หลักสูตร การจัดทําดัชนีและวัตถุประสงค์คุณภาพ

รหัสหลักสูตร: 67621

จำนวนคนดู 114 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร การจัดทําดัชนีและวัตถุประสงค์คุณภาพ
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

    การสร้างตัวชี้วัดในการทํางานเพื่อพิสูจน์หรือสามารถดําเนินการให้เป็นแนวทางตามวัตถุประสงค์ หรือนโยบายที่ตั้งไว้ได้นั้น บุคลากรในองค์กรจําเป็นต้องมีความรู้

และความเข้าใจวิธีการกําหนดตัวชี้วัดที่นําไปใช้ปฏิบัติได้จริง


วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการใช้ KPI ในการบริหารงานทั้งองค์กร

2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนําความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ ในการปฏิบัติในการบริหารงานทั้งองค์กรได้

หัวข้ออบรมสัมมนา
  • ความรู้พื้นฐานด้าน KPI
  • หลักการและขั้นตอนในการดำเนินการ
  • แนวทางการปฏิบัติ
  • การประยุกต์ใช้ KPI แต่ละกิจกรรม
  • ถาม-ตอบ และสอบประเมินผล
วิทยากร
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร การจัดทําดัชนีและวัตถุประสงค์คุณภาพ
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: การจัดทําดัชนี, วัตถุประสงค์คุณภาพ, วิธีการกําหนดตัวชี้วัด, การใช้ KPI, การบริหารงานทั้งองค์กร, ความรู้พื้นฐานด้าน KPI

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด