พัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการสื่อสารและการบริการทางธุรกิจอย่างมืออาชีพ

รหัสหลักสูตร: 66199

จำนวนคนดู 2343 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
พัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการสื่อสารและการบริการทางธุรกิจอย่างมืออาชีพ
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

     ทักษะทางการสื่อสาร และ การจัดการบุคลิกภาพ  ถือเป็น Human skills ที่จำเป็นสำหรับยุคสมัยที่สังคมให้ความสนใจเรื่องของ ตัวตน (Identity) และ บุคลิกภาพ (Personality) เป็นอันดับแรกๆ  โดยเฉพาะในขณะนี้ที่ทุกคนเป็นสามารถเจ้าของสื่อสาธารณะได้ด้วยตัวเอง  และสามารถนำเสนอตัวตนสู่ผู้คนในวงกว้างได้ภายในระยะเวลาอันสั้น  ทุกคนจึงจำเป็นที่จะต้องปรับตัว  พัฒนา  และเรียนรู้ที่ และ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรู้จัก  เข้าใจ  และสามารถจัดการตัวเองในด้านของการนำเสนอ ตัวตน และ บุคลิกภาพของตนให้ได้อย่างดี  ไม่ใช่เพียงแค่เพื่อให้รู้เท่าทันโลก  แต่ต้องรู้เท่าทันตนเอง  และนำเสนอตนเองในแบบที่เป็นตัวเองได้มากที่สุด  เพราะเราไม่ต้องการเพียงแค่สร้างการรับรู้เพียงชั่วคราว  แต่ต้องการสร้างให้ทุกคนสามารถสื่อสาร  ถ่ายทอดตัวตนผ่านบุคลิกภาพที่ดีและประทับใจต่อลูกค้า ในทุกครั้งที่พบเจอ
     ถ้าพูดถึง “บุคลิกภาพ” ทำให้คุณนึกถึงเรื่อง เสื้อผ้าหน้าผมการแสดงออกทางกาย กิริยาท่าทาง แต่การพัฒนาบุคลิกภาพนั้น แท้จริงแล้วบุคลิกภาพเป็นธรรมชาติของอุปนิสัยและพฤติกรรมการแสดงออกของคนเราแต่ละคนที่แตกต่างกัน! ดังนั้นการพัฒนาบุคลิกภาพจึงไม่ใช่แค่เรื่องเสื้อผ้าหน้าผม แต่ต้องพัฒนาจากภายใน สู่ภายนอก เมื่อเราต้องก้าวเข้าสู่สังคมการทำงาน มีสิ่งหนึ่งที่เราต้องคำนึงถึงคือ "ความคาดหวังอันต้องประทับใจ" บุคลิกภาพที่สังคมคาดหวังจาก อาชีพ ตำแหน่ง บทบาท ในหนึ่งวันเราอาจจะเป็นทั้งหัวหน้า ลูกน้อง หรือคู่ค้าทางธุรกิจ เราจึงต้องเรียนรู้ที่จะปรับบุคลิกของตัวเองต่อสถานการณ์และบทบาทต่าง ๆให้ได้อย่างเหมาะสม การมีบุคลิกภาพที่ดีไม่ใช่การปรับเพื่อที่จะสูญเสียความเป็นตัวตนของตัวเอง แต่เป็นการปรับเพื่อแสดงตัวตนให้ได้อย่างเหมาะสม สร้างความน่าเชื่อถือ ความไว้วางใจและความประทับใจ นอกจากความรู้ ความสามารถของแต่ละบุคคล บุคลิกภาพเป็นองค์ประกอบสำคัญส่วนหนึ่งของความสำเร็จในอาชีพการทำงานอีกด้วย
     หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่ออกแบบมาสำหรับการพัฒนาบุคลิกภาพแบบ ภายในสู่ภายนอกทำให้ผู้เข้าอบรมสามารถมองเห็นจุดบกพร่องในตนเอง และหรับเปลี่ยนให้เป็นจุดเด่นที่ดึงดูดใจ ในทุก ๆ ที่ ที่คุณก้าวไปและตัดสินใจทำบางอย่าง

วัตถุประสงค์

   1. เพื่อช่วยให้ผู้เข้าอบรม ฝึกวิเคราะห์ จุดเด่น จุดด้อยด้านบุคลิกภาพและความมั่นใจในตนเอง

   2. เพื่อช่วยให้ผู้เข้าอบรม ดึงจุดอ่อนจากการค้านหาเจอ เปลี่ยน เป็นจุดเด่นที่น่าประทับใจ

   3. เพื่อช่วยให้ผู้เข้าอบรม เรียนรู้ มารยาท และการวางตัว การพูด และการแสดงออกเมื่อต้องเข้าสู่สังคมและการพบลูกค้าในทุกมิติได้อย่างเป็นมืออาชีพ

เป้าหมายการอบรม

   1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมเข้าใจพื้นฐานการสื่อสารเพื่อแสดง ตัวตน และ บุคลิกภาพ  ตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

   2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมมีเครื่องมือและเทคนิคในการสื่อสาร และ พัฒนาตนเองที่ใช้งานได้ต่อเนื่องและยั่งยืน

   3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมเข้าใจกระบวนการคิดพื้นฐานในการสื่อสารที่ตรงตามโจทย์  เป้าหมาย  และสิ่งที่ต้องการสื่อสารในทุกพื้นที่  ไม่ว่าจะเป็นในการเข้าสังคม การสื่อสารเพื่อธุรกิจ หรือสังคมสื่อออนไลน์

   4. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมเป็นผู้สื่อสารที่จริงใจ  และ  เข้าใจว่าทุกการสื่อสาร  มีผลกับผู้รับสารเสมอ

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา

หัวข้ออบรม

   1. Over view ยุคสมัยใหม่ ปรับใช้ให้โดดเด่น

           - โลกเปลี่ยน คนต้องปรับ หากเราไม่ปรับ ไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลง  จะเกิดอะไรขึ้นกับมุมมองคนอื่นต่อสิ่งที่เราเป็น
   2. การใช้ร่างกาย และ เสียง ที่มีคุณภาพ

   3. มารยาทและการวางตัวต่อหน้าลูกค้า

   4. กฎของแรงดึงดูดด้านอารมณ์และการแสดงออก

   5. การใช้จินตนาการเพื่อการสื่อสารแบบสะกดจิตคู่เจรจา

   6. การปรับเปลี่ยนบุคลิกภาพและคาแรกเตอร์ ในสถานการณ์ต่าง ๆ

   7. เสริมสร้างบุคลิกภาพและการสื่อสารด้วยเสน่ห์ในตัวบุคคล

   8. วิเคราะห์จุดด้อย พัฒนาสู่จุดเด่น ในแบบที่เป็นคุณ

             - เป็นกิจกรรมด้านจิตวิทยาที่ช่วยค้นหาจุดด้อยที่ตนเองมองไม่เห็น และนำจุดด้อยที่ค้นพบปรับใหม่ให้เป็นจุดเด่นที่น่าสนใจ

   9. Perspective

             - มุมมองและทัศนคติในการปรับใช้ เมื่อต้องเข้าสังคม และพบปะกับบุคคลที่คิดต่าง ในมิติต่าง ๆ

   10. Eyes communication

             - เรียนรู้การสื่อสารด้วยแววตา และพัฒนาต่อยอดสู่การปรับใช้ในรูปแบบจิตวิทยา ในการสื่อสารทางธุรกิจ และการเข้าสังคม

   11. Body communication

             -  การสื่อสารทางร่างการ เช่นการ เดิน ยืน นั่ง หรือแม้กระทั่งการใช้ภาษามือที่เหมาะสมในสถานการณ์ต่าง ๆ

   12. Smart thinking

             - ระบบความคิดเป็นส่วนสำคัญของการบวนการสื่อสารทางการ ฝึกใช้หลุมพรางทางความคิดเพื่อปิดบังความรู้สึกบางอย่างที่เราต้องการซ่อนเอาไว้ ไม่ให้ใครรู้แบบนักสื่อสารมืออาชีพ

   13. Smart Speaking

             - การพูดเป็นสิ่งสำคัญของการสื่อสาร หากการฝึกทุกการบวนการเช่น ความคิด การสื่อสารด้วยตาดีแล้ว การสื่อสารด้วยเสียงหรือศิลปะวาจา ก็เป็นสิ่งสำคัญยิ่งในการสร้างเสน่ห์มัดใจในทุก ๆ มุมมอง

   14. Smart Listening

             - นักธุรกิจ นักบริการ นักเจรจาต่อรองที่ดี มักมีการใช้กลยุทธ์นี้ในการหยั่งเชิงคู่ต่อสู้ ฝึกใช้คำถามปลายเปิด เพื่อค้นหาความต้องการแท้จริงของคู่สนทนา

   15. วิเคราะห์คน กับ มุมมองการวางตัว

             - พฤติกรรมความหลากหลายของบุคคลเป็นสิ่งสำคัญ ดังนั้นการวางตัวจึงเป็นบริบทที่ควรปรับใช้ให้มีมิติมากขึ้น

   16. การสร้างความประทับใจเมื่อแรกพบ

              - มาฝึกสร้างความประทับใจแรกพบ ด้วยหลัก “7 sec make a wonderful meeting”

   17. การสร้างความน่าเชื่อถือจากการแต่งตัวในแบบของคุณ

              - เสื้อผ้าแบบเดียวกัน สีเดียวกัน ทำไม ใส่แล้วไม่ดีดีเหมือนกัน เรียนรู้พื้นฐานการแต่งตัวให้เหมาะ และ แมทส์กับคุณ

   18. Know your Customer รู้ลึก รู้จริง ความต้องการลูกค้า

   19. การปรับบุคลิกภาพและความรู้สึกลดความขัดแย้ง

   20. กาลเทศะ และการเลือกรับการแต่งตัว

   21. ช่วงจังหวะ ในการรับรู้และนำเสนออย่างน่าติดตาม

   22. เปิดตัวให้ประทับใจ กล่าวลาจากไปให้อยากติดตาม

   23. บทสนทนาในการสื่อสารเพื่อสร้างความจดจำ

วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย

   1. บุคคลทั่วไปที่ต้องการพัฒนาบุคลิกภาพของตนเอง

   2. พนักงานบริการ หรือพนักงานขายที่ต้องพบเจอหรือนำเสนองานสำหรับลูกค้า

   3. ผู้บริหาร ที่ต้องการมีบุคลิกภาพที่ทรงเสน่ห์ น่าเชื่อถือ

   4. พนักงานต้อนรับหรือผู้ที่ต้องพบปะลูกค้า

   5. เจ้าของกิจการหรือหัวหน้างานที่ต้องการ ปรับบุคลิกภาพให้มีความน่าเชื่อถือ

   6. องค์กรที่ต้องการสร้างมาตรฐานความน่าเชื่อถือของพนักงานในรูปแบบ” Smart Ambassador “

ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร พัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการสื่อสารและการบริการทางธุรกิจอย่างมืออาชีพ
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: พัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการสื่อสารและการบริการทางธุรกิจ

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด