สัมมนาออนไลน์ หลักสูตร NRCT Open House 2021 : แผนงานรองรับการระบาดของ โรคโควิด-19 และรองรับโรคติดต่ออุบัติใหม่

รหัสหลักสูตร: 65827

จำนวนคนดู 651 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์

สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 094-489-6364 / 097-474-6644
อีเมล์ cs@seminardd.com
ไลน์ไอดี @seminardd
          ขอเชิญ สัมมนาออนไลน์ หลักสูตร NRCT Open House 2021 : แผนงานรองรับการระบาดของ โรคโควิด-19 และรองรับโรคติดต่ออุบัติใหม่ 

การประชุมชี้แจงกรอบการวิจัยและนวัตกรรม ประจําปีงบประมาณ 2565 และแถลงผลสําเร็จจากการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อรองรับการระบาดของโรคโควิด-19 ของสํานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) NRCT Open House 2021


***วันเสาร์ที่ 24 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.00 – 16.30 น. ผ่านระบบออนไลน์ด้วยระบบ Zoom


สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้ออบรม


          1.การเสวนา เรื่อง “การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อรองรับการระบาดของโรคโควิด-19 และรองรับโรคติดต่ออุบัติใหม่เพื่อตอบโจทย์การใช้ประโยชน์” 

ผู้ดําเนินการเสวนา: ศ.นพ.สมเกียรติวัฒนศิริชัยกุล ประธานผู้ตรวจสอบทางวิชาการ ด้านเศรษฐกิจและสังคม

     ผู้ร่วมเสวนา:

                  -ศ.กิตติคุณ นพ.จิตร สิทธีอมร ประธานผู้ตรวจสอบทางวิชาการ ด้านการแพทย์และสาธารณสุข

                  -ศ.นพ.สมเกียรติวัฒนศิริชัยกุล ประธานผู้ตรวจสอบทางวิชาการด้านเศรษฐกิจและสังคม

                  -คุณธานินทร์ผะเอม ผู้ตรวจสอบทางวิชาการ ด้านเศรษฐกิจและสังคม

                  -นพ.รุ่งเรือง กิจผาติผู้ทรงคุณวุฒิระดับกระทรวงและโฆษกกระทรวงสาธารณสุข

                  -นพ.สุขสันต์กิตติศุภกร ผู้อํานวยการสํานักการแพทย์กรุงเทพมหานคร

                  -ซักถาม ตอบข้อสงสัย โดย

                                1. ศ. กิตติคุณ นพ. จิตร สิทธีอมร ผู้ทรงคุณวุฒิ

                                2. ศ.นพ.สมเกียรติวัฒนศิริชัยกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ

                                3. นางสาววราภรณ์สุชัยชิต หัวหน้าภารกิจทุนวิจัยและนวัตกรรมของประเทศด้านการแพทย์และสาธารณสุข สํานักงานการวิจัยแห่งชาติ

                                4. นางสาววรรณฐินีแก้วไทรย้อย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สํานักงานการวิจัยแห่งชาติ

          2. การใช้งานระบบ NRIIS สําหรับนักวิจัย โดย คุณเอนก บํารุงกิจ ผู้อํานวยการกองระบบและบริหารข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม วช.

          3.การแถลง "ผลสําเร็จจากผลการวิจัยและนวัตกรรม Covid-19 พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสด้วยวิจัยและนวัตกรรม”

     ผู้ร่วมเสวนา:

                   -ผลงานวิจัยและนวัตกรรม: วัคซีน mRNA โดย ศ.นพ.เกียรติรักษ์รุ่งธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

                   -ผลงานวิจัยและนวัตกรรม: วัคซีนใบยา โดย รศ.ดร.วรัญญูพูลเจริญ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

                   -ผลงานวิจัยและนวัตกรรม: ชุด PAPR โดย นพ.เข็มชาติหวังทวีทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล

                   -ผลงานวิจัยและนวัตกรรม: ห้อง ICU ความดันลบ และเตียงความดันลบ โดย ผศ.ดร.ณัฐพล ฤกษ์เกษมสันติ์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

                   -ผลงานวิจัยและนวัตกรรม: การปรับตัวของชุมชนวิถีใหม่ในสถานการณ์Covid-19 โดย รศ.ดร.ปาจรีย์ผลประเสริฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

                   -ผลงานวิจัยและนวัตกรรม: การประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจ และสังคมโดย ดร.นณริฏ พิศลยบุตร สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)

                   -ซักถาม ตอบข้อสงสัย


ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 094-489-6364 / 097-474-6644
อีเมล์ cs@seminardd.com
ไลน์ไอดี @seminardd
คำค้นประกาศนี้ Tags: แผนงานรองรับการระบาดของโรคโควิด-19, รองรับโรคติดต่ออุบัติใหม่

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด