หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าสำหรับลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า

รหัสหลักสูตร: 66116

จำนวนคนดู 1431 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
หลักสูตร  ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าสำหรับลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

          การปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า นับเป็นงานที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายต่อตัวผู้ปฏิบัติงานได้เสมอตลอดเวลาในการทำงาน หากผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับไฟฟ้าไม่มีความรู้และทักษะที่จำเป็นในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าแล้ว ย่อมมีโอกาสที่จะเกิดความสูญเสียอย่างใหญ่หลวงทั่งต่อชีวิต และทรัพย์สินนั่นเอง จึงเป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างยิ่ง ที่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้าต้องได้รับการอบรมในหลักสูตรดังกล่าว เพื่อให้มีความรู้มีความเข้าใจ ถึงลักษณะและสาเหตุหลักของการประสบอันตรายจากไฟฟ้า รวมทั้งวิธีการป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าที่ถูกต้องเหมาะสมกับลักษณะของการปฏิบัติงาน เกี่ยวกับไฟฟ้าในลักษณะต่างๆ ที่แตกต่างกันออกไป และนอกจากผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้าจะต้องสามารถปฏิบัติงาน เกี่ยวกับไฟฟ้าได้อย่างปลอดภัยแล้ว ผู้ปฏิบัติงานยังจำเป็นที่จะต้องมีความรู้และทักษะในการให้การช่วยเหลือผู้ที่ประสบอันตรายจากไฟฟ้า เป็นประการสำคัญอีกอย่างหนึ่งไม่แพ้กันอีกด้วย

          ดังจะเห็นได้จากกฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการ บริหารจัดการ และดำเนินการด้านการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ. 2558 ของกระทรวงแรงงาน ซึ่งมีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน จึงเป็นสิ่งที่จำ เป็นที่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้าทุกคน ต้องได้รับการอบรมในหลักสูตรดังกล่าว เพื่อนำความรู้และทักษะที่ได้รับไปใช้ให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงานต่อไป

วัตถุประสงค์  (Objective)
   1. เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีแก่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า
   2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในหลักการเกิดอันตรายและการประสบอันตรายจากไฟฟ้า
   3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้ในการป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า
   4. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจและสามารถให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอันตรายจากไฟฟ้าได้อย่างถูกต้องและมีความปลอดภัยทั้งผู้ประสบอันตรายและผู้ให้การช่วยเหลือ
   5. เพื่อเป็นการพัฒนาและยกระดับฝีมือแรงงานบุคลากรผู้ผ่านการฝึกอบรม ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย และนำมาสู่การพัฒนาทักษะอาชีพ ให้มีความก้าวหน้าต่อไปในอนาคต

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา

หัวข้ออบรม

  1. ไฟฟ้ากับการดำรงชีวิตประจำวันและกฎหมายที่เกี่ยวกับความปลอดภัยในการ ทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า
  2. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับไฟฟ้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้าจำเป็นต้องรู้ 
  3. ประเภทของอันตรายเกี่ยวกับไฟฟ้า ลักษณะการประสบอันตรายและการป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า 
  4. อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล สำหรับการปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า 
  5. เทคนิคการตรวจสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้า เพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากการใช้งานระบบไฟฟ้า
  6. Workshop เทคนิคการป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าด้วยวิธีการต่างๆ  
  7. Workshop เทคนิคการช่วงเหลือผู้ประสบอันตรายจากไฟฟ้า และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
  8. ทำแบบทดสอบหลังการอบรม


วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants)
  •  วิศวกร ช่างเทคนิค ช่างซ่อมบำรุง หัวหน้างาน พนักงานที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า เครื่องจักรและอุปกรณ์ในระบบไฟฟ้า และผู้ที่สนใจ
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าสำหรับลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า, ไฟฟ้าสำหรับลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

อบรมหลักสูตรออนไลน์ การจัดซื้ออะไหล่เพื่อการซ่อมบำรุงเครื่องจักร (Purchasing spa...

อบรม หลักสูตร “การจัดซื้ออะไหล่เพื่อการซ่อมบำรุงเครื่องจักร” (Purchasing spare parts in maintenance) #ส่งเสริมประสิทธิภาพการใช้งานและความน่าเชื่อถือของเครื่องจักร อุปกรณ์ ผ่านกระบวนการ จัดซื้อ จัดจ้าง และจัดเก็บที่มีประสิทธิภาพ

หลักสูตร : การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ ( Project Feasibility Analysis ) ...

ขอเชิญอบรม หลักสูตร : การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ ( Project Feasibility Analysis ) #โครงการนั้นมีความเหมาะสม มีความคุ้มค่าและมีความเป็นไปได้ที่จะมีโครงการนั้นอยู่หรือไม่ดังนั้นก่อนที่จะเริ่มโครงการใดๆ ก็ตาม เราควรจะต้องวิเคราะห์ความเป็นไปได้