การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนสมัยใหม่ ( Modern Logistics And Supply Chain Management )

รหัสหลักสูตร: 66212

จำนวนคนดู 2059 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนสมัยใหม่  ( Modern Logistics And Supply Chain Management )
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการ/แนวความคิด

          ปัจจุบันการดำเนินธุรกิจมีสภาวะการแข่งขันที่รุนแรง จากปัจจัยและแรงกดดันต่างๆที่เกิดขึ้น ทุกองค์กรต่างแข่งขันกันเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มสูงขึ้น เร็วขึ้นและซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ทำให้องค์กรต่างๆ ต้องให้ความสำคัญกับกลยุทธ์ที่ช่วยให้ประสบความสำเร็จและสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันให้กับองค์กรได้ การบริหารโลจิสติกส์และซัพพลายเชนตลอดทั้งกระบวนการที่เชื่อมต่อและบูรณาการกิจกรรมเข้าด้วยกันอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นหนึ่งในกลยุทธ์สำคัญที่องค์กรต่างๆ เห็นความจำเป็นและนำมาประยุกต์ใช้เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันและส่งมอบคุณค่าของกิจการให้กับลูกค้า

          ซึ่งหัวใจสำคัญหนึ่งที่ช่วยให้การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนประสบความสำเร็จได้ ก็คือ ความสามารถในการรักษาการไหลของสินค้าและกระบวนการเพื่อการส่งมอบคุณค่าในสิ่งที่ลูกค้าต้องการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยที่เป้าหมายขององค์กรยุคใหม่ จะไม่ใช่แค่เรื่องของกำไร ต้นทุนและประสิทธิภาพเฉพาะองค์กรเท่านั้น แต่ต้องสามารถจัดการทรัพยากรทั้งภายในและภายนอกองค์กรตลอดทั้งซัพพลายเชนได้อย่างทั่วถึง โดยพิจารณาทั้งในด้านความเสี่ยง ความยืดหยุ่นและความคุ้มค่า รวมถึงความรวดเร็วในการปรับเปลี่ยนตัวเองให้ยังคงความได้เปรียบในการตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไป  ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็นตัวแปรสำคัญในการชี้วัดความสำเร็จและความยั่งยืนขององค์กรในระยะยาว

          อย่างไรก็ตามความสำเร็จที่เกิดขึ้นภายในองค์กรความสำคัญอยู่ที่ทุกคนต้องมีส่วนร่วม ทั้งจากภายในและภายนอกที่ตระหนักถึงเป้าหมายเดียวกัน การบริหารโลจิสติกส์และซัพพลายเชนก็เช่นกัน พนักงานทุกคนในทุกระดับตั้งแต่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีความเข้าใจในทิศทางขององค์กร เป้าหมายและแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง การเข้าใจในหลักการของโลจิสติกส์และซัพพลายเชนถือเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะนำไปสู่ความเข้าใจทั้งระบบของธุรกิจ ทำให้เกิดการทำงานที่สอดคล้องและส่งเสริมกันเพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ


วัตถุประสงค์ต่อผู้เข้ารับการอบรม

   1. เข้าใจแนวคิดและความสำคัญของการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนสมัยใหม่

   2. ตระหนักถึงโอกาสและความท้าทายของการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนในอนาคต

   3. สามารถกำหนดกลยุทธ์และแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจได้

   4. เข้าใจในกิจกรรมหลักที่สำคัญของการจัดการโลจิสติกส์และดัชนีชี้วัดความสำเร็จที่จำเป็น

   5. เข้าใจหลักการบริหารต้นทุนและประสิทธิภาพของการจัดการโลจิสติกส์

   6. สามารถพิจารณาความเสี่ยงด้านโลจิสติกส์และปัญหารวมถึงแนวทางการแก้ไขและป้องกันได้

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา

หัวข้ออบรม

   1. บทบาทสำคัญของโลจิสติกส์และซัพพลายเชนกับการจัดการธุรกิจในปัจจุบัน

   2. โอกาสและความท้าทายในอนาคตกับการจัดการโลจิสติกส์

   3. หลักการบริหารโลจิสติกส์และซัพพลายเชนกับคุณค่าที่ลูกค้าต้องการ

   4. การกำหนดกลยุทธ์ที่สำคัญของการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนสมัยใหม่

   5. การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

   6. เป้าหมายองค์กรและความยั่งยืน

   7. การออกแบบโลจิสติกส์และซัพพลายเชนในการตอบสนองความต้องการลูกค้า

   8. ตัวชี้วัดความสำเร็จและเป้าหมายที่สำคัญของงานด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ในมุมมองของลูกค้าและกิจการ

   9. การบริหารความเสี่ยงและความท้าทายสำหรับการจัดการด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนจากปัจจัยภายในและภายนอก

   10. 9กิจกรรมหลักและองค์ประกอบสำคัญของการจัดการโลจิสติกส์ตลอดทั้งซัพพลายเชน(End-to-End) 

   11. ปัญหาและอุปสรรคของการจัดการโลจิสติกส์ และแนวทางการแก้ไขปัญหา

   12. การบริหารต้นทุนและประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

   13. การคิดอย่างเป็นระบบและการวางแผนการขนส่งเพื่อการตัดสินใจอย่างเหมาะสม

   14. การจัดการความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานโลจิสติกส์ตลอดทั้งซัพพลายเชน 

   15.  สรุปหลักการสำคัญของการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

รูปแบบการฝึกอบรมดังนี้

   1. การฝึกอบรม : two-way communication ( 40-50% workshop) เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาและการมีส่วนร่วมในการนำเสนอความเห็นเพื่อการพัฒนา

   2. อบรม 1 วัน เวลา 9:00-16:00 (ไม่เกิน 30 คน)

วิทยากร
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร
สัมมนานี้ไม่ได้รับประกาศนียบัตร
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนสมัยใหม่ ( Modern Logistics And Supply Chain Management )
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนสมัยใหม่, Modern Logistics And Supply Chain Management

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

อบรมหลักสูตรออนไลน์ การจัดซื้ออะไหล่เพื่อการซ่อมบำรุงเครื่องจักร (Purchasing spa...

อบรม หลักสูตร “การจัดซื้ออะไหล่เพื่อการซ่อมบำรุงเครื่องจักร” (Purchasing spare parts in maintenance) #ส่งเสริมประสิทธิภาพการใช้งานและความน่าเชื่อถือของเครื่องจักร อุปกรณ์ ผ่านกระบวนการ จัดซื้อ จัดจ้าง และจัดเก็บที่มีประสิทธิภาพ