หลักสูตรการอบรมเพื่อยกระดับทักษะบุคลากรด้านวิทยาการข้อมูล (Hands-on Data Science and Machine Learning)

รหัสหลักสูตร: 65621

จำนวนคนดู 1063 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์

สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
หลักสูตรการอบรมเพื่อยกระดับทักษะบุคลากรด้านวิทยาการข้อมูล (Hands-on Data Science and Machine Learning)               

****จัดขึ้นสำหรับบุคลากรภาครัฐเท่านั้น ****

 • โดยทีมอาจารย์จาก วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • อบรมออนไลน์ รับจำนวนจำกัด เพียง 60 ท่าน เท่านั้น
 • วันที่อบรม 25,29 มิถุนายน 5,6,8,12,13 กรกฎาคม 2564 (รวม 7 วัน)
 • อบรมเสร็จได้ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรองการเข้าอบรม

      หลักสูตรนี้จัดภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อยกระดับทักษะบุคลากรด้านวิทยาการข้อมูลในหน่วยงานภาครัฐ ของวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผ่านมาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุน การพัฒนาศักยภาพกำลังคนและบุคลากรด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (depa Digital Manpower Fund) ของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA)

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้ออบรม ( รับจำกัดเพียง 60 ท่านเท่านั้น )

 • Introduction to data science and analytic thinking
 • Data science with basic Python programing
 • Introduction to statistics
 • Data Preparation
 • Basic machine learning
#ท่านจะได้รับการแจ้งผลการพิจารณาเข้าร่วมโครงการ (เฉพาะผู้ผ่านการพิจารณา)ในวันที่ 10 มิถุนายน 2564

      โดยการพิจารณาเข้าร่วมโครงการ จะพิจารณาจากหลักเกณฑ์ต่อไปนี้ตามลำดับ

 1. ลำดับการสมัครเข้าร่วมโครงการ
 2. ความเกี่ยวข้องของงานท่านกับทักษะด้านวิทยาการข้อมูล
 3. ผลการทดสอบจากแบบทดสอบ (Pre-Test)

*** คุณสมบัติผู้สมัคร ***

 1.  ผู้เข้าร่วมอบรมต้องเป็นบุคลากรจากหน่วยงานรัฐ/รัฐวิสหากิจ (ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ พนักงาน รัฐวิสาหกิจ และบุคลากรของรัฐ)
 2.  แต่ละหน่วยงานสามารถส่งผู้เข้าร่วมอบรมได้ไม่เกิน 5 คน

** เนื่องจากการอบรมเป็นรูปแบบออนไลน์ และต้องติดตั้งโปรแกรมในการอบรมเพิ่มเติม

ดังนั้นผู้เข้ารับการอบรมต้องเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สามารถรองรับได้เช่น หน่วยความจำแรมขั้นต่ำ 8 GB และแอปพลิเคชันกล้อง **


ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรมเพื่อยกระดับทักษะบุคลากร, อบรม Hands-on Data Science and Machine Learning

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด