บันทึกสำเร็จ...

อ.โต๋

ธนภัทร  ธรรมากัลยากุล

ผู้เชี่ยวชาญด้าน: สำหรับองค์กร (การขาย, การตลาด)

จำนวนเข้าชม 132493 ครั้ง

เกี่ยวกับวิทยากร

ที่ปรึกษาด้านการขาย การบริการ การตลาด บุคลิกภาพ

ประวัติการศึกษา

 • 2013 — 2015 Stam­ford Inter­na­tional Uni­ver­sity, Thailand  MBA Mar­ket­ing 
 • 2007 — 2009 West Coast Col­lege Inter­na­tional uni­ver­sity, Australia  Busi­ness devel­op­ment cer­tifi­cate pro­gram Mar­ket­ing Management 
 • 2004 – 2007 Ratcha­pat Suan­dusit Uni­ver­sity, Thailand  Bach­e­lor of Pub­lic Relations

ประสบการณ์

 • บริษัท วิปโปร อุนซ่า ( ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ดี สมาร์ท โซลูชั่น จำกัด
 • บริษัท โตโยต้า ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท เฟรเกรนท์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด
 • Superfine Bangkok Co., Ltd.
 • U Group Property
 • LG elec­tron­ics (Thai­land) co. ltd
 • ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน)
 • Fuji Xerox (Thai­land) Co., Ltd.
 • Inter­na­tional School Bangkok: ISB
 • Sis­ter Spring Clinic
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 • Tomor­row Land
 • บริษัท ไทร์พลัสส์ จำกัด
 • บมจ. พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย)
 • บริษัท เอช พลัส แชนแนล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
 • บริษัท ยู กรุ๊ป พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด
 • บริษัท เมืองไทยฟู้ตโปรดักส์ จำกัด
 • ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน)

คอร์สสัมมนาที่สอนโดย อ.โต๋ ธนภัทร ธรรมากัลยากุล

 • ทั้งหมด
 • การวางแผนเชิงกลยุทธ์
 • การพัฒนาตนเอง
 • การขาย
 • การเป็นผู้นำ / ผู้บริหาร
 • การพัฒนาทีม
 • การบริการ
 • งานจัดซื้อ
 • การสื่อสาร
 • ทักษะความชำนาญทั่วไป
 • ความสวย ความงาม
 • ฝ่ายบุคคล
 • การบริหาร
 • วิทยากร
 • การตลาด
 • การพัฒนาบุคลิกภาพ
 • การพัฒนามุมมอง