หลักสูตร Requirements and Internal audit for ISO 9001:2015 หลักสูตร 2 วัน

รหัสหลักสูตร: 67135

จำนวนคนดู 1711 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร Requirements and Internal audit for ISO 9001:2015 หลักสูตร 2 วัน
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

     มาตรฐาน ISO 9001 ซึ่งเป็นพื้นฐานของการพัฒนาองค์กรจะมีการเปลี่ยนแปลงและประกาศใช้มาตรฐาน ใหม่ในปี ค.ศ. 2015 โดยโครงสร้างของข้อกำหนดจะเปลี่ยนใหม่ทั้งหมด ดังนั้นจึงจำเป็นต้องศึกษาหลักการ ประยุกต์ใช้และหลักการบริหารที่จำเป็นต้องเพิ่มเติมจากเดิม ดังนั้นการศึกษา ISO 9001:2015 จึงถือเป็นการเตรียมตัวของทีมงาน และผู้ตรวจประเมินในช่วงเวลาของการปรับตัวสู่ธุรกิจทศวรรษใหม่

หัวข้ออบรมสัมมนา
 • สถานะปัจจุบันของ ISO 9001
 • แนวคิดพื้นฐานใหม่ (New Fundamental Concepts) ใน ISO 9000:2015 New Fundamental Concepts- The concept of organization purpose - The concept of external environment                   - The concept of interested parties
 • โครงสร้างคำศัพท์ แนวคิด และหลักการใหม่ ใน ISO 9001
 • ข้อกำหนด ISO 9001 ที่เปลี่ยนแปลง
 • การเปรียบ เทียบโครงสร้างของ ISO 9001:2008 กับ ISO 9001:2015
 • เครื่องมือด้านการบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนด
 • ความหมายของการตรวจประเมิน
 • การตรวจประเมินระบบการจัดการตามมาตรฐาน ISO 19011:2011
 • ประเภทของการตรวจประเมิน
 • การนำเทคนิค PDCA และการตรวจประเมินโดยเน้นที่กระบวนการ (Process Approach) ไปใช้ในการตรวจประเมินระบบ
 • ขั้นตอนการตรวจประเมิน
 • เทคนิคการวางแผนการตรวจประเมิน
 • การกำหนดคุณสมบัติของผู้ตรวจประเมินในแต่ละระบบ
 • เข้าใจบทบาทและหน้าที่ของผู้ตรวจสอบและหัวหน้าผู้ตรวจสอบ รวมทั้งการแก้ไขสถานการณ์ที่อาจประสบในขณะตรวจประเมิน
 • เทคนิคการเลือกผู้ตรวจประเมิน
 • การเตรียมตัวก่อนการตรวจประเมิน
 • การเขียนรายงานการตรวจประเมิน
 • แนวทางในการตรวจสอบพร้อมทั้งประสบการณ์จริงจากหัวหน้าผู้ตรวจสอบ


ลักษณะการเรียนรู้

 • การบรรยาย, ให้คำปรึกษา แนะนำ, กรณีศึกษา


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 •  สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการเตรียมความพร้อมเพื่อปรับเปลี่ยนจาก ISO 9001:2008 ไปสู่ ISO 9001:2015
 •  สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการบูรณาการกับระบบการบริหารจัดการอื่นได้
 •  เข้าใจการประยุกต์ใช้เครื่องมือด้านการบริหารจัดการต่างๆ เพื่อยกระดับ ระบบการบริหารงานคุณภาพ
 •  สามารถเตรียมการให้องค์กรพร้อมเข้าสู่การนำระบบการตรวจประเมินภายในไปปฏิบัติ

วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
 • สำหรับผู้บริหาร ตัวแทนฝ่ายบริหารและ คณะทำงานทีต้องการนำมาตรฐานไปประยุกต์ใช้ ทีมผู้ตรวจประเมินในองค์กรและขอการรับรองระบบบริหารคุณภาพ
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร Requirements and Internal audit for ISO 9001:2015 หลักสูตร 2 วัน
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: Requirements and Internal audit for ISO 9001:2015, ISO 9001:2015, New Fundamental Concepts, ข้อกำหนด ISO 9001 ที่เปลี่ยนแปลง, Process Approach

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด