หลักสูตร การอบรมการเตรียมความพร้อมระบบการรับรองมาตรฐานการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน FSC (Training for FSC - Certification Preparation)

รหัสหลักสูตร: 66990

จำนวนคนดู 1147 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร การอบรมการเตรียมความพร้อมระบบการรับรองมาตรฐานการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน FSC (Training for FSC - Certification Preparation)
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

     ตลาดการค้าไม้และผลิตภัณฑ์ที่มีไม้เป็นส่วนประกอบในต่างประเทศ (World Market) ได้ให้ ความสำคัญกับองค์ประกอบ 3 ด้านคือเศรษฐกิจ (Economy) สังคม(Social) และสิ่งแวดล้อม (Environment) เป็นสำคัญแม้กระแสความต้องการใช้ไม้จะมีแนวโน้มสูงขึ้นประเทศผู้ซื้อได้ใช้มาตรการที่ไม่เกี่ยวข้องกับภาษีหรือ NTB เข้ามาเป็นตัวกำหนดให้ไม้ และผลิตภัณฑ์จากไม้เหล่านั้นจะต้องยืนยันได้ว่าได้มาจากป่าหรือสวนป่าที่มีการจัดการอย่างยั่งยืน (Sustainable Forest Management) รวมถึงต้องจัดทำระบบตรวจสอบย้อนกลับซึ่งแหล่งที่มาของไม้นั้นได้ (Chain of Custody) หลักฐานอันเป็นเครื่องมือยืนยันการค้าขายไม้ในตลาดโลกนั้น คือ ระบบการรับรองด้านป่าไม้ (Forest Certification) นั่นเอง

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นพื้นฐานในการให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับที่มาหลักการและวิธีการการรับรองป่าไม้ตามแนวทาง FSC - Forest Standard Certification

2. เพื่อให้ผู้ประกอบการเกษตรกร ประชาชนทั่วไปได้เรียนรู้และเข้าใจในมาตรฐาน FSC อันจะสามารถนำไปใช้ในการจัดทำระบบเพื่อเตรียมพร้อมการขอรับการตรวจเพื่อรับรอง

3. เพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อเป็นผู้ตรวจและหัวหน้าผู้ตรวจต่อไป


หัวข้ออบรมสัมมนา
Session 1 - CoC Systems and Normative Documents

     •FSC STD 40-004 Chain of Custody

     •FSC STD 40-005 Controlled Wood

     •FSC STD 30-010 FM Controlled Wood)

     •FSC STD 40-007 Recycled Material

     •FSC STD-40-003 Multisite

Session 2 - FSC CoC Standard: Scope and General Information

     •Structure

     •Scope

Session 3 - FSC CoC Standard, Part I: Universal Requirements

     •CoC management system

     •Material sourcing

     •Material handling

     •FSC product records

     •Sales

     •Timber legality

Session 4 - FSC CoC Standard, Part II: Control of CoC Claims

     •Product groups

     •Control systems

     •Transfer system

     •Percentage system

     •Credit system

Session 5 - FSC CoC Standard, Part III: Supplementary Requirements

     •Labelling requirements

     •Outsourcing

Session 6 - CFSC CoC Standard, Part IV: Eligibility Criteria

     •Structure

     •Single certificate

     •Multi-site certificate

     •Group certificate


ลักษณะการเรียนรู้

บรรยาย ให้คำปรึกษา และแนะนำ


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมจะได้มีความรู้ความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับหลักการมาตรฐานการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนตามแนวทาง FSC 

และสามารถนำไปปฏิบัติการในการเตรียมความพร้อมที่จะเข้าสู่ระบบการรับรองตามมาตรฐานในระดับนานาชาติเพื่อให้ Certified Body (CB) เข้าตรวจประเมิน f


วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย

ผู้บริหารและฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง

ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร การอบรมการเตรียมความพร้อมระบบการรับรองมาตรฐานการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน FSC (Training for FSC - Certification Preparation)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: FSC product records, Percentage system, Labelling requirements, การอบรมการเตรียมความพร้อมระบบการรับรองมาตรฐานการจั, FSC CoC Standard, Part I: Universal Requirements

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด