หลักสูตร การบัญชีสำหรับระบบการเงิน

รหัสหลักสูตร: 67439

จำนวนคนดู 389 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร การบัญชีสำหรับระบบการเงิน
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

           ฝ่ายการเงิน จะเป็นฝ่ายที่ต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับเงินสดทั้งหมดขององค์กร ไม่ว่าจะการการรับ-จ่าย การควบคุม-การเก็บรักษาเงินสด การรับเช็คและสั่งจ่ายเช็ค เงินสดย่อย ติดต่อทาธุรกรรมทางการเงินกับธนาคาร รวมทั้งงานการเงินอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งเกี่ยวข้องกับเงินตลอด เวลา ทำให้โอกาสที่เกิดความผิดพลาดหรือเกิดข้อบกพร่องเป็นไปได้ทุกเวลา หากฝ่ายการเงินไม่มีการจัดระบบควบคุมที่ดี ไม่เข้าใจถึงระบบเอกสารต่าง ๆ ดังนั้นหลักสูตรนี้จะทำให้ฝ่ายการเงินทราบถึงหลักการบัญชี เอกสารที่ประกอบการเบิกจ่าย เพื่อลดความผิดพลาด เป็นการจัดการควบคุมที่ดี และไปตามหลักการของกรมสรรพากร


วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ฝ่ายการเงินทราบถึงหลักการบัญชี

2. เพื่อให้ผ่ายการเงินปฏิบัติให้ถูกต้องเกี่ยวกับเอกสารในการเบิกจ่าย

3. เพื่อให้ฝ่ายการเงินทราบถึงการควบคุมในแต่ละกรณีการชาระเงิน

4. เพื่อให้ฝ่ายการเงินทราบถึงระบบที่ดีของการเบิกจ่ายเงินสดย่อยและเช็ค

หัวข้ออบรมสัมมนา
สิ่งที่ฝ่ายการเงินต้องทราบและหน้าที่ความรับผิดชอบที่ต้องมี
ระบบงานบัญชีที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายการเงินที่ต้องทราบ

 • วงจรบัญชีแบบง่าย ๆ
 • หมวดบัญชี 5 หมวด
 • การวิเคราะห์รายการและการบันทึกรายการ
 • งบการเงินแต่ละประเภท
เทคนิคการวางระบบเอกสารแบบฟอร์มต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานการเงินที่มีประสิทธิภาพ และง่ายต่อการปฏิบัติงาน

 • เอกสารแบบฟอร์มที่ต้องจัดทา
 • เอกสารทางการเงินที่ต้องใช้ประกอบการบันทึกบัญชี
 • ระบบการจัดเก็บเอกสารและแนวปฏิบัติ กรณีเอกสารสูญหายหรือเสียหาย

ระบบรับชำระจากการขายที่มีประสิทธิภาพ

 • ระบบการชำระเงินกรณีนาเงินสดมาชาระเอง
 • ระบบการชำระเงินกรณีชาระผ่านธนาคาร
 • ระบบการชำระเงินกรณีชาระทางไปรษณีย์
 • ระบบการชำระเงินกรณีชาระด้วยเช็ค
 • ระบบการชำระเงินกรณีชาระบัตรเครดิต
 • ระบบการชำระเงินกรณีมีเจ้าหน้าที่ไปเก็บเงิน

การจัดระบบการเบิกจ่ายเงินสดย่อยและเช็ค

 • การบริหารเงินสดรับ –จ่าย
 • การเก็บรักษาเงินสดที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
 • การวางระบบและข้อควรระวังในการรับ/จ่ายเช็ค
 • เงื่อนไขในการเบิกจ่าย
 • การจ่ายชาระหนี้และจ่ายค่าใช้จ่ายต่าง ๆ

วิทยากร
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร การบัญชีสำหรับระบบการเงิน
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: การบันทึกรายการ, งบการเงินแต่ละประเภท, วงจรบัญชีแบบง่าย ๆ, การชำระเงิน, การบริหารเงิน, การเก็บรักษาเงินสด

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด