หลักสูตร การเขียนเพื่อการทำงานในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ หลักการและเหตุผล

รหัสหลักสูตร: 67611

จำนวนคนดู 273 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร การเขียนเพื่อการทำงานในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ หลักการและเหตุผล
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

        การเขียนเป็นการสื่อสารอย่างหนึ่ง และเป็นส่วนสำคัญในองค์กร ไม่ว่าจะเป็นการเขียนบันทึกภายใน เขียนจดหมายโต้ตอบในรูปแบบต่าง ๆ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) ไปยังหน่วยงานภายนอก เช่น หน่วยงานราชการ ลูกค้า ผู้ขาย ถือว่าเป็นทักษะที่สำคัญอย่างหนึ่ง การที่จะส่งข้อความไม่ว่าในรูปแบบใดจะทำให้งานที่ประสานนั้นมีผลลัพธ์อย่างไรได้รับความน่าเชื่อถือหรือไม่ และเป็นภาพลักษณ์ขององค์กร

        ปัญหาที่มักจะพบจากการเขียนสื่อสาร ผู้เขียนไม่ได้นึกถึงวัตถุประสงค์ในการเขียน ไม่ได้ลำดับสิ่งที่ต้องการสื่อสารอย่างเหมาะสม รูปแบบการพิมพ์ การใช้ภาษา วรรคตอน การอ้างอิง การเท้าความ การสรุป การเสนอความคิดเห็น ที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ในการเขียนครั้งนั้น ๆ


วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจและเห็นถึงความสำคัญของการเขียนอย่างมืออาชีพ

2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจรูปแบบการเขียนต่าง ๆ การเขียนบันทึกภายใน การเขียนจดหมายราชการ

การโต้ตอบ การเขียนอีเมลในทางธุรกิจที่ถูกต้อง

3.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจการใช้ภาษาเขียนที่เหมาะสมในวัตถุประสงค์ของการเขียนในครั้งนั้น ๆ

4.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจรูปแบบการพิมพ์ การใช้ภาษา วรรคตอน การอ้างอิง การเท้าความ การสรุป

5.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง

หัวข้ออบรมสัมมนา
Module 1 ความสำคัญและประโยชน์ของการการเขียนในรูปแบบต่าง ๆ ในองค์กร

 • ความสำคัญของการเขียนในการปฏิบัติงานของรูปแบบการเขียนต่าง ๆ
 • ประโยชน์ของการการเขียนในรูปแบบต่าง ๆ ในองค์กร

Module 2 วิธีการเขียนอย่างมืออาชีพ

 • การเขียนบันทึกในองค์กรที่ถูกต้อง
 • การเขียนที่มีคุณภาพในแต่ละวัตถุประสงค์ของการสื่อสารไปยังผู้รับ
 • การเขียนจดหมายราชการที่ถูกต้อง

               -การเขียนหนังสือราชการในวัตถุประสงค์ต่าง ๆ

               -การเขียนขอความอนุเคราะห์

               -การเขียนจดหมายเวียนภายใน

               -การเขียนแจ้งเพื่อทราบ

               -การเขียนเพื่อพิจารณา

               -การเขียนหนังสือตอบรับ

 • รูปแบบการเขียนอีเมลในทางธุรกิจที่ถูกต้อง
 • การวางแผนลงมือในการเขียนแบบต่าง ๆ (เขียนจดหมายราชการ อีเมล เขียนบันทึก)
 • การใช้ประโยค การใช้คำอย่างเป็นทางการ คำเชื่อม การวรรคตอน คำขึ้นต้น คำลงท้ายที่ถูกต้อง
 • การตอบอีเมล การเขียนโต้ตอบราชการอย่างมืออาชีพ
 • 10 ข้อสำหรับการเขียนอีเมลที่ดี
 • Workshop ฝึกการเขียนในวัตถุประสงค์ต่าง ๆ จากการปฏิบัติงาน
 • ตัวอย่างการเขียนในรูปแบบต่าง ๆ จากวิทยากร
 • สรุปการเรียนรู้ร่วมกัน ถาม ตอบ

หลักสูตรนี้เน้น Workshop ฝึกปฏิบัติจริงจากการเขียนของผู้เข้ารับการอบรม

วิทยากร
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร การเขียนเพื่อการทำงานในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ หลักการและเหตุผล
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: การเขียน, การเขียนอีเมลในทางธุรกิจ, การเขียนจดหมายราชการ, การใช้ภาษา, วัตถุประสงค์ของการเขียน, การเขียนอีเมลที่ดี

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด