บันทึกสำเร็จ...

อาจารย์ปิยธิดา  เศรษฐเดชธนา

ผู้เชี่ยวชาญด้าน: สำหรับองค์กร (การบริการ)

จำนวนเข้าชม 1621 ครั้ง

เกี่ยวกับวิทยากร

วิทยากรและที่ปรึกษาด้าน Service Excellence, Customer Complaint Management, Personality Development สำหรับสถานเสริมความงาม

ประวัติการศึกษา

• The Landmark Forum จากสถาบัน Landmark Education

• The Power within You โดยโค้ชสิริลักษณ์ ตันศิริ

• Success Conditioning & NLP โดยพันโทอานันท์ ชินบุตร

• กลยุทธ์ระเบิดพลังสร้างความสาเร็จ จากสถาบัน Maximum Potential Partners

• What's stopping me from my GREATNESS? by Coach Vas , Leading Performance (Thailand) Co., Ltd.

• Effective Job Instruction จากสถาบัน Trade Master International

• เปลี่ยนหัวหน้า--ผู้จัดการให้เป็น Coach จากสถาบัน TSC

• Personality Development จาก มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ประสบการณ์

- Asst. Catering Manager โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ

- ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท วุฒิศักดิ์ คลินิก อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด

- ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม บริษัท วุฒิศักดิ์ คลินิก อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด

- ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม บริษัท ดับบลิว เวลเนส อินเตอร์ จำกัด

- ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม บริษัท วี เอ็กคลูซีฟ กรุ๊ป จำกัด

Sponsored
การคิดแก้ปัญหาที่ซับซ้อนและตัดสินใจอย่างสร้างสรรค์ (Complex problem solving & Decision making)

หลักการและเหตุผลทำไมต้องอบรมหลักสูตรนี้?...เหตุผล & ความท้าทาย (Challenge)เคยเจอมั้...

ดูรายละเอียด
หลักสูตรอบรม ผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร สำหรับโรงงานควบคุม (Energy Internal Audit for Factory)

หลักการและเหตุผล           ตามกฎกระทรวงฯ กำหนดอาคารต้องดำเนินการตรวจประเมินโ...

ดูรายละเอียด

คอร์สสัมมนาที่สอนโดย อาจารย์ปิยธิดา เศรษฐเดชธนา

วิทยากรในสาขาเดียวกัน ดูวิทยากรทั้งหมด »