กฎหมายแรงงาน ที่นายจ้าง HR และหัวหน้างานต้องรู้

รหัสหลักสูตร: 66375

จำนวนคนดู 1538 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
กฎหมายแรงงาน ที่นายจ้าง HR และหัวหน้างานต้องรู้
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

ขอเชิญอบรม หลักสูตร กฎหมายแรงงาน ที่นายจ้าง HR และหัวหน้างานต้องรู้

      เกี่ยวกับ รวมกฎหมายแรงงานที่นายจ้าง และ HR ต้องรู้,สัญญาจ้างแรงงาน และทางเลือกอื่นๆ,ข้อบังคับฯ และข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง เป็นต้น

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา

หัวข้ออบรม

หมวด 1 : รวมกฎหมายแรงงานที่นายจ้าง และ HR ต้องรู้

      •    ภาพรวมของกฎหมายการจ้างงานและการคุ้มครองแรงงาน
      •    ย่อหลักกฎหมายเพื่อการจ้างงานและบริหารงานบุคคล 20 ฉบับ
      •    Update กฎหมายคุ้มครองแรงงาน ฉบับแก้ไขล่าสุด
หมวด 2 : สัญญาจ้างแรงงาน และทางเลือกอื่นๆ

      •    เปรียบเทียบสัญญาจ้างงานประเภทต่างๆ

      •    การทดลองงาน และหลักประกันในการทำงาน
      •    ความแตกต่างของลูกจ้างรายวันและลูกจ้างรายเดือน
      •    การโอนย้ายตำแหน่งงาน ย้ายสำนักงาน และบริษัทในเครือ
หมวด 3 : ข้อบังคับฯ และข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง
      •    เงื่อนไขข้อผูกพันธ์ซึ่งเป็นข้อบังคับระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง
      •    การจัดทำและแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน
      •    ประเภทและความแตกต่างของข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง
หมวด 4 : วันเวลาทำงาน วันหยุด วันลา ค่าจ้าง และสวัสดิการ
      •    เวลาทำงานปกติ เวลาพัก และการทำงานล่วงเวลา
      •    การกำหนดวันหยุด 3 ประเภท และวันลา 6 ประเภท
      •    ความแตกต่างของเงินเดือน ค่าจ้าง และสวัสดิการ
      •    หลักการจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา และค่าทำงานในวันหยุด
      •    การลดค่าจ้าง การหักค่าจ้าง และเงินได้ประเภทต่างๆ
หมวด 5 : แรงงาสัมพันธ์ วินัย และการลงโทษทางวินัย
      •    คณะกรรมการฝ่ายลูกจ้างที่กฎหมายแรงงานกำหนดให้มี
      •    การแจ้งข้อเรียกร้อง การเจรจา และข้อพิพาทแรงงาน
      •    ประเภทของวินัย และขั้นตอนการลงโทษทางวินัย
      •    หลักเกณฑ์การออกหนังสือเตือน และการพักงาน
หมวด 6 : การสิ้นสุดสัญญาจ้างแรงงาน และเงินที่ต้องจ่าย
      •    ประเภทของการสิ้นสุดสัญญาจ้างแรงงาน
      •    การเลิกจ้าง การลาออก และการเกษียณอายุ
      •    การเลิกจ้าง และการบอกกล่าวล่วงหน้า
      •    เงิน 3 ประเภทที่ต้องจ่ายกรณีนายจ้างเลิกจ้าง
      •    การจ่ายค่าชดเชย และเงินที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณ
      •    ค่าชดเชยพิเศษเนื่องจากนำเครื่องจักรหรือเทคโนโลยีมาใช้
      •    การเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมและแนวทางการป้องกันปัญหานี้
      •    แนวทางการปฏิบัติกรณีมีการร้องเรียนหรือฟ้องศาลแรงงาน
หมายเหตุ : เนื้อหาหลักสูตรสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความจำเป็นในการฝึกอบรม

รูปแบบการฝึกอบรม        

   - Group Coaching, Training และ Workshop


วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
   - นายจ้าง ผู้บริหาร หัวหน้างาน และฝ่ายบริหารงานบุคคล


ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร กฎหมายแรงงาน ที่นายจ้าง HR และหัวหน้างานต้องรู้
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: กฎหมายแรงงาน ที่นายจ้าง HR และหัวหน้างานต้องรู้, กฎหมายแรงงาน ที่นายจ้าง HR

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

อบรมหลักสูตรออนไลน์ การจัดซื้ออะไหล่เพื่อการซ่อมบำรุงเครื่องจักร (Purchasing spa...

อบรม หลักสูตร “การจัดซื้ออะไหล่เพื่อการซ่อมบำรุงเครื่องจักร” (Purchasing spare parts in maintenance) #ส่งเสริมประสิทธิภาพการใช้งานและความน่าเชื่อถือของเครื่องจักร อุปกรณ์ ผ่านกระบวนการ จัดซื้อ จัดจ้าง และจัดเก็บที่มีประสิทธิภาพ

หลักสูตร : การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ ( Project Feasibility Analysis ) ...

ขอเชิญอบรม หลักสูตร : การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ ( Project Feasibility Analysis ) #โครงการนั้นมีความเหมาะสม มีความคุ้มค่าและมีความเป็นไปได้ที่จะมีโครงการนั้นอยู่หรือไม่ดังนั้นก่อนที่จะเริ่มโครงการใดๆ ก็ตาม เราควรจะต้องวิเคราะห์ความเป็นไปได้