หลักสูตร การตลาดสำหรับศตวรรษที่ 21 (Marketing for the 21st Century)

รหัสหลักสูตร: 65636

จำนวนคนดู 3586 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร การตลาดสำหรับศตวรรษที่ 21 (Marketing for the 21st Century)
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

      การตลาดพบได้ทุกหนทุกแห่งทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ คนทั่วไปและองค์กรต่างๆ ล้วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่เรียกว่าการตลาด การตลาดที่วางแผนเป็นอย่างดีมีส่วนช่วยส่งเสริมความสำเร็จของภาคธุรกิจ

       การตลาดในศตวรรษที่ 21 ต้องวางแผนกันแบบวันต่อวัน (Day-to-day lives) ดังนั้นการตลาดที่ดีไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นผลที่เกิดจากการวางแผนและปฏิบัติการด้วยความร

อบคอบ ทุกๆอุตสาหกรรมได้พยายามปรับเปลี่ยนและปฏิวัติการตลาดจากภาคทฤษฎีเป็นรูปธรรมเพื่อรักษาโอกาสแห่งความสำเร็จ แต่ทว่าในความเป็นจริงการตลาดที่ดีที่สุดกลับเป็นสิ่งหายากและยากจะสำเร็จได้ในเชิงปฏิบัติ

      ทั้งนี้เพราะการตลาดเป็นเรื่องของ “ศาสตร์” และ “ศิลป” ที่ผสมผสานระหว่างการตลาดภาคทฤษฎีกับความคิดสร้างสรรค์แปลกใหม่ แนวคิดทางการตลาดไม่ได้กำหนดด้วยคำตอบที่ถูกหรือผิดแต่ถูกกำหนดด้วยผลที่เกิดขึ้น แนวคิดใหม่ที่สร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่เหนือกว่า รวดเร็วกว่าและแบ่งปันได้มากกว่าในระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในสังคม ความคิดสร้างสรรค์เป็นสิ่งที่สำคัญต่อองค์ความรู้ใหม่ทางการตลาดการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในตลาดโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจากการเปลี่ยนแปลงของประชากรศาสตร์หรือเทคโนโลยีที่มีผลต่อการตลาดสมัยใหม่ เราจึงควรตามให้ทันและเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคอย่างถ่องแท้

วัตถุประสงค์การบรรยาย

 1.  เห็นถึงความสำคัญของการตลาด
 2. เข้าใจขอบเขตของการตลาด
 3. เรียนรู้แนวคิดการตลาด
 4. เข้าใจรูปแบบการจัดการการตลาดที่เปลี่ยนแปลง
 5. การบูรณาการกรอบแนวคิดทางการตลาด
 6. มองประเด็นสำคัญในปัจจุบันทางการตลาดให้ออก

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการอบรม

   ภาพรวมของการคิด / หัวข้อการบรรยาย MDI : Market Driven Innovation / สร้างตลาดให้ขับเคลื่อนนวัตกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ

 1.  ทัศนคติคนไทยกับการเริ่มสร้างธุรกิจที่บิดเบี้ยวกับหลุมพรางทางความคิดที่ต้องกำจัดก่อนเริ่มธุรกิจ
 2. ทำความเข้าใจกลไกตลาด ผ่านการตลาดเชิงคุณค่า และ การตลาดเชิงราคา
 3. เหตุใดเราจึงต้องคิดใหม่เกี่ยวกับการขาย และ การตลาด
 4. กรณีศึกษากลยุทธ์การตลาด ธุรกิจไซส์ยักษ์
 5. สร้างแผนธุรกิจ วางแผนการขาย กำหนดทิศทางตลาดแบบ Steve Jobs
 6. Self Analysis วิเคราะห์ธุรกิจเพื่ออุดรูรั่วก่อนออกรบ
 7. รู้จัก Marketing 3.0 การขับเคลื่อนธุรกิจด้วย จิตวิญญาณ เนื้อแท้ของ Marketing 4.0
 8. Innovation คืออะไร
 9. แนวคิดในการกำหนดกลยุทธ์กลุ่มเป้าหมายและออกแบบผลิตภัณฑ์
 10. การสื่อสารการตลาดด้วย IMC 4.0
 11. แนวคิดการสร้างแผนการทำงานที่ดี และ การออกแบบแผนการทำงาน
 12. Workshop การออกแบบแผนการขายและการตลาด ภายใต้โจทย์สร้างธุรกิจจากศูนย์ถึงร้อยล้านใน 5 ปี
รายละเอียดของการอบรม

   1.ทำความเข้าใจ การจัดทำแผนการขายและการตลาด

 • ประโยชน์ของการจัดทำแผนการขายและการตลาด
 • ความแตกต่างระหว่าง แผนการขายและการตลาด

   2.กรณีศึกษาแผนการขายและการตลาดที่ประสบความสำเร็จ

 • Coke VS PEPSI มหากาพย์ ศึกน้ำดำ แข่งกันตี แข่งกันโต เติบโตแซงตลาดน้ำสี
 • PEPSI VS EST ศึกแห่งศักดิ์ศรี เกมส์นี้ใครได้ใครเสีย
 • โตโยต้าดีเยี่ยม น้องใหม่มาแรงแซงทุกดีลเลอร์
 • พฤษา VS แสนศิริ ยุทธศาสตร์ที่แตกต่าง ความสำเร็จที่รอการพิสูจน์
 • คลิป VDO

   3.กำหนดแผนในการจัดทำแผนการขายและการตลาด

 • กระบวนการในการจัดทำแผนการขายและการตลาด
 • ภาพรวมขั้นตอนในการจัดทำแผนธุรกิจ

  4.แผนที่ดีเริ่มจากการวิเคราะห์ที่ดี

 • วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค ขององค์กร (SWOT Analysis)
 • วิเคราะห์ปัจจัยภายในด้วย 7S Mckinsey Frame Work
 • วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกด้วย Five Force Model

  5. กำหนดตลาดเป้าหมาย กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

 • บริษัททำอะไร ขายอะไร ขายใคร ขายที่ไหน ขายอย่างไร (7 O’s หรือ 6W 1H)
 • กำหนดตลาดเป้าหมาย กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย จาก STP Model

  6. การกำหนดกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์

 • หลักการสร้างความต้องการใช้สินค้า ใช้สินค้าซ้ำ บอกต่อและเป็นลูกค้าประจำด้วย Model 4P+4C+4E
 • กรณีศึกษากลยุทธ์จากผู้ประสบความสำเร็จ Apple Computer /Walmart Supermaket/CP All/ครอบครัวข่าว3

  7. กลยุทธ์การวางแผนสื่อสารทางการตลาดที่สำฤทธิ์ผล

 • หลักการสื่อสารทางการตลาด Integrated Marketing Communication (IMC)
 • การวางแผนสื่อสารทางการตลาด
 • ภายใต้งบประมาณจำกัดกับเครื่องมือที่สำฤทธิ์ผล
 • การใช้ Below the line ในยุค Marketing 4.0

  8. การจัดทำแผนงานและตาราง Action Plan

 • ลักษณะของแผนที่ดี

  9. กิจกรรม “ Expertise & Q/A”

วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
พนักงาน ผู้บริหาร  ทุกเพศทุกวัย 
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:Simplex Training
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร การตลาดสำหรับศตวรรษที่ 21 (Marketing for the 21st Century)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรมการตลาดสำหรับศตวรรษที่ 21, อบรมMarketing for the 21st Century

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด