GEN Z : เทคนิคการบริหารคนรุ่นใหม่ ในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

รหัสหลักสูตร: 65577

จำนวนคนดู 1964 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
GEN Z : เทคนิคการบริหารคนรุ่นใหม่ ในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

ปัจจุบันนี้ในองค์กรมีบุคลากรที่มีความหลากหลายรุ่นมากขึ้น คนรุ่น Gen X Gen Y Gen Z ซึ่งทัศนคติและวิธีการทำงานของแต่ละ กลุ่มจะมีความแตกต่างกันมาก ทาให้การทำงานในบางครั้งเกิดความยากลำบากจึงเกิดปัญหาในการทำงาน


ทั้งนี้คนทุกรุ่นมีคุณค่าและคุณภาพในตนเอง ถ้าเราเข้าใจและปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมกับแต่ละกลุ่ม ก็จะทำให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคลากร และสามารถดึงศักยภาพของคนทำงานออกมาใช้ได้อย่างเต็มที่


วัตถุประสงค์ 

1. เรียนรู้ความแตกต่างระหว่าง Gen

2. มีทัศนคติและความคิดเชิงบวกต่อทีมงานที่ Gen แตกต่างกัน

3. สามารถทำงานร่วมกับบุคคลต่างวัย ต่างบุคลิกภาพ ได้อย่างเหมาะสม

4. สามารถบริหารคนรุ่นใหม่ Gen Z ได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

หัวข้ออบรมสัมมนา
  • ทำความเข้าใจกับพฤติกรรม อารมณ์ และความคาดหวังของคน Gen Z
  • เรียนรู้พฤติกรรมและสร้างความเข้าใจในความแตกต่างของคนแต่ละกลุ่ม / วัย ในองค์กร

                     ต่าง Gen ต่างใจ ทางานร่วมกันอย่างไร...จึงได้ดี

                     วิเคราะห์มุมมอง / พฤติกรรม ของกลุ่มคนเก่ง (talent) และคนแต่ละวัย

                     สิ่งที่เหมือนและแตกต่าง .... จุดเด่นที่ต้องส่งเสริม จุดเสี่ยงที่ต้องปรับและแนะนา

                     “เสริมจุดเด่น ประสานจุดต่าง”

                     ปัญหาที่อาจเกิดจากความต่างวัย / ต่างความสามารถ

  • บทบาทของ “ผู้นำทีม” ที่จะต้องนำ “คนรุ่นใหม่ Gen Z”
  • วิธีการนำเพื่อทางานเชิงรุก
  • เทคนิคการจูงใจคนเก่ง ... คนรุ่นใหม่ เพื่อให้ “อยู่” และ “อยาก” ทางาน
  • การบริหาร “คน” ยุคปัจจุบัน ด้วยแนวคิด Recruit – Relate – Retain
  • การสร้างและดึงความร่วมมือกับกลุ่ม “คนรุ่นใหม่ Gen Z”

                    ปัจจัยสาคัญในการสร้างความร่วมมือในการทำงาน

                    ระดับการมีส่วนร่วม

  • การสื่อสารและสร้างบรรยากาศที่ดี เพื่อส่งเสริมการทำงานในองค์กรที่มีความแตกต่างของคน

วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
บุคลากรระดับหัวหน้าขึ้นไป
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร GEN Z : เทคนิคการบริหารคนรุ่นใหม่ ในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรมบริหาร GEN Z

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด