registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
search now

โปรแกรมออกแบบ AutoCAD / SolidWorks / 3D (AutoCAD / SolidWorks / 3D)


1 สัมมนาที่ระบบแนะนำ
เรียงลำดับ
Seminar Prota Structure 2019
ไม่มีค่าใช้จ่าย
พบซอฟต์แวร์ที่ตอบโจทย์ด้านงานโครงสร้างในหนึ่งเดียว กับ Prota Structure ทั้งด้านงาน 3D Modeling การทำ Auto Detailing รวมถึงการวิเคราะห์โครงสร้าง (Analysis) และความสะดวกรวดเร็วในการทำงานร่วมกับซอฟต์แวร์ BIM อื่นๆ อย่าง Revit หรือ ARCHICAD อีกทั้งรับฟังการแช