เนื่องจากทางบริษัทกำลังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 จึงมีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอในการให้บริการท่าน การตอบกลับจะล่าช้ากว่าปกติ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

โดยช่องทางที่ติดต่อได้จะเป็น LINE: @seminardd
บันทึกสำเร็จ...

อาจารย์ปิยธิดา  เศรษฐเดชธนา

ผู้เชี่ยวชาญด้าน: สำหรับองค์กร (การบริการ)

จำนวนเข้าชม 1023 ครั้ง

เกี่ยวกับวิทยากร

วิทยากรและที่ปรึกษาด้าน Service Excellence, Customer Complaint Management, Personality Development สำหรับสถานเสริมความงาม

ประวัติการศึกษา

• The Landmark Forum จากสถาบัน Landmark Education

• The Power within You โดยโค้ชสิริลักษณ์ ตันศิริ

• Success Conditioning & NLP โดยพันโทอานันท์ ชินบุตร

• กลยุทธ์ระเบิดพลังสร้างความสาเร็จ จากสถาบัน Maximum Potential Partners

• What's stopping me from my GREATNESS? by Coach Vas , Leading Performance (Thailand) Co., Ltd.

• Effective Job Instruction จากสถาบัน Trade Master International

• เปลี่ยนหัวหน้า--ผู้จัดการให้เป็น Coach จากสถาบัน TSC

• Personality Development จาก มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ประสบการณ์

- Asst. Catering Manager โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ

- ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท วุฒิศักดิ์ คลินิก อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด

- ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม บริษัท วุฒิศักดิ์ คลินิก อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด

- ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม บริษัท ดับบลิว เวลเนส อินเตอร์ จำกัด

- ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม บริษัท วี เอ็กคลูซีฟ กรุ๊ป จำกัด

Sponsored
หลักสูตร นักบริหารทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ (The Ultimate HR)

          ปัจจุบันองค์กรประสบปัญาหาภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจที่ผั...

ดูรายละเอียด
หลักสูตร เจาะลึก...ขั้นตอนการยื่นกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อรับรองหลักสูตรฝึกอบรมและค่าใช้จ่าย

         ปัจจุบันหลายองค์กรต้องเผชิญกับสภาวการแข่งขันอย่างรุนแรงทางด้านการตลาด อีกทั้งย...

ดูรายละเอียด

คอร์สสัมมนาที่สอนโดย อาจารย์ปิยธิดา เศรษฐเดชธนา

วิทยากรในสาขาเดียวกัน ดูวิทยากรทั้งหมด »