เนื่องจากทางบริษัทกำลังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 จึงมีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอในการให้บริการท่าน การตอบกลับจะล่าช้ากว่าปกติ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

โดยช่องทางที่ติดต่อได้จะเป็น LINE: @seminardd

เทคนิคการวิเคราะห์เพื่อจัดทำ Job Description และกำหนด KPIs(ตัวชี้วัดผลงาน) (Job Description & KPIs)

รหัสหลักสูตร: 65683

จำนวนคนดู 388 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
เทคนิคการวิเคราะห์เพื่อจัดทำ Job Description และกำหนด KPIs(ตัวชี้วัดผลงาน) (Job Description & KPIs)
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

      การกำหนดหน้าที่งาน Job Description หรือใบพรรณนางานจะต้องคำนึงถึงคุณภาพก่อนนำไปใช้เพื่อนำไปสรรหาคนให้เหมาะกับตำแหน่งงาน จะต้องมีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค เพื่อนำไปพัฒนา ดังนั้นในการเขียน JD ควรกำหนดรายละเอียดให้ชัดเจน การเขียน JD นั้นไม่ควรเขียนโดยฝ่ายบุคคลเพียงฝ่ายเดียว จำเป็นจะต้องพึ่งในแต่ละส่วนงานมาเขียน HR เป็นเพียงเจ้าภาพในการเขียน JD ที่ดีมีคุณภาพจะต้องสอดคล้องกับกับนโยบายขององค์กรและต้องสามารถวัดผลสำเร็จของการทำงานได้จริงและต้องสามารถประเมินผลการทำงานจากการกำหนด KPI หลักสูตร เทคนิคการวิเคราะห์เพื่อจัดทำ Job Description และกำหนด KPI(ตัวชี้วัดผลงาน) เน้นการทำการวิเคราะห์ในการเขียน JD และการตั้ง KPI เพื่อวัดผลการทำงานของพนักงานให้มีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ (Objective)

   1. เพื่อผู้เข้าอบรมเข้าหลักปฏิบัติในการเขียน Job Description เพื่อให้สอดคล้องกับตำแหน่งงาน และนโยบายขององค์กร

   2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมนำ Job Description ที่ดีมีคุณภาพไปปรับประยุกต์ในการทำการกำหนดตัวชีวัดผลงาน (KPIs)

   3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมนำเทคนิคต่างๆไปพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถของคนในองค์กรเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
เนื้อหาการบรรยาย (Key Contents)

 • การวิเคราะห์งาน (Job Analysis)
 • ขั้นตอนและประโยชน์ในการวิเคราะห์งาน
 • Workshop 1: การวิเคราะห์งาน (มีตัวอย่างประกอบ)
 • Job Description คืออะไร
 • ทำไมต้องมี Job Description ?
 • Job Description มีข้อจำกัดอะไรบ้าง?
 • ระดับเกรดพนักงาน
 • ส่วนประกอบของ Job Description มีอะไรบ้าง?
 • เทคนิคการทำ Job Description ให้ดีมีคุณภาพ เขาทำกันอย่างไร
 • Workshop 2: กิจกรรมการเขียน Job Description (มีตัวอย่างประกอบ)
 • การกำหนดตัวชี้วัดผลงาน KPI (Key Performance Indicator)
 • KPI คืออะไร
 • ประเภทของ KPI (Key Performance Indicator)
 • เทคนิคการกำหนดค่าเป้าหมายของ KPIs เพื่อการประเมินผลงาน
 • ข้อจำกัดของการใช้ KPIs
 • Workshop 3 : การนำ KPIs มากำหนดตัวชี้วัดเพื่อการประเมินผลลงาน
 • สรุปการเรียนรู้ 
ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time)

 • 6 ชั่วโมง

รูปแบบการการอบรม (Methodology)

 • การบรรยาย การสาธิต กิจกรรมการเรียนรู้ และ การอภิปรายกลุ่ม

อุปกรณ์ที่ใช้ :Other

 • LCD - Flip Chart - Microphone - Classroom and Workshop

วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants)

  ** HR มือใหม่, HR ปัจจุบัน , Line Manager หัวหน้างานหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร
สัมมนานี้ไม่ได้รับประกาศนียบัตร
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :0944896364
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร เทคนิคการวิเคราะห์เพื่อจัดทำ Job Description และกำหนด KPIs(ตัวชี้วัดผลงาน) (Job Description & KPIs)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 094-489-6364 / 097-474-6644
อีเมล์ cs@seminardd.com
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรมการวิเคราะห์เพื่อจัดทำ Job Description, อบรมกำหนดตัวชี้วัดผลงาน(Job Description &KPIs)

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด