registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
search now

หุ้น หลักทรัพย์ (Stock / Option)


2 สัมมนาที่ระบบแนะนำ
เรียงลำดับ
เทรด DW ด้วยความเข้าใจ ทำกำไรแบบมืออาชีพ
ไม่มีค่าใช้จ่าย
บรรยายโดย โค้ชป้อม วัฒนา ชื่นจิตรวงษา และโค้ชเจน นิติการณ์ - DW ในแบบที่โค้ชป้อมนิยามคืออะไร - วิธีการใช้ให้ DW ทำงานให้เราเราอย่างไร - การอ่านหุ้นอ้างอิงให้ขาดเพื่อมาเลือก DW ทำอย่างไร - DW ที่ดีต่อใจของนักลงทุนคืออย่างไร - ประสบการณ์เทรด DW ของโค้ชป้อม
เล่นหุ้นให้รวยแบบชิวๆ
3200บาท
การเล่นหุ้นไม่ใช่เรื่องยาก ถ้าคุณเริ่มเล่นอย่างถูกวิธี สามารถประหยัดเงินและเวลา เนื้อหาสอนจากประสบการณ์จริง ที่ได้กำไรจริง คุณไม่อาจเรียนรู้จากที่ไหนได้