โครงการส่งเสริมการตลาดสินค้าสำหรับผู้สูงอายุ (60+) ในญี่ปุ่น

รหัสหลักสูตร: 65646

จำนวนคนดู 145 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
ไลฟ์สอนสดออนไลน์
โครงการส่งเสริมการตลาดสินค้าสำหรับผู้สูงอายุ (60+) ในญี่ปุ่น
รอบที่

1

วันที่จัดงาน 13 กรกฎาคม 2564 - 15 กรกฎาคม 2564

เวลา 09:00 - 16:00 น. (สัมมนาจัด 3 วัน)

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 28 วัน


กรุณาเลือกรอบที่ต้องการสมัคร จากตัวเลือกทางด้านบนนี้

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อประชาสัมพันธ์ให้สินค้าสำหรับผู้สูงอายุของไทยเป็นที่รู้จักในตลาดญี่ปุ่นมากยิ่งขึ้น
  2. เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้แก่ผู้ประกอบการสินค้าสำหรับผู้สูงอายุของไทยในการขยายตลาดเข้าสู่ตลาดศักยภาพในระดับนานาชาติ
  3. เพื่อกระตุ้นให้เกิดการขยายตัวของการส่งออกสินค้าสำหรับผู้สูงอายุของไทยทั้งในด้านปริมาณและมูลค่า ประเภทสินค้า สินค้าสำหรับผู้สูงอายุ

ไลฟ์สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา

หัวข้ออบรม

  • ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ประกอบการสินค้าสำหรับผู้สูงอายุสมัครเข้าร่วมโครงการฯ
  • ดำเนินการคัดเลือกผู้ประกอบการสินค้าสำหรับผู้สูงอายุในกลุ่มสินค้าแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ และสินค้าอาหารและเครื่องดื่ม ที่มีศักยภาพในการส่งออก สินค้ามีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และดีไซน์ที่ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคในระดับนานาชาติ เพื่อเข้าร่วมการเจรจาการค้าแบบออนไลน์ (Online Business Matching) จำนวน ๑๕-๒๐ ราย
  • จัดทำนัดหมายการเจรจาการค้าแบบออนไลน์ให้แก่ผู้ประกอบการสินค้าสำหรับผู้สูงอายุ ผู้ซื้อ และผู้นำเข้าญี่ปุ่น
  • ดำเนินกิจกรรมการเจรจาการค้าแบบออนไลน์ (Online Business Matching) โดยผู้ประกอบการสามารถเลือกได้ว่าจะทำการเจรจาแบบออนไลน์จากบริษัทของตนเองหรือมาใช้บริการ ณ Thai Trade Center กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการฯ

     1) ผู้สมัครจะยอมรับผลการพิจารณาคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการฯ ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โดยไม่มีข้อโต้แย้งและถือเป็นการสิ้นสุด

     2) ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะต้องปฎิบัติตามกฎระเบียบเงื่อนไขที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และผู้จัดงานกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด การคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการฯ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศและผู้นำเข้าญี่ปุ่น จะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการฯ จากคุณสมบัติ ความเหมาะสมของสินค้าและประสบการณ์ ในกรณีคุณสมบัติครบถ้วนจะพิจารณาจากวันที่รับยื่นใบสมัคร

***เปิดรับสมัครผู้ประกอบการระหว่างวันที่ 1 – 10 มิถุนายน 2564

       สถานที่จัดโครงการฯ การเจรจาการค้าแบบออนไลน์ (Online Business Matching)

       ผู้จัดงาน กลุ่มงานสินค้าตลาดเฉพาะ สำนักส่งเสริมการค้าสินค้าไลฟ์สไตล์ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

       ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 15 – 20 บริษัท


วิทยากร

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ -

สำหรับองค์กร (ทักษะความชำนาญทั่วไป)

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการฯ

     1) เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนการค้าในประเทศไทยและไม่มีประวัติเสียหายในการประกอบธุรกิจ

     2) เป็นสมาชิกของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ/สมาชิกของหน่วยงาน/สมาคมการค้าต่างๆ

     3) เป็นผู้ผลิต/ผู้ส่งออกสินค้าไทย

     4) ผู้ผลิตสินค้าอาหาร ต้องได้รับใบรับรองมาตรฐาน HACCAP หรือ GMP หรือ TTM หรือ อย.

     5) ไม่เป็นสินค้าที่เป็นตราสินค้าต่างประเทศ สินค้าลอกเลียนแบบ/สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์/ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาไปจัดแสดง


โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ

เป็นสัมมนาฟรีของหน่วยงานราชการ หรือมหาวิทยาลัย **Disclaimer: ทางผู้จัดสัมมนาเป็นผู้เลือกคำตอบนี้ โดยใช้วิจารณญาณและความเห็นส่วนตัว ทางเวปสัมมนาดีดี ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการเลือกหรือชี้แนะใดๆ ทั้งสิ้น ( หากท่านคิดว่าข้อมูลนี้ไม่ถูกต้อง โปรดแจ้ง info[at]seminardd.com หรือไลน์ @seminardd )

ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร
สัมมนานี้ไม่ได้รับประกาศนียบัตร
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพานิชย์
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :0 2507 8386,0 2507 8245
ไลฟ์สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร โครงการส่งเสริมการตลาดสินค้าสำหรับผู้สูงอายุ (60+) ในญี่ปุ่น
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรมตลาดสินค้าสำหรับผู้สูงอายุ (60+) ในญี่ปุ่น, อบรมส่งเสริมการตลาด

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด