หลักสูตร เทคนิคการสอนงานแบบ OJT

รหัสหลักสูตร: 67039

จำนวนคนดู 922 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร เทคนิคการสอนงานแบบ OJT
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

     เป็นหลักสูตรสำคัญในการสร้างให้ “ผู้ที่ต้องทำหน้าที่สอนงาน” ตระหนักถึงคุณค่าของการเป็นผู้สอนงานด้วยความภาคภูมิใจเต็มใจที่จะปฏิบัติหน้าที่ “พี่เลี้ยงสอนงานและถ่ายทอดงาน” และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้สอนงานมืออาชีพได้อันจะเป็นการสร้างพื้นฐานของระบบการพัฒนาบุคลากรที่มั่นคงและยั่งยืนให้แก่องค์กร


วัตถุประสงค์

1.เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และความสำคัญของ “การสอนงาน” เพื่อการพัฒนาทีมงาน พัฒนาผลงาน และพัฒนาองค์กร

2.เรียนรู้เทคนิค ยุทธวิธีและทางลัดในการสอนงานแบบ On the job training (OJT) ก่อนก้าวสู่การเป็นผู้สอนงานมืออาชีพ

3.ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถวิเคราะห์และประยุกต์ใช้ทักษะ กระบวนการสอนงานแบบ OJT ได้อย่างเป็นระบบและเหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของทีมงานแต่ละคน (Style) รวมถึงวัฒนธรรมแบบคนไทย


หัวข้ออบรมสัมมนา
1.ทัศนคติที่ดี และความภาคภูมิใจในบทบาทของ “ผู้สอนงาน” ในองค์กร

2.ความสำคัญและประโยชน์ของการสอนงาน

3.คุณสมบัติและความสามารถของ “ผู้สอนงาน” ที่สำคัญและจำเป็น

4.ขั้นตอนของการสอนงานแบบ OJT ที่มีประสิทธิภาพ

   •Prepare

   •Present

   •Try out

   •Follow up

5.เทคนิคการพัฒนาทักษะสำคัญของผู้สอนงานสู่มืออาชีพ

   •ทักษะการสื่อสาร

   •ทักษะการสร้างแรงจูงใจ และการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี

   •ทักษะการสอนงาน

6.ฝึกปฏิบัติการสอนงานแบบ OJT

7.ข้อพึงระวัง และ Key Success Factor ในการสอนงานแบบ OJT

*เนื้อหาของหลักสูตรออกแบบโดยมุ่งเน้นเข้าใจง่ายสามารถปฏิบัติได้จริงเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย และสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม


ลักษณะการเรียนรู้

•Lecture40%

•Workshop / Case Study / Role Playing60%


วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
ผู้บริหาร / หัวหน้างาน / ผู้ทำหน้าที่สอนงาน
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร เทคนิคการสอนงานแบบ OJT
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: เทคนิคการสอนงานแบบ OJT, ขั้นตอนของการสอนงานแบบ OJT ที่มีประสิทธิภาพ, ข้อพึงระวัง และ Key Success Factor ในการสอนงานแบบ, เทคนิคการพัฒนาทักษะสำคัญของผู้สอนงานสู่มืออาชีพ

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

หลักสูตร นักจัดซื้อยุคใหม่... เพื่อความสำเร็จขององค์กร

คาดหวังให้นักจัดซื้อ ต้องสามารถรองรับรูปแบบการธุรกิจใหม่ๆให้ได้ด้วย เช่น e-commerce ธุรกิจในปัจจุบันนี้ ต้องการ ความรวดเร็ว (Speed) มีประสิทธิภาพ (Efficiency) และต้นทุนที่ต่ำ (Cost Deduction) ดังนั้น นักจัดซื้อสมัยใหม่จะต้องมีแนวคิดในเรื่อง Logisti