หลักสูตร Happy workplace and worklife

รหัสหลักสูตร: 67186

จำนวนคนดู 541 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
หลักสูตร Happy workplace and worklife
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

   เคยเจอมั้ย...?

 • งานเร่ง งานล้น รู้สึกกดดัน เครียดไม่น้อย
 • อยากจะคิดริเริ่ม ปรับปรุงพัฒนาสิ่งใหม่ๆ แต่ก็ยังคิดไม่ออกเท่าใดนัก
 • ไม่ค่อยมีเวลากับครอบครัว หรือพักผ่อน ดูแลสุขภาพเลย

   ร่วมกันค้นหาทางออกผ่านหลักสูตรนี้...


วัตถุประสงค์

     เพื่อสำรวจและพัฒนาองค์กรแห่งความสุข (Happy workplace) และสร้างสมดุลงาน & ชีวิต ซึ่งส่งช่วยเสริมสร้างแรงใจและประสิทธิภาพในการทำงานอย่างได้ผลและมีความสุขท่ามกลางโลกพลิกผัน โดยมุ่งตอบโจทย์ 5 ประการ ได้แก่...

 1.  จะสร้างให้ตระหนักเห็นความสำคัญในสร้างองค์กรแห่งความสุข & สมดุลชีวิตการทำงาน ทำอย่างไร?
 2.  จะรับมือกับแรงกดดันจัดการกับความเครียดด้วยวิธีที่สร้างสรรค์ & เห็นผลเร็ว ทำได้อย่างไร?
 3.  จะฝึกคิดริเริ่ม เพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ที่ต่างไปจากเดิมและเกิดประโยชน์ในการทำงานอย่างง่ายๆ ทำอย่างไร?
 4.  แม้ภาระงานจะมากแต่ก็สามารถจัดลำดับความสำคัญงานครอบครัวชีวิตส่วนตัวสอดคล้องไปในทิศเดียวกันได้อย่างสมดุลจะทำได้อย่างไร?
 5.  จะสร้างจิตอาสามีน้ำใจเอื้อเฟื้อเห็นแก่ส่วนรวมทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข..ทำอย่างไร?


สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา

Module I: เข้าใจภาพรวม การเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข (Happy workplace) และสร้างสมดุลงาน & ชีวิต …

เพื่อ Aim 1

 •  5 จุดเปลี่ยนสู่ องค์กรแห่งความสุข (Happy workplace)
 •  Happy 8…ไขความลับองค์กรแห่งความสุข (Happy workplace)
 •  4 กระบวนท่า เสริมพลัง Happy Money
 •  2H…กุญแจเปิดโลกการเรียนรู้ เสริมพลัง Happy Brain
 •  10 เคล็ดลับสร้างสุขในบ้าน เสริมพลัง Happy family
 •  CEO’s success story: ถอดบทเรียน Happy 8 เชิงวิเคราะห์
 •  กรณีศึกษา ระดับสากล & ระดับประเทศ: บทเรียนเชิงวิเคราะห์
 •  กิจกรรมเชิงกระตุกคิด “Brain puzzle”…เพื่อตระหนักความสำคัญของ Happy 8
 •  กิจกรรมเชิงฝึกปฏิบัติ “ใครกัน? สร้างองค์กรแห่งความสุข” แบบ Happy 8

Module II: พัฒนา Happy Relax ด้วยการผ่อนคลายอย่างสร้างสรรค์…เพื่อ Aim 2

 •  9 สัญญาณเตือนชี้ภาวะเครียดเกิน
 •  3R…เคล็ดวิชาผ่อนคลายฉับพลัน
 •   ใครมีเรื่องอึดอัด ไม่สบายใจ?...นี่คือ 7 วิธีคลายจิต เมื่อหนักใจ (Stress relief)
 •  ใครขโมยความสุขฉันไป?...นี่คือ 8 วิธีสร้างสุขทุกขณะ ด้วยการดื่มด่ำสิ่งดี (Savoring)
 •  ขยับกาย 4 ท่าป้องกันออฟฟิศซินโดรม
 •  ใครหลับยาก?...นี่คือ 5 วิธีสยบความคิดว้าวุ่นก่อนนอน (Stop racing thoughts)
 •  ใครหลุดโฟกัสง่าย?...นี่คือ 7 วิธีจดจ่อมีสมาธิ เพิ่มพลังสมองยิ้ม (Focusing)
 •  กิจกรรมเชิงกระตุกคิด “Brain-teaser”…เพื่อตระหนักถึงผลกระทบของความเครียด
 •  กิจกรรมเชิงฝึกเทคนิค “หายใจคลายเครียด” & “กดจุด”

Module III: พัฒนา Happy Brain ผ่านการคิดแนวข้าง (Lateral thinking)…เพื่อ Aim 3

 •  2S...ความลับการพัฒนาพลังสมอง 2 ซีก
 •  NEW… 3 คุณสมบัติแห่งการคิดนอกกรอบ (Lateral thinking)
 •  ART…บันได 3 ขั้น กระตุ้นคิดนอกกรอบ (Lateral thinking)
 •  3P…แว่นขยายส่อง Pain Point (โจทย์ปวดใจ)
 •  Random word…เครื่องมือกระตุกคิดนอกกรอบ
 •  Like…4 หมุดหมายเพื่อพัฒนาผลงานต้นแบบ (Prototype destination)
 •  ปลดล็อค 9 กับดักความคิดสร้างสรรค์ (Unlock Creative thinking)
 •  กิจกรรมเชิงกระตุกคิด “Brain Quiz: Picture & Word”…เพื่อตระหนักถึงการใช้พลังสมอง 2 ซีกร่วมกันในการคิดนอกกรอบ
 •  กิจกรรมเชิงฝึกเทคนิค “คิดนอกกรอบ” ART

Module IV: พัฒนา Happy Family และ สร้างสมดุลงาน & ชีวิต ด้วย การจัดลำดับความสำคัญ…เพื่อ Aim 4

 •  Error...5 กับดัก การบริหารเวลา
 •  ฉันไม่มีเวลา ? นี่คือ Time…กุญแจ 4 ดอกบริหารเวลาอย่าง CEO
 •  กรณีศึกษา: ถอดบทเรียน Time จากเค้าโครงเรื่องจริง
 •  สมดุลกว่าที่คิด....เริ่มต้นด้วยเป้าหมาย 3 มิติ
 •  งานล้น? นี่คือ 2E + 4ส...รหัสลับจัดลำดับความสำคัญ (Priority)
 •  3T…เกณฑ์การเลือกคนที่ “ใช่”
 •  ปฏิเสธคนไม่เป็น ? นี่คือ Not…3 เคล็ดวิชา Say No แบบสุภาพ
 •  15 เคล็ดวิชาบริหารเวลา
 •  กิจกรรมเชิงกระตุกคิด “Wanted”…เพื่อเห็นความสำคัญการบริหารเวลา
 •  กิจกรรมเชิงฝึกปฏิบัติ เทคนิค “บริหารเวลาอย่าง CEO” สูตร 2E4ส

Module V: พัฒนา Happy Society และ Happy Heart ด้วย Ikigai หลักคิดชีวิตตอบโจทย์ แบบญี่ปุ่น…เพื่อ Aim 5

 •  3P…ความลับของความสุข 3 ระดับ
 •  Failure...7 เสียดาย เพราะเลือกผิด
 •  Goal…กุญแจ 4 ดอกปรับเข็มทิศ ชีวิตมีความหมาย
 •  8 เก่ง…ความถนัดที่ซ่อนอยู่ (Multiple intelligence)
 •  9 คำถาม สำรวจความถนัดที่ซ่อนอยู่
 •  Assist…6 แนวทางเสริมสร้างความหมายให้ชีวิต
 •  กิจกรรมเชิงกระตุกคิด “Giving”…เพื่อเข้าใจคุณค่าแห่งการให้
 •  กิจกรรมเชิงฝึกปฏิบัติ เทคนิค “ปรับเข็มทิศ” Goal

Module VI: ขยายผลฝึกอบรม

 •  สรุปสาระสำคัญ
 •  ปฏิบัติการ “รู้เปลี่ยนโลก”

ลักษณะการเรียนรู้

 •  70/30 (Workshop/Theory), ถอดบทเรียนจากภาพยนตร์, Case study, Brainstorming, อภิปรายกลุ่ม, แบบสำรวจเชิงจิตวิทยา, กิจกรรมสนุกกระตุกคิดและโปรแกรมสมองด้วยภาษาเชิงบวกผ่านดนตรีบำบัด (NLP)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 หลังผ่านการอบรมหลักสูตรนี้แล้ว ผู้เข้าอบรมควรจะมีความรู้ความเข้าใจในหัวข้อ ได้ดังนี้

 •  Reskill 2030 ยกระดับทักษะอนาคต. ได้แก่คิดริเริ่มสร้างสรรค์, ยืดหยุ่นปรับตัว, ฉลาดใช้ชีวิตอย่างมีความหมาย
 •  4 เทคนิคพร้อมใช้ ได้แก่ 1. ผ่อนคลายฉับพลัน 2. คิดนอกกรอบ 3. บริหารเวลาอย่าง CEO 4. ปรับเข็มทิศ
 •  4 เครื่องมือประเมิน ได้แก่ 9 สัญญาณเตือนชี้ภาวะเครียดเกิน, 6 แนวทางเสริมสร้างความหมายให้ชีวิต,9 กับดักความคิดสร้างสรรค์ (Unlock Creative thinking), 15 เคล็ดวิชาบริหารเวลา

ข้อแตกต่าง & โดดเด่นของหลักสูตร

 •  ออกแบบให้ตอบโจทย์
 •  วิทยากรมีความเชี่ยวชาญและมากประสบการณ์
 •  เน้นมีส่วนร่วม & ฝึกปฏิบัติเทคนิคที่ใช้ได้จริง
 •  เน้น Reskill & Upskill เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนสำหรับอนาคต (Future skills)

วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
 •  พนักงาน, หัวหน้างาน, ผู้บริหารทั่วไปตลอดจนผู้สนใจทั่วไป
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

  หลักสูตรนี้มีขั้นต่ำ 3 คน จึงจะสามารถเปิดอบรมได้
  หากจำนวนผู้ยืนยันเข้าร่วมอบรม (รวมทั้งหมดจากทุกบริษัทที่สมัครเข้ามา) ไม่ถึงขั้นต่ำที่กำหนด สัมมนาดีดี ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเลื่อน วันอบรม
  (สำหรับท่านที่ชำระเงินเข้ามาแล้ว และต้องการยกเลิกอันเนื่องมาจากการเลื่อนรอบ ท่านจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน)
  ** กรุณาตรวจสอบและยืนยันการเปิดอบรมจากหน้าเวป หรือจากเจ้าหน้าที่อีกครั้ง **
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :094-489-6364
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร Happy workplace and worklife
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 094-489-6364 / 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: Happy workplace and worklife, พัฒนา Happy Society และ Happy Heart, พัฒนา Happy Brain, การเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

กลยุทธ์งานขายต่างประเทศ (Oversea Sales)

หลักสูตรนี้พัฒนาขึ้นมาเพื่อ..งานขายต่างประเทศโดยตรง ซึ่งจะมีเนื้อหาในเรื่อง การทำธุรกิจระหว่างประเทศ (International trade) /การเสนอราคา (Price Quote) /การนำเข้าสินค้า (Importer) ที่ครบถ้วน

หลักสูตร การเจรจาต่อรอง และการทำข้อตกลงเพื่องานจัดซื้อ...อย่างมืออาชีพ

ขอเชิญ อบรม หลักสูตร การเจรจาต่อรอง และการทำข้อตกลงเพื่อ..งานจัดซื้อ #เป็นกิจกรรมพื้นฐานในการทำธุรกิจด้วยเหตุว่า การทำธุรกิจมีคำว่า “ผลประโยชน์” เข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งจะเป็นผลประโยชน์ขององค์กรหรือของตัวบุคคลและมันจะได้รับการปกป้อง