บันทึกสำเร็จ...

อ.โต๋

ธนภัทร (เสฏฐ์ธนา)  ธรรมากัลยากุล

ผู้เชี่ยวชาญด้าน: อบรมสำหรับองค์กร (การขาย, การตลาด)

จำนวนเข้าชม 136103 ครั้ง

เกี่ยวกับวิทยากร

ที่ปรึกษาด้านการขาย การบริการ การตลาด บุคลิกภาพ

ประวัติการศึกษา

 • 2013 — 2015 Stam­ford Inter­na­tional Uni­ver­sity, Thailand  MBA Mar­ket­ing 
 • 2007 — 2009 West Coast Col­lege Inter­na­tional uni­ver­sity, Australia  Busi­ness devel­op­ment cer­tifi­cate pro­gram Mar­ket­ing Management 
 • 2004 – 2007 Ratcha­pat Suan­dusit Uni­ver­sity, Thailand  Bach­e­lor of Pub­lic Relations

ประสบการณ์

 • บริษัท วิปโปร อุนซ่า ( ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ดี สมาร์ท โซลูชั่น จำกัด
 • บริษัท โตโยต้า ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท เฟรเกรนท์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด
 • Superfine Bangkok Co., Ltd.
 • U Group Property
 • LG elec­tron­ics (Thai­land) co. ltd
 • ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน)
 • Fuji Xerox (Thai­land) Co., Ltd.
 • Inter­na­tional School Bangkok: ISB
 • Sis­ter Spring Clinic
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 • Tomor­row Land
 • บริษัท ไทร์พลัสส์ จำกัด
 • บมจ. พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย)
 • บริษัท เอช พลัส แชนแนล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
 • บริษัท ยู กรุ๊ป พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด
 • บริษัท เมืองไทยฟู้ตโปรดักส์ จำกัด
 • ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน)
Sponsored
หลักสูตร ภาวะผู้นำและการบริหารพัฒนาคน LEADERSHIP & PEOPLE SKILLS ผู้บริหารระดับต้น และ ระดับกลาง ( Class Room Training)

วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีพลังการเป็นผู้นำที่แท้จริงที่สามารถขับเคลื่อนตนเ...

ดูรายละเอียด
การจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้ายุคใหม่ (Modern Inventory & Warehouse Management)

หลักการและเหตุผล     การควบคุมสินค้าคงคลัง (Inventory Control) สินค้าคงคลังมีวัตถุประสง...

ดูรายละเอียด

คอร์สสัมมนาที่สอนโดย อ.โต๋ ธนภัทร (เสฏฐ์ธนา) ธรรมากัลยากุล

วิทยากรในสาขาเดียวกัน ดูวิทยากรทั้งหมด »