เรียนออนไลน์อย่างไรให้ปัง ในยุค New Normal

รหัสหลักสูตร: 65858

จำนวนคนดู 3149 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
เรียนออนไลน์อย่างไรให้ปัง ในยุค New Normal
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

          ปัจจุบันเทคโนโลยีเป็นสิ่งจำเป็นและเข้ามามีบทบาทสำคัญทั้งต่อการทำงาน การประชุมการทำธุรกิจรวมถึงการจัดการเรียนการสอนที่ต้องจัดเป็นแบบออนไลน์ จากวิกฤติการแพร่ระบาดของโควิด 19 ทำให้เกิดผลกระทบอย่างมากต่อระบบการศึกษา ผู้สอนและผู้เรียนต้องปรับตัวในหลายด้านอย่างรวดเร็ว ซึ่งผลกระทบดังกล่าวมีทั้งข้อดีและข้อเสีย ข้อดี เช่น เกิดความสะดวกรวดเร็ว ประหยัดเวลาในการเดินทาง

ลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส ส่วนข้อเสียที่เห็นได้ชัด เช่น ประสิทธิภาพการเรียนการสอนที่ลดลง สาเหตุของปัญหา ได้แก่ การเข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ต เครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสาร และความไม่พร้อมในตัวบุคคล เป็นต้น สถาบันการศึกษาต่างพยายามอย่างยิ่งในการช่วยแก้ไขปัญหาเพื่อให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากที่สุด อย่างไรก็ตาม ในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์นั้น แม้จะมีข้อจำกัดอยู่บ้างแต่ก็สามารถทำได้ ทั้งนี้ต้องอาศัยความรู้ความสามารถและเทคนิควิธีการของอาจารย์ผู้สอน รวมไปถึงการให้ความร่วมมือของผู้เรียนเป็นหลักเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อการสอน และประสิทธิผลต่อการเรียนควบคู่ไปด้วยกัน ดังนั้น หลักสูตรเรียนออนไลน์อย่างไรให้ปัง จึงเป็นหลักสูตรที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้เรียน (นักศึกษา) เพื่อให้มีความตั้งใจ สนใจ พิชิตการเรียนออนไลน์ให้ได้เกรดสวย พร้อมกับเทคนิคในการทำความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียนได้มากขึ้นและเทคนิคพิชิตใจผู้สอน ให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้นำไปใช้ในการปรับตัวเข้ากับยุคดิจิทัลได้อย่างลงตัว


วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 1. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ในเรื่องการเรียนออนไลน์มีประสิทธิภาพมากขึ้น
 2. ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดความตระหนักในเรื่องการเรียนออนไลน์
 3. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้ออบรม

 • เรียนออนไลน์อย่างไรให้ปัง

ลักษณะการเรียนรู้

 • บรรยาย และสนทนาแลกเปลี่ยน ถาม-ตอบ (ONLINE ACTIVE LEARNING)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 • หลังผ่านการอบรมหลักสูตรนี้แล้ว ผู้เข้าอบรมควรจะมีความรู้ความเข้าใจในหัวข้อ ดังนี้ การเรียนออนไลน์กับการทำงานในอนาคต บันทึกการเรียนรู้หลังเรียน จดประเด็นสำคัญ การสื่อสารสองทางระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน มนุษยสัมพันธ์ในห้องเรียนออนไลน์

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
นักเรียน / นักศึกษา


***สามารถใช้หลักสูตรนี้ในรายวิชา การสัมมนาการจัดการ***

ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร
สัมมนานี้ไม่ได้รับประกาศนียบัตร
  หลักสูตรนี้มีขั้นต่ำ 3 คน จึงจะสามารถเปิดอบรมได้
  หากจำนวนผู้ยืนยันเข้าร่วมอบรม (รวมทั้งหมดจากทุกบริษัทที่สมัครเข้ามา) ไม่ถึงขั้นต่ำที่กำหนด สัมมนาดีดี ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเลื่อน วันอบรม
  (สำหรับท่านที่ชำระเงินเข้ามาแล้ว และต้องการยกเลิกอันเนื่องมาจากการเลื่อนรอบ ท่านจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน)
  ** กรุณาตรวจสอบและยืนยันการเปิดอบรมจากหน้าเวป หรือจากเจ้าหน้าที่อีกครั้ง **
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :0944896364
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร เรียนออนไลน์อย่างไรให้ปัง ในยุค New Normal
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 094-489-6364 / 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: เรียนออนไลน์อย่างไรให้ปัง, covid19, newnormal

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

หลักสูตร เจาะลึกกระบวนการนำเข้า (Deep Import)

ขอเชิญอบรม หลักสูตร เจาะลึกกระบวนการนำเข้า (Deep Import) #การนำเข้า ก็คือ การทำพิธีการศุลกากร ซึ่งจะต้องดำเนินการตามกฎระเบียบของกรมศุลกากรอย่างเคร่งครัด และการดำเนินนั้นมีขั้นตอนที่มีรายละเอียดมาก จนต้องมีผู้มาดำเนินการแทนผู้นำเข้า

หลักสูตร นักจัดซื้อยุคใหม่... เพื่อความสำเร็จขององค์กร

คาดหวังให้นักจัดซื้อ ต้องสามารถรองรับรูปแบบการธุรกิจใหม่ๆให้ได้ด้วย เช่น e-commerce ธุรกิจในปัจจุบันนี้ ต้องการ ความรวดเร็ว (Speed) มีประสิทธิภาพ (Efficiency) และต้นทุนที่ต่ำ (Cost Deduction) ดังนั้น นักจัดซื้อสมัยใหม่จะต้องมีแนวคิดในเรื่อง Logisti