องานบริการ

   การนำค่านิยมไปใช้ในงานบริการเพื่อสร้างความแตกต่าง

   การนำค่านิยมองค์กรเพื่องานบริการไปปรับใช้กับงานทรัพยากรมนุษย์

   วิธีการเปลี่ยนค่านิยมองค์กรไปสู่วัฒนธรรมเพื่องานบริการ

   ขั้นตอนกระบวนการสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่องานบริการ

   การประเมินผลความสำเร็จการสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่องานบริการ

   ตัวอย่างการสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่องานบริการที่ประสบความสำเร็จ

   ตัวอย่างกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่องานบริการกับคนในองค์กรวิทยากร

ชญตว์ พรภัทรกานต์

สำหรับองค์กร (การตลาด, การบริการ, การพัฒนาตนเอง, การใช้ภาษาต่างประเทศ)

ผู้เชียวชาญ และ มีประสบการณ์ด้านงานบริการมามากกว่า 20 ปี

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม 1. ระดับบริหารของบริษัท

                              2. ส่วนงานทรัพยากรมนุษย์

                              3. ส่วนงานด้านการบริการ


ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
เบอร์โทรศัพท์ :0944896364

หากท่านต้องการสมัคร การสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่องานบริการ
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: วัฒนธรรมการบริการ, องค์กรแห่งการบริการ, การบริการ, service

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด