บันทึกสำเร็จ...

อาจารย์เอก กิตติพัฒน์

กิตติพัฒน์  ค้าไพบูลย

ผู้เชี่ยวชาญด้าน: สำหรับองค์กร (การเป็นผู้นำ / ผู้บริหาร, การโค้ชชิ่ง, การตลาด, การบริหาร, การวางแผนเชิงกลยุทธ์)

จำนวนเข้าชม 1213 ครั้ง

เกี่ยวกับวิทยากร

วิทยากรที่มีทักษะพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กร การดำเนินงานด้านวิทยากรที่ไม่เหมือนใคร เป็นวิทยากรที่มีความหลากหลายในการนำเสนอ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับประสบการณ์และทักษะแบบไม่รู้สึกว่าเป็นวิชาการ เมื่อผ่านการเข้ากิจกรรม ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับการซึมซับทักษะและความรู้อย่างง่ายดาย

ประวัติการศึกษา

ปริญาโทบริหารธุรกิจ

ปริญาโทบริหารการศึกษา

ประสบการณ์

วิทยากร และอาจารย์พิเศษ  ดำเนินงานด้านวิทยากรมากกว่า 19 ปีหลักสูตรอบรมที่เคยสอน

หลักสูตร

1. พัฒนาสัมพันธภาพบุคลากรในองค์กร

2. การจัดการตลาด 2020

3. ทักษะชีวิตเยาวชนยุค 4.0

4. การจัดการความขัดแย้งในองค์อย่างเป็นรูปธรรม

5. ธรรมะฆราวาส เพื่อพัฒนาบุคลากรในองค์กร

6. จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาคุณธรรม (สำหรับบุคลากรในองค์กร และสำหรับเนาวชน)

7. พัฒนายอดนักขายภายใต้วิกฤติเศรษฐกิจ

Sponsored
หลักสูตร นักบริหารทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ (The Ultimate HR)

          ปัจจุบันองค์กรประสบปัญาหาภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจที่ผั...

ดูรายละเอียด
หลักสูตรอบรม ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้ ISO9001:2015 (1 Day)

หลักสูตรนี้ถูกออกแบบเพื่อให้ผู้ที่เข้าอบรมมีความรู้และเข้าใจในขั้นตอนการจัดทำเอกสารให้ ...

ดูรายละเอียด

คอร์สสัมมนาที่สอนโดย อาจารย์เอก กิตติพัฒน์ กิตติพัฒน์ ค้าไพบูลย

วิทยากรในสาขาเดียวกัน ดูวิทยากรทั้งหมด »