การตรวจติดตามภายในระบบ ISO 14001:2015 ( ISO 14001:2015 Internal Environmental Audit )

รหัสหลักสูตร: 66251

จำนวนคนดู 1243 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
การตรวจติดตามภายในระบบ ISO 14001:2015  ( ISO 14001:2015 Internal Environmental Audit )
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

    การพัฒนาบุคคลกร ให้เป็น Internal Auditor ตามมาตรฐาน  สิ่งสำคัญ คือ ต้องเน้นให้ Audit ในเชิงสร้างสรรค์ มิใช้จับผิด, รับผิดชอบในบทบาท, มีจรรยาบรรณ, มีความเป็นระบบ และ สามารถพัฒนาระบบได้อย่างต่อเนื่อง

วัตถุประสงค์หลักสูตร

   1. เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในหลักการของกระบวนการตรวจติดตามภายในระบบบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางของมาตรฐานการ  ISO 14001:2015 อย่างมีประสิทธิภาพ
   2. เพื่อย้ำความเข้าใจในข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO 14001:2015 โดยเน้นย้ำในรายละเอียดที่ได้รับการทบทวนปรับปรุง ต่อการประยุกต์ใช้กับระบบการจัดการ ที่มีอยู่
   3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงเทคนิคของการตรวจติดตามภายใน ผ่านทางทฤษฎี การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของวิทยากร ฝึกภาคปฏิบัติ และตรวจในเชิงสร้างสรรค์ มากกว่าการจับผิด

หัวข้ออบรมสัมมนา

หัวข้ออบรม

   1.  ระบบบริหารจัดการกับการตรวจติดตามภายใน

   2.  หลักการ และมาตรฐานการตรวจติดตามภายใน + Workshop

   3.   การทำ Audit cycle, Audit matrix

   4.  การวางแผนการติดตาม (Pre-Audit Activities)

   5.  การเตรียมความพร้อมก่อนลงพื้นที่ + Workshop

   6.  การลงพื้นที่ตรวจติดตาม (On-Site Audit Activities)

   7.  การเก็บรวบรวมหลักฐาน และการนำเสนอสิ่งที่พบ (Audit Evidence & Finding)

   8.  การเขียนรายงานความบกพร่อง (Non-Conformities Statement) + Workshop

   9.  การจัดทำรายงานการตรวจติดตาม (Audit Report)

   10.  การบริหารจัดการข้อบกพร่อง (CAR Management)

   11.  สอบประเมินผล

ลักษณะการอบรม

   1.  การบรรยาย

   2.  Work Shop

   3.  กิจกรรมกลุ่ม

   4.  การทดลองปฏิบัติจริง

วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
1. ผู้บริหาร
2. คณะทำงาน ISO 14001:2015
3. Management Representative
4. ผู้ตรวจติดตามภายใน

ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร การตรวจติดตามภายในระบบ ISO 14001:2015 ( ISO 14001:2015 Internal Environmental Audit )
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: การตรวจติดตามภายในระบบ ISO 14001:2015, ISO 14001:2015 Internal Environmental Audit, อบรม 2566, อบรม การตรวจติดตามภายในระบบ ISO 14001:2015, อบรม ISO 14001:2015, อบรม มาตราฐาน

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด