หลักสูตร ข้อกำหนด GHPs & HACCP Rev.5 (Draft version)

รหัสหลักสูตร: 65965

จำนวนคนดู 1411 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
หลักสูตร ข้อกำหนด GHPs & HACCP Rev.5 (Draft version)
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

          ข้อกำหนด GHPs & HACCP Rev.5 มีการเปลี่ยนแปลง โดยมีบ้างเนื้อหาที่ปรับเปลี่ยนจาก Version 4 การผลิตอาหารเพื่อส่งต่อไปยังผู้บริโภคนั้นมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีระบบที่เป็นมาตรฐานเพื่อเพิ่มความมั่นใจว่าสินค้าอุปโภคบริโภคนั้นจะต้องสะอาดปลอดภัย ก่อนจะส่งสินค้านั้นไปจำหน่ายให้กับผู้บริโภค โดยยึดหลักเกณฑ์การวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตถึงความจำเป็นในการควบคุมในการผลิต เพื่อรับรองคุณภาพและความปลอดภัยในผลิตภัณฑ์อาหารได้เป็นอย่างดี


ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (Key Benefits)

   1.สามารถนำความรู้ของระบบ ข้อกำหนด GHPs & HACCP Rev.5 ใช้เป็นหลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตอาหาร เพื่อสร้างความปลอดภัยให้หับผู้บริโภค

   2.สามารถนำความรู้ของระบบตามข้อกำหนด GHPs & HACCP Rev.5


สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
เนื้อหาการบรรยาย (Key Contents)


     •CODEX GHP & HACCP

     •บทนำ GHP&HACCP

     •WHO 5 Keys to Safer Food

     •Greneral Principles

     •GHPs HACCP rev.5 (คำศัพท์ใหม่)

     •Section 1 บทนำและการควบคุมอันตรายในอาหาร

     •Section 2 การผลิตขั้นต้น (Primary Production)

     •Section 3 สถานประกอบการ : การออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกและอุปกรณ์

     •Section 4 การฝึกอบรมและความสามารถ

     •Section 5 การบำรุงรักษาสถานประกอบการ การทำความสะอาด และการฆ่าเชื้อ และการควบคุมสัตว์พาหะนำเชื้อ

     •Section 6 สุขลักษณะส่วนบุคคล

     •Section 7 การควบคุมการปฏิบัติงาน

     •Section 8 ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการสร้างความเข้าใจให้ผู้บริโภค

     •Section 9 การขนส่ง

     •HACCP คืออะไร ?

     •Preliminary Step1

     •Preliminary Step2

     •Preliminary Step3

     •Preliminary Step4

     •Preliminary Step5รูปแบบการการอบรม (Methodology)

     •การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ ( Adult Learning ) ทำให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ได้ทันที

     •การบรรยายแบบมีส่วนร่วมสื่อสาร 2 ทาง,Workshop ถาม-ตอบ

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
•พนักงานที่เกี่ยวข้องกับ ระบบ GMP/HACCP
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร ข้อกำหนด GHPs & HACCP Rev.5 (Draft version)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: ข้อกำหนด GHPs & HACCP Rev.5, Draft version

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด