บันทึกสำเร็จ...

อาจารย์ปิยธิดา  เศรษฐเดชธนา

ผู้เชี่ยวชาญด้าน: อบรมสำหรับองค์กร (การบริการ)

จำนวนเข้าชม 2416 ครั้ง

เกี่ยวกับวิทยากร

วิทยากรและที่ปรึกษาด้าน Service Excellence, Customer Complaint Management, Personality Development สำหรับสถานเสริมความงาม

ประวัติการศึกษา

• The Landmark Forum จากสถาบัน Landmark Education

• The Power within You โดยโค้ชสิริลักษณ์ ตันศิริ

• Success Conditioning & NLP โดยพันโทอานันท์ ชินบุตร

• กลยุทธ์ระเบิดพลังสร้างความสาเร็จ จากสถาบัน Maximum Potential Partners

• What's stopping me from my GREATNESS? by Coach Vas , Leading Performance (Thailand) Co., Ltd.

• Effective Job Instruction จากสถาบัน Trade Master International

• เปลี่ยนหัวหน้า--ผู้จัดการให้เป็น Coach จากสถาบัน TSC

• Personality Development จาก มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ประสบการณ์

- Asst. Catering Manager โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ

- ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท วุฒิศักดิ์ คลินิก อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด

- ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม บริษัท วุฒิศักดิ์ คลินิก อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด

- ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม บริษัท ดับบลิว เวลเนส อินเตอร์ จำกัด

- ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม บริษัท วี เอ็กคลูซีฟ กรุ๊ป จำกัด

Sponsored
หลักสูตร นักจัดซื้อมืออาชีพ (Professional Purchasing Officer)

        นักจัดซื้อมืออาชีพ สำหรับปี 2024 นี้ ผมได้มีการปรับปรุงเนื้...

ดูรายละเอียด
การจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้ายุคใหม่ (Modern Inventory & Warehouse Management)

หลักการและเหตุผล     การควบคุมสินค้าคงคลัง (Inventory Control) สินค้าคงคลังมีวัตถุประสง...

ดูรายละเอียด

คอร์สสัมมนาที่สอนโดย อาจารย์ปิยธิดา เศรษฐเดชธนา

วิทยากรในสาขาเดียวกัน ดูวิทยากรทั้งหมด »