หลักสูตรการอบรมเพื่อยกระดับทักษะบุคลากรด้านวิทยาการข้อมูล (Hands-on Data Science and Machine Learning)

รหัสหลักสูตร: 65621

จำนวนคนดู 303 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
ไลฟ์สอนสดออนไลน์
หลักสูตรการอบรมเพื่อยกระดับทักษะบุคลากรด้านวิทยาการข้อมูล (Hands-on Data Science and Machine Learning)
รอบที่

1

วันที่จัดงาน 25 มิถุนายน 2564

เวลา 09:00 - 16:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 10 วัน


รอบที่

2

วันที่จัดงาน 29 มิถุนายน 2564

เวลา 09:00 - 16:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 14 วัน


รอบที่

3

วันที่จัดงาน 5 กรกฎาคม 2564

เวลา 09:00 - 16:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 20 วัน


รอบที่

4

วันที่จัดงาน 6 กรกฎาคม 2564

เวลา 09:00 - 16:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 21 วัน


รอบที่

5

วันที่จัดงาน 8 กรกฎาคม 2564

เวลา 09:00 - 16:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 23 วัน


กรุณาเลือกรอบที่ต้องการสมัคร จากตัวเลือกทางด้านบนนี้

หลักสูตรการอบรมเพื่อยกระดับทักษะบุคลากรด้านวิทยาการข้อมูล (Hands-on Data Science and Machine Learning)               

****จัดขึ้นสำหรับบุคลากรภาครัฐเท่านั้น ****

 • โดยทีมอาจารย์จาก วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • อบรมออนไลน์ รับจำนวนจำกัด เพียง 60 ท่าน เท่านั้น
 • วันที่อบรม 25,29 มิถุนายน 5,6,8,12,13 กรกฎาคม 2564 (รวม 7 วัน)
 • อบรมเสร็จได้ใบประกาศนียบัตร/หนังสือรับรองการเข้าอบรม

      หลักสูตรนี้จัดภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อยกระดับทักษะบุคลากรด้านวิทยาการข้อมูลในหน่วยงานภาครัฐ ของวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผ่านมาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุน การพัฒนาศักยภาพกำลังคนและบุคลากรด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (depa Digital Manpower Fund) ของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA)

ไลฟ์สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้ออบรม ( รับจำกัดเพียง 60 ท่านเท่านั้น )

 • Introduction to data science and analytic thinking
 • Data science with basic Python programing
 • Introduction to statistics
 • Data Preparation
 • Basic machine learning
#ท่านจะได้รับการแจ้งผลการพิจารณาเข้าร่วมโครงการ (เฉพาะผู้ผ่านการพิจารณา)ในวันที่ 10 มิถุนายน 2564

      โดยการพิจารณาเข้าร่วมโครงการ จะพิจารณาจากหลักเกณฑ์ต่อไปนี้ตามลำดับ

 1. ลำดับการสมัครเข้าร่วมโครงการ
 2. ความเกี่ยวข้องของงานท่านกับทักษะด้านวิทยาการข้อมูล
 3. ผลการทดสอบจากแบบทดสอบ (Pre-Test)

*** คุณสมบัติผู้สมัคร ***

 1.  ผู้เข้าร่วมอบรมต้องเป็นบุคลากรจากหน่วยงานรัฐ/รัฐวิสหากิจ (ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ พนักงาน รัฐวิสาหกิจ และบุคลากรของรัฐ)
 2.  แต่ละหน่วยงานสามารถส่งผู้เข้าร่วมอบรมได้ไม่เกิน 5 คน

** เนื่องจากการอบรมเป็นรูปแบบออนไลน์ และต้องติดตั้งโปรแกรมในการอบรมเพิ่มเติม

ดังนั้นผู้เข้ารับการอบรมต้องเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สามารถรองรับได้เช่น หน่วยความจำแรมขั้นต่ำ 8 GB และแอปพลิเคชันกล้อง **


วิทยากร

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ -

สำหรับองค์กร (ทักษะความชำนาญทั่วไป)

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
**บุคลากรภาครัฐเท่านั้น
โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ

เป็นสัมมนาฟรีของหน่วยงานราชการ หรือมหาวิทยาลัย **Disclaimer: ทางผู้จัดสัมมนาเป็นผู้เลือกคำตอบนี้ โดยใช้วิจารณญาณและความเห็นส่วนตัว ทางเวปสัมมนาดีดี ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการเลือกหรือชี้แนะใดๆ ทั้งสิ้น ( หากท่านคิดว่าข้อมูลนี้ไม่ถูกต้อง โปรดแจ้ง info[at]seminardd.com หรือไลน์ @seminardd )

ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :0826577369
ไลฟ์สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตรการอบรมเพื่อยกระดับทักษะบุคลากรด้านวิทยาการข้อมูล (Hands-on Data Science and Machine Learning)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรมเพื่อยกระดับทักษะบุคลากร, อบรม Hands-on Data Science and Machine Learning

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด