บันทึกสำเร็จ...

อ๊อบ

กณวรรธน์  กลับกลายดี

ผู้เชี่ยวชาญด้าน: อบรมสำหรับองค์กร (เทคโนโลยี)

จำนวนเข้าชม 139 ครั้ง

เกี่ยวกับวิทยากร

วิทยากรด้านโปรแกรมมิ่ง เน้นการลงมือปฏิบัติ และสอนให้สามารถนำไปใช้งานจริง

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จากมหาวิทยาลัยนเรศวร

ปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจ การจัดการเชิงกลยุทธ์ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์

มีความรู้ความสามารถในด้านสายงานการพัฒนาและออกแบบซอฟต์แวร์กว่า 15 ปี

Application

C,C++,C#,Java,.Net,Python

Web

HTML,PHP ,Javascript,Ajax

DB

MySQL,MSSQL,etc

Software Engineer

-ด้านการออกแบบ

-ด้านการควบคุมโครงการ

-ด้านการทดสอบ

หลักสูตรอบรมที่เคยสอน

C#, IoT, Python, MS Office, Power BI, C, Java, Microbit, Scratch, PHP ,HTML5, Mobile App โดยใช้ Flutter

พัฒนาและการใช้งาน Odoo

พัฒนาและการใช้งาน SuiteCRM

พัฒนาและการใช้งาน Vtiger

Sponsored
หลักสูตร ขั้นตอน เทคนิค กระบวนการนำเข้า-ส่งออก และพิธีการศุลกากร สำหรับผู้ประกอบการ ( Important Rules of Export, Import and Customs Formality )

หลักการและเหตุผล         ผู้ประกอบธุรกิจนำเข้าหรือส่งออกสินค้า และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง...

ดูรายละเอียด
หลักสูตร : อบรม Project Feasibility วิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงความเป็นไปได้โครงการ-ธุรกิจ ** สำหรับผู้เริ่มต้น- ปานกลาง ** - อบรมในรูปแบบ Classroom

หลักการและเหตุผล          บนโลกธุรกิจและการดำเนินงานต่างๆ ที่เกิดขึ้นทั้งภาครัฐและเอกชน...

ดูรายละเอียด

คอร์สสัมมนาที่สอนโดย อ๊อบ กณวรรธน์ กลับกลายดี

วิทยากรในสาขาเดียวกัน ดูวิทยากรทั้งหมด »