บันทึกสำเร็จ...

อาจารย์ปิยธิดา  เศรษฐเดชธนา

ผู้เชี่ยวชาญด้าน: สำหรับองค์กร (การบริการ)

จำนวนเข้าชม 40 ครั้ง

เกี่ยวกับวิทยากร

วิทยากรและที่ปรึกษาด้าน Service Excellence, Customer Complaint Management, Personality Development สำหรับสถานเสริมความงาม

ประวัติการศึกษา

• The Landmark Forum จากสถาบัน Landmark Education

• The Power within You โดยโค้ชสิริลักษณ์ ตันศิริ

• Success Conditioning & NLP โดยพันโทอานันท์ ชินบุตร

• กลยุทธ์ระเบิดพลังสร้างความสาเร็จ จากสถาบัน Maximum Potential Partners

• What's stopping me from my GREATNESS? by Coach Vas , Leading Performance (Thailand) Co., Ltd.

• Effective Job Instruction จากสถาบัน Trade Master International

• เปลี่ยนหัวหน้า--ผู้จัดการให้เป็น Coach จากสถาบัน TSC

• Personality Development จาก มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ประสบการณ์

- Asst. Catering Manager โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ

- ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท วุฒิศักดิ์ คลินิก อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด

- ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม บริษัท วุฒิศักดิ์ คลินิก อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด

- ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม บริษัท ดับบลิว เวลเนส อินเตอร์ จำกัด

- ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม บริษัท วี เอ็กคลูซีฟ กรุ๊ป จำกัด

Sponsored
อบรมออนไลน์ หลักสูตร การคัดเลือกซัพพลายเออร์ (ผู้ขาย) อย่างมืออาชีพ (Supplier Selection as Professional)

การคัดเลือกซัพพลายเออร์ (ผู้ขาย) อย่างมืออาชีพ (Supplier Selection as Professional) ...

ดูรายละเอียด
เทคนิคการเป็นโค้ชสอนการขายมืออาชีพ (Professional Sales Coach Techniques)

          ในปัจจุบันธุรกิจที่มีกิจกรรมการขายเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนยอดขายมักจะประ...

ดูรายละเอียด

คอร์สสัมมนาที่สอนโดย อาจารย์ปิยธิดา เศรษฐเดชธนา

วิทยากรในสาขาเดียวกัน ดูวิทยากรทั้งหมด »