บันทึกสำเร็จ...

อ๊อบ

กณวรรธน์  กลับกลายดี

ผู้เชี่ยวชาญด้าน: อบรมสำหรับองค์กร (เทคโนโลยี)

จำนวนเข้าชม 445 ครั้ง

เกี่ยวกับวิทยากร

วิทยากรด้านโปรแกรมมิ่ง เน้นการลงมือปฏิบัติ และสอนให้สามารถนำไปใช้งานจริง

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จากมหาวิทยาลัยนเรศวร

ปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจ การจัดการเชิงกลยุทธ์ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์

มีความรู้ความสามารถในด้านสายงานการพัฒนาและออกแบบซอฟต์แวร์กว่า 15 ปี

Application

C,C++,C#,Java,.Net,Python

Web

HTML,PHP ,Javascript,Ajax

DB

MySQL,MSSQL,etc

Software Engineer

-ด้านการออกแบบ

-ด้านการควบคุมโครงการ

-ด้านการทดสอบ

หลักสูตรอบรมที่เคยสอน

C#, IoT, Python, MS Office, Power BI, C, Java, Microbit, Scratch, PHP ,HTML5, Mobile App โดยใช้ Flutter

พัฒนาและการใช้งาน Odoo

พัฒนาและการใช้งาน SuiteCRM

พัฒนาและการใช้งาน Vtiger

Sponsored
หลักสูตร นักจัดซื้อมืออาชีพ (Professional Purchasing Officer)

        นักจัดซื้อมืออาชีพ สำหรับปี 2024 นี้ ผมได้มีการปรับปรุงเนื้...

ดูรายละเอียด
หลักสูตรอบรม การพัฒนา Mindset เพื่อการทำงานและการความสัมพันธ์ในองค์กร (Mindset for Performance and Relationships in workplace)

วัตถุประสงค์           การพัฒนาชุดความคิด หรือการปรับ Min...

ดูรายละเอียด

คอร์สสัมมนาที่สอนโดย อ๊อบ กณวรรธน์ กลับกลายดี

วิทยากรในสาขาเดียวกัน ดูวิทยากรทั้งหมด »