registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
search now

การใช้เทคโนโลยี (Technologies)


1 สัมมนาที่ระบบแนะนำ
เรียงลำดับ
Sponsored
เจาะลึก KPI ใน 1 วัน (รุ่นที่ 2)
3400บาท
KPI (Key Performance Indicators) เครื่องมือที่ใช้ในการบริหารผลงานที่ยังไม่ตกยุค
แนวคิดการจัดการนวัตกรรมเพื่อพัฒนาธุรกิจแนวใหม่ในยุคดิจิตอลป่วนเมือง
ไม่มีค่าใช้จ่าย
การพัฒนาธุรกิจแนวใหม่หรือปรับเปลี่ยนธุรกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน จำเป็นต้องใช้แนวคิดนวัตกรรมสร้างสรรขึ้นและสามารถนำแนวคิดนั้นพัฒนาเป็นสินค้าหรือบริการนำเข้าสู่ตลาดได้อย่างรวดเร็ว