หลักสูตร การสื่อสารเพื่อมอบหมายงาน Communication for work assignment

รหัสหลักสูตร: 67048

จำนวนคนดู 1122 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
3,900฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
หลักสูตร การสื่อสารเพื่อมอบหมายงาน Communication for work assignment
รอบที่

1

วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2567

เวลา 09:00 - 16:00 น.

โรงแรมโกลด์ออร์คิด (Gold Orchid Bangkok Hotel)

3,900฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

รอบที่

2

วันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2567

เวลา 09:00 - 16:00 น.

โรงแรมโกลด์ออร์คิด (Gold Orchid Bangkok Hotel)

3,900฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

2,500฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

หากท่านต้องการโบร์ชัวร์หลักสูตรเพื่อนำเสนอ สามารถดาวน์โหลดไฟล์ PDF ได้ทันที Course Outline

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Trainingหัวข้ออบรมสัมมนา
 • การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
 • มี workshop
 • รู้เขา รู้เราในการสื่อสารทำให้คนสำราญงานสำเร็จ
 • การสื่อสารเพื่อการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในสายงาน
 • เทคนิคการการถ่ายทอดแนวความคิดและการมอบหมายงานให้ได้ตามเป้าหมาย
 •  มีworkshop
 • ถาม - ตอบ

1. การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

เพื่อเสริมสร้างพลังความคิดบวกอย่างสร้างสรรค์เพื่อการสื่อสารและทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุขเพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และเกิดแรงบันดาลใจโดยบรรยายในเรื่องวิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพสามารถสร้างการมีส่วนร่วมให้แก่ผู้ฟังได้มีการส่งผ่านทัศนคติที่เป็นบวกแก่องค์กรและเป้าหมายขององค์กร

2. รู้เขารู้เราในการสื่อสารทำให้คนสำราญงานสำเร็จ

เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมวิเคราะห์ตัวเอง และเข้าใจบุคลิกภาพของผู้ร่วมงานหรือทีมงานและเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวเพื่อการปฏิบัติงานกับเพื่อนร่วมงาน และพัฒนารูปแบบการสื่อสารกับเจ้านาย เพื่อร่วมงานลูกน้องโดยเน้นเนื้อหาในด้านเทคนิคและคำแนะนำที่สำคัญเกี่ยวกับการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในหลายๆ สถานการณ์ในสถานที่ทำงานรวมถึงการพูดเพื่อการแนะนำหรือสอนงาน

3. การสื่อสารเพื่อการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในสายงาน

 เน้นความสำคัญของการทำงานร่วมกันการเป็นทีมงานการจูงใจให้บุคคลทำงานการยอมรับความผิดพลาด และการปรับปรุงแก้ไข โดยเน้นเป้าหมายของงานเป็นสำคัญการค้นหาผู้นำต้นแบบในองค์กรในมิติต่างๆ อาทิต้นแบบความกระตือรือร้น และสร้างผลงานต้นแบบการสื่อสาร และมนุษย์สัมพันธ์ต้นแบบความดีงามและคุณธรรมเป็นต้นสร้างเจตคติที่ดีต่อเพื่อนร่วมงาน ผู้บริหาร และองค์กรเสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงานร่วมกันในแต่ละระดับงานและเพื่อให้บุคลากรที่มีคุณสมบัติหรือคุณลักษณะที่ดีในด้านต่างๆ ได้รับการชื่นชมควรค่าในการเป็นแบบอย่าง

4. เทคนิคการการถ่ายทอดแนวความคิดและการมอบหมายงานให้ได้ตามเป้าหมาย

เพื่อให้เข้าใจ และฝึกทักษะให้สามารถวางแผนเขียนโครงเรื่องในการพูดการเรียงลำดับขั้นตอนให้น่าสนใจจูงใจ และได้ผลตามวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความสามารถในการถ่ายทอดแนวความคิดและข้อมูลได้อย่างชัดเจน และถูกต้องแม่นยำ

วิทยากร
ดูประวัติ

ดร.ภคพร กุลจิรันธร

อบรมสำหรับองค์กร (การเป็นผู้นำ / ผู้บริหาร)

วิทยากรผู้มีประสบการณ์ในการบริหารและ ทำ งานในบริษัทและองค์กรระหว่างประเทศ ของญี่ปุ่น มีความเชี่ยวชาญในวัฒนธรรมและ การทำ งานกับชาวญี่ปุ่นเป็นอย่างดี และยังมี ความสามารถด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี เยี่ยม ได้คะแนนสอบ TOEIC 985 จากคะแนน เต็มทั้งหมด 990 คะแนน

สถานที่จัดงาน

โรงแรมโกลด์ออร์คิด (Gold Orchid Bangkok Hotel)

เขตราชเทวี | กรุงเทพมหานคร

**สถานที่อบรม อาจมีการเปลี่ยนแปลง
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

  หลักสูตรนี้มีขั้นต่ำ 3 คน จึงจะสามารถเปิดอบรมได้
  หากจำนวนผู้ยืนยันเข้าร่วมอบรม (รวมทั้งหมดจากทุกบริษัทที่สมัครเข้ามา) ไม่ถึงขั้นต่ำที่กำหนด สัมมนาดีดี ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเลื่อน วันอบรม
  (สำหรับท่านที่ชำระเงินเข้ามาแล้ว และต้องการยกเลิกอันเนื่องมาจากการเลื่อนรอบ ท่านจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน)
  ** กรุณาตรวจสอบและยืนยันการเปิดอบรมจากหน้าเวป หรือจากเจ้าหน้าที่อีกครั้ง **
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร การสื่อสารเพื่อมอบหมายงาน Communication for work assignment
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้

3,900฿* ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: การสื่อสารเพื่อมอบหมายงาน, Communication for work assignment, การสื่อสารเพื่อการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในสายงาน, รู้เขารู้เราในการสื่อสารทำให้คนสำราญงานสำเร็จ

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

หลักสูตร การวางแผนและควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ ( Production Planning and C...

เพื่อสามารถจัดระเบียบการไหลของงานในระบบผลิต และติดตามการทำงานนั้นว่าเป็นไปตามแผนที่ได้วางไว้หรือไม่ เพื่อที่จะได้สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้ทันเวลา หรือเป็นการเตรียมและจัดการทรัพยากรและความต้องการตลอดจนทางเลือกต่างๆให้เกิดความพร้อมสำหรับการผลิต