หลักสูตร ก้าวสู่การเป็นพนักงานต้อนรับมืออาชีพ

รหัสหลักสูตร: 67086

จำนวนคนดู 803 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร ก้าวสู่การเป็นพนักงานต้อนรับมืออาชีพ
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

     ในปัจจุบันองค์กรธุรกิจและอุตสาหกรรมมีการแข่งขันสูงมากองค์กรพยายามที่จะพัฒนาบุคลากรในทุกด้าน โดยเฉพาะส่วนงานที่เป็นด่านหน้ากับบุคคลภายนอกหรือลูกค้า เพราะพนักงานคือ ภาพลักษณ์ขององค์กร การต้อนรับผู้มาติดต่อแบบมืออาชีพ การใช้คำพูด ภาษากายที่ดี สร้างความประทับใจให้กับผู้มาเยือนหรือลูกค้าถือว่าเป็นส่วนสำคัญที่มีโอกาสในการสร้างรายได้ให้กับองค์กรจากการต้อนรับลูกค้าหรือผู้มาเยือน

วัตถุประสงค์

1.ผู้เข้ารับการอบรมสร้างบุคลิกภาพที่ดีในการติดต่อลูกค้าและต้อนรับลูกค้าให้เกิดความประทับใจ

2.ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจ มีทักษะในการใช้คำพูดสื่อสาร ภาษากาย ของการพบลูกค้า ต้อนรับลูกค้า และการใช้คำพูดทางโทรศัพท์

3.ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจและนำไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า การอธิบายที่เหมาะสมให้ลูกค้าประทับใจ

หัวข้ออบรมสัมมนา
Module # 1 Mindset ที่มีต่อการบริการ/การต้อนรับ

   -แนวคิด ความสำคัญต่อการพัฒนาตนเองในการบริการ การต้อนรับผู้มาเยือน/ลูกค้า

   -บทบาทที่องค์กรคาดหวังจากบุคลากรกลุ่มเป้าหมาย

   -การค้นหาตนเองด้วยคำถามทรงพลังโดยเครื่องมือการโค้ชระดับโลก Point of you

   -Workshop : ค้นหาต้นเองในการพัฒนาตนเองไปสู่การปฏิบัติของตนเอง

Module # 2 เทคนิคต้อนรับและการพูดอย่างมืออาชีพ

   -การเตรียมความพร้อมการต้อนรับผู้มาเยือน

   -ความเข้าใจในทุกจุดสัมผัสของผู้มาเยือนหรือลูกค้าเพื่อให้เกิดความประทับใจ

   -การพูดสื่อสาร การใช้ท่าทางที่เหมาะสมในแต่ละสถานการณ์

   -การสนทนาทางโทรศัพท์อย่างมืออาชีพ (อาทิ การโทรยืนยัน การบอกเส้นทาง)

   -การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในสถานการณ์ที่ปฏิบัติงานในการรับรองผู้มาเยือน

   -สิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติในการต้อนรับ

   - Workshop Roleplay : ฝึกทักษะคำพูดที่ต้องสื่อสารกับลูกค้าและผู้มาเยือน ตัวอย่างจาก สถานการณ์จริง

   -Workshop Roleplay : การสนทนาทางโทรศัพท์อย่างมืออาชีพ

Module # 3 การสร้างบุคลิกภาพที่ดี

   -เข้าใจหลักการพัฒนาบุคลิกภาพ 4 ด้าน (ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม)

   -ความสำคัญของการมีบุคลิกภาพที่ดี การแต่งกาย ที่แสดงถึงความเป็นมืออาชีพ

   -การวางท่าทางให้ดูดีในสถานการณ์ต่าง ๆ การต้อนรับ

   -พฤติกรรม ภาษากายที่ไม่ควรปฏิบัติในงาน (การต้อนรับลูกค้า)

   -Workshop Roleplay : ตามสถานการณ์การต้อนรับ

   -การกล่าวลาลูกค้าเมื่อเสร็จภารกิจ

   - แผนการติดตามผลในการพัฒนาตนเอง

   -สรุปการเรียนรู้ร่วมกัน ถาม-ตอบ


รูปแบบการสัมมนา

1.การบรรยายแบบมีส่วนร่วม30 %

2.ฝึกปฏิบัติ Workshop / Roleplay70 %


คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย

 พนักงานสำนักงาน

ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร ก้าวสู่การเป็นพนักงานต้อนรับมืออาชีพ
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: ก้าวสู่การเป็นพนักงานต้อนรับมืออาชีพ, เข้าใจหลักการพัฒนาบุคลิกภาพ 4 ด้าน, แนวคิด ความสำคัญต่อการพัฒนาตนเองในการบริการ การต้อ, การสร้างบุคลิกภาพที่ดี

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด